EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Kiss Attila Atilla – Szőnyi György Endre (szerk.): Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája

kiss-attila-atilla-szonyi-gyorgy-endre-szo-es-kep
2 520 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
 • Kiadó
  JATEPress
  Kiadás éve
  2003
  Terjedelem
  406 oldal
  Sorozat
  Ikonológia és Műértelmezés 9.
  ISBN
  978 963 482 600 2
 • ELŐSZÓ

  I. ELMÉLETI DISZCIPLINÁRIS ORIENTÁCIÓK

  Szőnyi György Endre: Szemiotika, ikonográfia, posztmodern

  Kiss Attila Atilla: Szó vagy kép? Reprezentációs technikák szemiográfiája a kora modern és posztmodern drámában

  Kukla Krisztián: A Kifejezés-mozgás rajzolata. (Szó és kép Konrad Fiedler művészetfilozófiájában)

  Bizzer István: Képi elbeszéléstípusok és egy liturgikus tér. A Szombathelyi Püspöki Szeminárium kápolnájának dekorációja, 1940-1943

  Voigt Vilmos: A szerelem kertjétől a szívtépő boszorkányig. Szöveg és kép a folklorisztikai kutatás számára.

  II. SZIMBOLIZMUS ÉS IKONOGRÁFIA AZ ANTIKVITÁSTÓL A NEOKLASSZICIZMUSIG

  Tar Ibolya: Az ekphrasis túlnő önmagán (Catullus c. 64)

  Lepahin, Valerij: A szó a XII-XIX. századi orosz ikonokon

  Nagy Erzsébet: A 14-15. századi orosz egységfogalom szemiotikája és ikonográfiája

  Pál József: A Teremtő képe. Számok, szimbólumok; metaforák Dante Színjátékában

  Kovács Imre: Szó és kép (kép és szó) a későközépkori magánáhítatban. Egy esettanulmány: Krisztus szent arca

  Újvári Edit: A Szentlélek-galamb ábrázolásának tartalmi vonatkozásai. „Mily kurta a szó ily elképzelésre!”

  Pólik József: Hitetlen Tamás. Adalék a reprezentáció eszméjének történetéhez

  Eisler János: Az Igazságosság allegóriájának szövege és ábrázolása Cesare Ripa Iconologiájában. Az illusztráció képi előzményei és értelmezési változatai. Szöveg és képzőművészeti preformáció diskurzusa néhány manierista és barokk-kori képen és szobron

  Németh István: „Ez nevetséges.” A képi és nyelvi humor megnyilvánulási formái Adriaen Pietersz van de Venne grisaille-képein

  Jernyei Kis János: Historia és simulacrum. Maulbertsch váci kupolafreskójának ikonográfiai és ikonikus struktúrája

  Ludányi Gabriella: Adatok az Egri Líceum könyvtártermének ikonográfiájához (mű – program – világkép)

  III. RENESZÁNSZ IRODALOM ÉS SZÍNHÁZ

  Demcsák Katalin: Kentaurnő. A kép hatalma Giovan Battista Andreini „extravagáns” dráma-gépezetében

  Szabó T. Anna: „Festett lakoma”. A vizualitás Shakespeare költeményeiben

  Pikli Natália: Misztérium szamárháton. A szamár ikonográfiája és értelmezési lehetőségei Shakespeare művében

  Forgács Ildikó: „E sziget telisteli hanggal” – A Vihar énekei képekben

  IV. VERBALITÁS ÉS VIZUALITÁS A ROMANTIKÁBAN

  Hübner Andrea: Képi hagyomány egy Blake szövegben

  Lázár Viktória: William Blake illusztrációi Jób Könyvéhez

  Medvegy Mónika: Egy festmény narrativálásának módjai és poetológiai dimenziói.

  E. T. A. Hoffmann: Doge és Dogaressa

  Solecki, Kerstin: A verbálistól a vizuális képig a romantikában, Tieck és C. D. Friedrich példáján keresztül

  Szvoboda Dománszky Gabriella: Járatlanoknak okulásul

  V. MODERNITÁS ÉS POSZTMODERNITÁS

  Horváth Gyöngyvér: A bekeretezett szöveg. Jenny Holzer művészetéről

  Szkárosi Endre: A nyelvi jel mint kép a konkrét költészetben

  Győri Zsolt: A kritika képei

  Varga Éva: A Merchant Ivory filmek ikonográfiája

  Kiss Gabriella: Mire jó az operett? A operett műfajának „posztbrechti” olvasatában rejlő lehetőségekről

  Várszegi Tibor: „…Élő csontváz vagyok…” Egy színházi jelenet anatómiája

Webáruház készítés