shakespeare-hamlet-kekesi-kun-arpad

 

A Hamlet szövegét Arany János fordításában közli a kötet, amelyhez Kékesi Kun Árpád írt részletes elemzést.

890 Ft
890 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
madach-imre-az-ember-tragediaja-matura-klasszikusok

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Kerényi Ferenc.

 

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

A mű keletkezéstörténete

Madách irodalmi műveinek időrendi táblázata

Vezérfonal a mű elemzéséhez

szereplők – személyiségek

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

 

shakespeare-romeo-es-julia-matura-klasszikusok

 

Fordította: Mészöly Dezső

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Géher István.

 

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

A mű története

Vezérfonal a műelemzéshez

Szereplők

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

 

1 790 Ft
1 790 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
vorosmarty-mihaly-csongor-es-tunde-matura-klasszikusok

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Kerényi Ferenc.

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

Vörösmarty Mihály főbb irodalmi műveinek időrendi táblázata

A mű keletkezéstörténete

Vezérfonal a mű elemzéséhez

Szereplők – személyiségek

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Felvonásonkénti összefoglaló kérdések

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

 

 

katona-jozsef-bank-ban-matura-klasszikusok

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Kerényi Ferenc.

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

A Bánk-téma a magyar és a világirodalomban

A mű keletkezéstörténete

Katona irodalmi műveinek időrendi táblázata

Vezérfonal a műelemzéshez

Szereplők – személyiségek

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Szakaszonkénti összefoglaló kérdések

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

 

 

1 590 Ft
1 590 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
falussy-lilla-trendek-kortars-olasz-drama

 

A kötet műfajok szerint veszi sorra az olasz színházi élet legizgalmasabb és legtehetségesebb képviselőit. Ír a narratív

színházról, melyet Pierpaolo Palladino képvisel, a politikai színházról, s említést tesz olyan európai viszonylatban ismert

rendezőkről, mint Emma Dante. Mélyebb elemzésekkel és a darabokról írott rövid szinopszisokkal könnyíti a színházi

emberek munkáját, akik darabválasztáshoz is kiválóan használhatják majd a kötetet. Komoly tanulmányt szentel

Pier Paolo Pasolininek, mivel színházi munkásságát alig ismerik Magyarországon, bár kortársai szerint mindenki az ő

köpönyegéből bújt elő. A drámaírók portréjából kirajzolódik a mai Olaszország, alapvető problémáival, árnyoldalával

és derűjével.

Falussy Lilla 2004-ben debütált drámaíróként a Debreceni Csokonai Színházban Metadolce című színdarabjával, mely

elnyerte a Komédium Színház drámaírói díját, valamint részt vett a Pécsi Országos Színházi Találkozó keretében meg-

rendezett Nyílt Fórumon. Az olasz színházi és irodalmi életben is bemutatkozott. 2007-ben részt vett az Autori di Roma

elnevezésű fesztiválon, ahol olasz nyelven írt egyfelvonásosát a Teatro Eliseóban olvasták fel. Regénye, A nemek éve,

romantikus utazás a ma Itáliájában.

1 990 Ft
1 990 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
gyorei-heltai-jeno

 

Pajkos bohózat, fanyar társadalmi vígjáték, sikamlós vagy éppen érzelmes operettszöveg, verses mesejáték,

szimbolizmusba hajló egyfelvonásos – már a műfajokat, de a stílust, a figurákat, a szituációkat és a nyelvet tekintve

is lenyűgöző az a sokszínűség, ami Heltai Jenő drámai életművét jellemzi. Merész vállalkozás ezt a hat évtized annyi

leleményét és tapasztalatát magába foglaló gazdagságot felmérni. Győrei Zsolt, több Heltai-kötet szerkesztőjeként

(A masamód – Elfelejtett drámák; Heltai Jenő Breviárium I–II.; Száztíz év – összegyűjtött versek) szorgalmasan és

szellemesen felelt meg e kihívásnak is. Könyve hiánypótló és megkerülhetetlen szakirodalom a huszadik századi magyar

drámatörténettel foglalkozók számára – ugyanakkor könnyed, érdekcsigázó esszé, színes korrajz, minden sorában

meglepő és megkapó. Jó olvasni. S ha elsőre talán hüledezünk is a merszen, amellyel kíváncsiságát reánk ragasztja,

utóbb bizonyára Heltai-kötetekért nyúlunk a polcra, rábólintva erre a szelíd erőszakra.

2 100 Ft
2 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
cseko-krisztina-weores-sandor-dramai-es-szinhaza

 

"Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."
Weöres Sándor: Teljesség felé
- Szembefordított tükrök - részlet


Költészetében a "teljesség felé" törekedő Weöres Sándor különös, egyedülálló jelensége a magyar irodalomnak. A múlt

mélységeiből szóló hangja átível korokon, stílusokon. Bölcsesség és gyermeki játékosság együttesen jellemzi ezt

a különleges írói életművet. Weöres Sándor nemcsak költészetével hozta zavarba az irodalom világát, másik műnemben

is alkotott: drámákat, színjátékokat is írt költői életművével párhuzamosan.

Weöres Sándor színjátékai szervesen, sok szállal kötődnek a modern dráma sokszínű, kísérletező palettájához, ugyan-

akkor új színeket, új lehetőségeket is hoznak ebbe a változatosságba. A törekvések, szintetizált elemek a hagyomány

régebbi formáinak, alkotásmódjainak szálait idézik, melyeket a játékosság, humor és bölcs irónia hangja, valamint a

színpadi kompozícióra utaló jelek fognak egységbe. Csakúgy, mint a modernitás jelentős drámaírói, Weöres is egy egyéni,

csak rá jellemző utat jár. Drámái, hasonló módon, mint költészete, egyedi világot teremtenek.

"Vertikalista vagyok. A mélységet és a magasságot kutatom, nem a közvetlenül érzékelhető szintet. Az ösztönvilág

mélyeit és a szellemi régió magasságait. Munkám irreálisnak látszik, de hát a parány- és csillag-világról készült fényképek

sem azonosak a napi látványokkal, mégis a realitás a céljuk, és a tudásnak, s a társadalomnak a továbbsegítése."

Weöres tekintete és költészete, írói munkássága az eget és a földet pásztázza és a kettőt összekötő utat kutatja.

Ez a vertikális mozgás írói munkásságának egészére jellemező, költeményeire és drámáira egyaránt.

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
benedek-andras-szinhazi-dramaturgia-nezoknek

 

Benedek András könyve megpróbálja áttekinthető rendszerbe foglalni a drámára vonatkozó színházi tapasztalatokat.

Ettől azonban ez a könyv még nem lesz irodalmi receptkönyv, inkább egy kalauz a színházbajáró számára, hogy

pontosabban meg tudja fogalmazni a színházi élményt, miért is tetszett vagy sem az, amit látott.

2 300 Ft
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Ellenfeny-170-Ibsen-A-nep-ellensege

 

DRÁMAMELLÉKLET:

 

H. Ibsen: A nép ellensége – Kúnos László fordítása

 

"fontosnak tartom ezt a fordításomat. Amikor belekezdtem, úgy éreztem, hogy új darab fog

születni. Tudod, korábban A nép ellenségét Arthur Miller átdolgozásban játszották a magyar

színházak, ezt angolból fordította Vajda Miklós, kicsit modernebb változat, például nem öt,

hanem csak három felvonásból áll, és talán Miller miatt is ezt játszották a színházak. Zsámbéki

Gábornak támadt igénye arra, hogy ő az eredeti darabot szeretné bemutatni. Rettentően örültem

a felkérésnek, mert ez egy súlyos, izgalmas darab. Tulajdonképpen minden fordításomnak az a

története, hogy egy jó rendező meglát valami izgalmas lehetőséget egy Ibsen-darabban." (Kúnos László)

880 Ft
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
the-sixties

 

Négy visegrádi ország, négy drámaíró - Josef Topol, Örkény István, Stamowir Mrozek és Leopold Lahola - egy-

egy darabja olvasható angolul a nemzetközi projektben készült kötetben. A darabok szövege mellett tanulmány

és adattár segíti a tájékozódásban az olvasót.


2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
maczak-pilinszky-dramai

 

Miről szólnak Pilinszky János drámái? Hogyan keletkeztek? Mi köze Garcia Lorcának és a nó-drámáknak

Pilinszky színházeszményéhez? Maczák Ibolya Pilinszky nyomtatásban is megjelent drámai műveit elemezve

(elsősorban filológiai és motívumtörténeti szempontból) ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ.

 

 

2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
nagy-imre-iskola-es-szinhaz

 

Nagy Imre monográfiájának középpontjában Csokonai három vígjátékának, a Gersonnak, a Culturának és

Az özvegy Karnyónénak az elemző értelmezése áll. A szerző e szövegek háttereként megrajzolja a magyar

komédia XVIII. századi történetét, a dráma- és színháztörténeti szempontokat poétikai és nyelvelméleti össze-

függésbe helyezi. Ebben a közegben Csokonai munkáinak eddig kevéssé ismert vonásai tárulnak fel. Új megvilá-

gításba kerül a korabeli kultúra, a nemzeti hagyományok, az egyén és a nyelvi közösség, a férfi és a nő viszo-

nyának kérdése. A szerző mintegy száz olyan vígjátékot elemez, amelyek a jezsuita, a piarista, a pálos, a feren-

ces, a minorita és a protestáns közegben születtek, s amelyek a század végére kialakuló magyar vígjátékhagyo-

mányt formálták.

 

 

2 800 Ft
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
foldes-anna-osbemutato-utan

 

"Célom az elmúlt években, évtizedekben született és bemutatott kortárs drámák jellemző vonulatának, néhány,

nem egyszer önkényesen választott, máskor megkerülhetetlen mű színpadi történetének felidézése. ...

Főként olyan drámákról írok, amelyeknek az első színpadi prezentációja az évek, évtizedek távolában is valóban

ősbemutatónak számít. ... Csak akkor érdemli ki az első előadás az ősbemutató rangját, ha a későbbiekben a

közönség, a szakma, és az utókor további előadásokkal igazolja ennek létjogosultságát."

 

 

2 900 Ft
2 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
seress-akos-a-veszedelem-szinhazai

 

Amerika állampolgárai az 1950-es, 1960-as években sokkal veszélyesebb helynek látták országukat, mint

amilyen az valójában volt. Politikusok, közülük leginkább Joseph McCarthy szenátor, sikeresen hitették el a

választókkal, hogy a Vörös Veszedelem már beszivárgott az ország határain belülre. A szovjetek tehát ott

voltak – a spájztól kezdve a kormányig – mindenhol, McCarthy pedig személyes feladatának érezte, hogy

országát megtisztítsa az idegenektől és az őket támogató árulóktól. Mindemellett, a Vörösök elleni harc jegyé-

ben egy másik kampány is indult, mégpedig a „kommunistáknál is rosszabb”, a nemzet egészségét „alapvetően

veszélyeztető” homoszexuálisok ellen; a Levendula Veszedelem (Lavender Scare) időszakában a melegek így

egyenesen „nemzetbiztonsági kockázattá” váltak.

E tanulmánykötet olyan drámák elemzését tartalmazza, amelyek valamilyen formában reflektálnak a Vörös-

és Levendula Veszedelemmel kapcsolatos politikai diskurzusra. A könyv „hősei” így az amerikai drámairodalom

kiemelkedő alakjai: Arthur Miller, Tennessee Williams és a 2016-ban elhunyt Edward Albee. E három író legis-

mertebb művei (mint például a Salemi boszorkányok, a Macska a forró bádogtetőn és a Nem félünk a far-

kastól) értelmezhetőek a politikai kontextus felől (legyen szó akár a kirekesztés problémájáról), vagy a kor-

szakra jellemző – a családdal és a nemi szerepekkel, illetve magával a szexualitással is kapcsolatos – sztereo-

típiákról. A Veszedelem színházai kitekintés egy zavaros, fóbiákkal teli korszakra, illetve arra, hogy a színház

miként tud reagálni egyes társadalmi problémákra.

 

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
fenn-es-lenn-tanulmanyok-herczeg-ferencrol

 

Szerkesztette: Gazdag László és P. Müller Péter

A késő dualizmus éveinek és a két világháború közötti Magyarország – mindmáig ható antagonisztikus politikai-

ideológiai törésvonalak kialakulása – időszakának Herczeg Ferenc nemcsak szemtanúja volt jelentős íróként,

közéleti személyiségeként, hanem a kor közvéleményének, közgondolkodásának meghatározó formálójaként

alakítója is. Ezért Herczeg életművének, irodalmi alkotásainak, szerteágazó publicisztikai tevékenységének

elemzése hozzájárulhat a magyar történelem e kiemelkedően fontos félévszázadának mélyebb megértésé-

hez és árnyaltabb megítéléséhez.

Ezt a célt szolgálja jelen kötetünk, mely a Magyar Történelmi Társulat és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-

szettudományi Kara által 2013 novemberében, Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából

rendezett konferencia szerkesztett, tanulmánnyá formált előadásait tartalmazza. A szerzők – történészek

és irodalomtörténészek – többek között olyan kérdésekre keresik a választ: a családi háttér és a törekvő

ifjú képzésének fontosabb állomásai miként biztosítják Herczeg Ferenc számára az íróvá, politikussá, sikeres

közéleti emberré válás lehetőségét? Mi lehetett Herczeg példátlan irodalmi sikerének az oka? Milyen közeg-

ben lett ünnepelt íróvá? Miként tette ezt lehetővé az írói tehetség, a századvég pezsgő sajtóéletének, a

prosperáló gazdaságnak, a liberális nacionalizmus korszellemének kedvező találkozása? Mi határozza meg

Herczeg politikai alapvetését, s publicisztikájában ez miként nyilvánul meg, illetve milyen témák jelennek

meg írásaiban, regényeiben, drámáiban, novelláiban? Változik-e politikai véleménye, vagy megközelítési

szempontjai majd félszázados újságírói, szerkesztői tevékenysége során? A viharos évtizedek történései

miként jelennek meg írásaiban, s hogy hatnak az íróra a parlamenti viharok, az első világháború kataklizmája,

a forradalmak, Trianon, majd a második világháború eseményei? S nem utolsósorban: 21. századi távlatból

hogyan értékelhető, árnyalható Herczeg Ferenc írói teljesítménye?

 

 

2 250 Ft
2 250 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
rudiger-safranski-friedrich-schiller

 

Safranski ezúttal sem egyszerű életrajzot ad az olvasó kezébe, hanem kor- és eszmetörténetet is egyben,

miközben hősét a német idealizmus felfedezőjének a rangjára emeli. Nagy műgonddal megrajzolt portréja

Schillert a kor "totális gondolkodójának" mutatja be, aki energiáit a szellemi élet számos területén kibonta-

koztatta. Az irodalomban drámaíróként, lírikusként és elbeszélőként is maradandót alkotott, a filozófiában

elsősorban esztétikai írásai váltak a kánon részévé. Emellett tanult orvosként a természettudományokba is

belekóstolt (a test és a lélek viszonyát elemezve), illetve Jéna körülrajongott professzoraként a történet-

tudományba is. Megtudhatjuk, hogyan formálta magát és szerepét a természettel (szűkebb értelemben a

maga testi adottságaival) egész életében harcban álló, betegségével küszködő ember, akinek szabadsága

ebben az értelemben a természet leküzdésében állt. Árnyalt képet kapunk a kor szellemi mozgásairól és törté-

nelmi eseményeiről, a német idealizmust világra segítő városokról és személyekről, és természetesen Goethe

és Schiller kapcsolatáról. Schiller szellemi életrajza a szerző előadásában egyszersmind a német klasszikából

a romantikába való átmenet életrajza is. Safranski Schiller-könyve - a szerzőtől megszokott módon - ismét

részletgazdag, megbízható és kiválóan szerkesztett alkotás.

3 500 Ft
3 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
david-scott-kastan-shakespeare-es-a-konyv

 

A könyv hiteles beszámoló arról a folyamatról, amelynek során Shakespeare művei eljátszandó színjátékokból

olvasnivalóvá váltak, és népszórakoztatásból végül az angol irodalmi kánon centrumába kerültek. Kastan

megvizsgálja Shakespeare első kiadóinak motívumait és tevékenységét, a sajátos 18. századi skizofréniát:

ennek során éppen akkor beszéltek arról, hogy a drámaíró szövegei alapvetően módosulnak a színpadon, ami-

kor a kutatók a hiteles szövegek megállapításán fáradoztak. Kitér arra is, milyen lehetőségeket rejtenek a

Shakespeare olvasóinak új nemzedékeit megcélzó elektronikus eljárások. A könyv fontos adalék a Shakespeare-

kutatás, a korai könyvszakma és a drámaelmélet számára, egyúttal az információfeldolgozás történetének

fontos esettanulmánya. Kiemelten ajánljuk színháztörténettel, könyvtártudománnyal, anglisztikával foglalkozó

olvasóknak.

 

 

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem