EZEKET KÍNÁLJUK:

Balassi Kiadó


kotte-szinhaztudomany

 

A 21. század eleji színházértelmezésben bizonyos súlypont-áthelyeződéseket vehetünk észre, amelyek szerint színház

jobbára ott jön létre, ahol az ember és a tárgy nem helyettesíthető. A legtöbb néző számára a színház nem idegen

sem az igazságtól, sem a valóságtól, hanem testileg intenzív és valóságos. Amíg az új audiovizuális médiumok új virtuális

realitásokat hoznak létre, addig a színházban a test és a tárgyak létének egyszerisége, jelenléte és multifunkcionalitása

kelt érdeklődést.

"A színháztudomány problémáiba vezet be ez a könyv, klasszikus olvasókönyvként értelmezve önmagát.

Az egyetemi hallgatók, a színház iránt érdeklődők, akik tágítani kívánják színházismereteik horizontját, először

is aktiválják tapasztalataikat; nem kidolgozott elméletekkel startolnak, hanem saját élményeikkel. Ezen az úton

kalauzolja őket ez a könyv azáltal, hogy a kortársi és történeti színházjelenségeken bemutatja a lehetséges

elméleti magyarázatokat."

 

Második, javított kiadás

3 900 Ft
3 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
kiss-magyar-szinhazi-hagyomany-neveto

 

Ez a könyv minél több nézőt és olvasót szeretne meggyőzni arról, hogy lehetséges áthidalni a kortárs drámák

és a mai rendezések sokszor idegenszerű atmoszférája, illetve a bevált receptek alapján működő sikerdarabok,

népszínművek, a keringő, a  csárdás és a kánkán dallamára síró-nevető primadonnák és bonvivánok világa

közötti távolságot.

 

 

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szucs-katalin-agnes-rendszervaltas-a-szinhazban

"2008 végén kért fel az Eszmélet című folyóirat, hogy írjak tanulmányt a rendszerváltás utáni magyar színház-

ról - ez az írás lett könyvem előzménye és a folytatás inspirálója. A munka során döbbentem rá, hogy mintha

csak 1989 óta tudatosan készültem volna az összegzésre, majd minden olyan előadásról írtam kritikát annak

idején, amely tematikája, kérdésfelvetése révén összefüggésbe hozható a rendszerváltással. És akaratlanul

némileg összegzése lett e könyv több mint három évtizedes kritikusi, szerkesztői tapasztalatomnak is. A szín-

házi struktúra s a színházvezetői kinevezések szövevényes hálójának vizsgálata pedig egy új diszciplína,

a "kultúrpolitológia" - ahogy elneveztem - "felfedezéséhez", létjogosultságának felismeréséhez és alkalmazá-

sához vezetett."

 

"Valamiféle rekonstrukciós kísérletet végez Szűcs Katalin Ágnes. Elsősorban saját kritikusi és szerkesztői

munkásságára, illetve dokumentumokra és mások befogadói reflexióira építve teszi érthetővé és (újra)átélhe-

tővé azt az időszakot, amely egyszerre volt a korábbi évtizedek folytatása, valamint egy új társadalmi, gazda-

sági és politikai szituáció felismerése, s az ehhez való alkalmazkodás kezdete. E szempontból is az az egyik

legérzékletesebb fejezet, amelyben a szerző folyamatként mutatja be (mindenekelőtt a kaposvári és a Katona

József Színház példáján), hogy „a rendszerváltással miként változott meg egy csapásra a művészet társadal-

mi funkciójáról való gondolkodás, s ezzel együtt a művészettel szembeni elvárások”." Nánay István: Olvasónapló I.

2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
turnai-timea-a-szinpadi-latvany-muveszi-utjai

A színház varázsa, mitológiája és látványvilága létező fogalom és életérzés. Van benne valami mágikus,

valami szertartásszerű, ami nap mint nap magával ragadja a nézőt. Nemcsak a színházi előadásokban

létrejövő látvány által, de a monumentális koncertszínpadokon, a képzőművészeti tárlatokon is megmutatja

erejét. Ezek a terek csak egy kis ideig léteznek, olyan vizuális valóságok, melyeket emlékezetünk-

ben élnek tovább. de vannak olyan gyűjtemények, amelyek őrzik a térteremtő vagy térmíves művé-

szek különleges kísérleteit, az általuk felfedezett és újragondolt terek, előadások makettjeit és terveit.

A látvány általában elvész, ha az előadás lekerül a repertoárról. A szaksajtó is ritkán elemzi a tér

vizuális dramaturgiáját, a rendezőt és a színészeket méltató kritikák végén általában pár sort kap a tervező

és a látványvilág.

A történeti és elsődlegesen kortárs szcenikai gyűjtemények bemutatásával, teremtett világuk képi doku-

mentumainak megjelentetésével olyan utazásra invitálja a szerző, Turnai Tímea az olvasókat, ahol a díszleté,

az építményé, a térteremtőké a főszerep.

 

4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
iren-te-edes-in-memoriam-psota-iren-keleti eva-fotoi

 

Almási Éva, a Nemzet Színésze kezdeményezésére alakult meg a Psota Irén Alapítvány, mely a 2016-ban

elhunyt nagy színművésznő emlékének megőrzését és ápolását tűzte ki céljául.

Az Alapítvány kezdeményezte, és a Balassi Kiadó vállalta a művésznő emblematikus színházi pillanatairól

készült fotók és pályatársai vallomásaiból álló fényképes kötet megjelentetését Keleti Éva Kossuth-díjas

színházi fotós alkotásaiból válogatva.

A könyv kifejezetten a színművész szerepeire koncentrál a művészi fotók közreadásával, a visszaemlékezők

pedig a közös munka számukra legértékesebb emlékeinek megosztásával.

 

4 000 Ft
4 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szenvedelyem-a-hivatasom-janoskuti-marta

 

Jánoskúti Márta az egyik legsikeresebb és legtöbbet foglalkoztatott jelmeztervező. Turnai Tímea a Kossuth-

díjas, a Nemzet művésze díjakkal kitüntetett művész teljes életpályáját mintegy 300 jelmeztervén, illetve

a megvalósulásukat tükröző fotón keresztül mutatja be.

A szerzőről:

Turnai Tímea színháztörténész, szakíró, a PIM-OSZMI főmuzeológusa, a szcenikai gyűjtemény vezetője,

számos hazai és nemzetközi szcenikai kiállítás kurátora.

4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
andreas-kotte-szinhaztortenet

 

Ez a könyv a színház történetét mutatja be a kezdetektől napjainkig, hét jól áttekinthető, kronologikusan elbeszélt

fejezetben. Hová vezetnek a színház eredettörténetei? Volt-e színházi vákuum 530 és 930 között, s ennek

következtében fel kellett-e fedezni újra a színházat a késő középkorban és a reneszánsz idején? Mit nevezünk a polgári

színháznak és hogyan működik? Hogyan viszonyul egymáshoz színház és média? A szerző szuverén színháztudományi

koncepció jegyében teszi fel és válaszolja meg ezeket a kérdéseket, miközben a színházhistoriográfia problémáira is

reflektálva megteremti az európai színház történetének esettanulmányokra épített izgalmas narratíváját.

4 200 Ft
4 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
orosz-laszlo-katona-kerdojelek

 

A könyv tizenhét fejezetének címe egy-egy kérdés Katona József életével, egyéniségével, műveinek létrejöttével,

sorsával, értelmezésével kapcsolatban. Van, amelyikre talált választ a szerző, másokról az eltérő véleményeket

szembesítette, néhol pedig csak valószínűsíthető feltételezésekre jutott. Németh László rejtélyes költőnek nevezte

Katonát. E könyvnek az a célja, hogy bevilágítson a kortársaitól oly kevés figyelemre méltatott, irodalomtörténeti

rangját csak évtizedekkel a halála után elnyerő költő életét és műveit övező homályba. Bizonyára lesz hozadéka az

irodalomtörténeti kutatás számára is, főként azonban szélesebb közönség (tanárok, diákok) figyelmét szeretné

fölkelteni, ébren tartani irodalmunk egyik legnagyobbja iránt.

1 600 Ft
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
biro-ferenc-katona-jozsef

 

Ha Katona Józsefről szóló monográfiát vesz kezébe az olvasó, elsőként az a kérdés merül fel, talál-e benne a Bánk bánról

új, megalapozott értelmezést? Bíró Ferenc munkája ebből a szempontból szerencsés tudománytörténeti pillanatban

született. Az Arany János magyarázatán alapuló klasszikus, és az elmúlt évtizedekben született modern értelmezések

már rávilágítottak egymás vitatható vonásaira; az újabb szakirodalom pedig kidolgozott olyan elméleti megfontolásokat

és feltárt olyan filológiai összefüggéseket, amelyek jó támpontokat adnak egy új olvasathoz. Megérlelődtek a feltételek

ahhoz is, hogy az egész életműre vonatkozóan újabb kérdések vetődjenek fel. Így szakítani lehetett azzal a hagyomány-

nyal, amely Katona rövid, de rendkívül intenzív szerzői pályáját a nagy mű felé vezető alkotói út teleologikus erőterébe

állította be. Ennek a kivételesen korán érő, s nemcsak a dramaturgia rejtelmei, de a történelem filozófiai kérdései iránt

ugyancsak kivételesen fogékony nagy tehetségnek műveiben több és más, nem kizárólag a Bánk bán irányába mutató

lehetőség is megmutatkozott.

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
lehmann-posztdramatikus-szinhaz

 

Az 1970-es évektől kezdve a nyugati színházkultúrákban egyre inkább háttérbe szorul a színház irodalmi

szerepe és meghatározóvá válik esemény jellege. A szöveg egyenrangúvá lesz a tér, a mozgás, a hangok,

a világítás elemeivel. A színház egyre több érintkezési pontot alakít ki a társművészetekkel, a performansszal,

a képzőművészettel, az operával és a tánccal. Ezt a folyamatot foglalja össze Lehmann "posztdramatikus"

elnevezés alatt.

 

 

3 600 Ft
3 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
nyerges-laszlo-olasz-reneszansz-komedia

 

A kötet az olasz reneszánsz komédia történetét vizsgálja a XV-XIV. században. 

Nyerges László a komédia két alapvető létformájának, a drámai szövegnek és színpadi sorsának egyaránt

figyelmet szentel. A szövegről szólva elsősorban a teátrális jellemzőket mutatja be, a színpadi megjelenéssel

kapcsolatban a játékosságot tartja szem előtt.

 

 

2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
erdody-edit-a-lelek-szinpadan

 

Erdődy Edit irodalomtörténész és irodalomkritikus volt; a nem szakmabeliek számára ennek a két műfajnak az össze-

tartozása talán problémátlannak látszódhat – pedig korántsem az. Majd négy évtizeden át dolgozott az MTA Irodalom-

tudományi Intézetében. Személyes érdeklődése elsősorban a modern magyar dráma kialakulásának története felé

vonzotta. Többek között ennek volt a specialistája; de az Intézetben folyó 20. századi kutatások számos más területén

is letette a névjegyét. Ne feledjük azonban, hogy az irodalomtörténész egészen más szemléleti alapon közeledik a művek-

hez és a szerzőkhöz, mint a kritikus. Az utóbbinak (Ignotus szavával) egyfajta "gyakorlati esztétikát" kell művelnie, "mely

tételeit nemcsak a meglevő művészetből vonja le, hanem a jelentkezőből is". Két irodalomtörténeti monográfiát írt, két

kortárs íróról (Mándy Ivánról és Kertész Imréről).

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
p-muller-peter-test-es-teatralitas

 

Bár néhány évtizede mind a filozófiában és a társadalomtudományokban, mind a színháztudományban jelen-

tősebb érdeklődés mutatkozik egyfelől a test, másfelől a teatralitás iránt, a kettő közötti kapcsolat mibenlété-

nek, sajátosságainak, folytonosan átalakuló viszonyának vizsgálata ez idáig nem kapott kellő figyelmet.

A könyv szemléletének és szerkezetének alapja az, hogy az egyes részek a test felől értelmezik a teatralitást,

és a teatralitás összefüggésében vizsgálják a testet.

 

 

2 800 Ft
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
katona-jozsef-harom-szinjatek

 

A Katona József korai drámái sorozat második darabja három színdarab kritikai kiadását foglalja magában. A’ Lutza Széke

1812 végén keletkezett, az Aubigny Clementia 1813-ban, A Rózsa pedig 1814-ben. Ezek a művek Katona eredetiség felé

vezető útjának állomásai. A Rózsa Katona egyetlen vígjátéka, de a másik két színdarab is szerencsés végkifejletű.

A’ Lutza Széke a cseljáték dramaturgiájának elemeit is felhasználja.  Az Aubigny Clementia Katona történelem iránti érdek-

lődésének is egyik korai megnyilvánulása, történetfilozófiai és államelméleti szempontból is tanulságos. Ezt a három szín-

művet egy közös motívum is összeköti: a színház. A’ Lutza Széke a korai drámák közül a legnépszerűbb volt jó ideig a

színpadon, az Aubigny Clementia Katona legbonyolultabb színházi utóéletű darabja, színpadi átdolgozása is született,

A Rózsának pedig a témája is a színházzal, a színjátszással kapcsolatos, cselekménye a pesti társulat körében játszódik.

Ennek a vígjátéknak csak a (textológiai szempontból különösen érdekes) fogalmazványát ismerjük, de ennek is csupán

nyomtatott változatát. Autográf kézirata a másik két színdarabnak sincs, másolatokban hagyományozódtak. Ezért,

kritikai kiadásunk elvrendszeréből következően, a nyitott, dinamikus szövegfelfogás módszerét alkalmaztuk: A’ Lutza

Székének három, az Aubigny Clementiának pedig két szövegváltozatát közöljük. Ez a megoldása keletkezőben lévő

szöveg irodalomtörténeti tanulságai mellett színháztörténeti szempontból sem érdektelen.

4 500 Ft
4 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
katona-jozsef-vitezi-jatekok

 

A Demeter Júlia és Nagy Imre által sajtó alá rendezett kritikai kiadás három drámát foglal magában, amelyek a lovagdráma,

a vitézi játék színjátéktípusához kötődnek, s összefoglalóan a vitézi játék címmel adjuk közre őket. Mindhárom német

nyelvű epikus, illetve drámai forrásszövegre vezethető vissza, melyeket Katona szabadon, saját dramaturgiai elképzelése

szerint használt fel.

A’ Borzasztó Torony és a kicsit későbbi Monostori Veron’ka szüzséjét 18. századvégi német regényekből merítette Katona.

Mindkét cselekmény fordulatos kalandokon, elvetemült, gonosz figurák fondorlatain, várak és várurak bukásán, párviada-

lokon, nőrablásokon keresztül egyre közelebb kerül a tragikus véghez, ám a vitézség − a véletlen jótékony segítségével −

elhozza az igazságszolgáltatást. A túlzsúfolt, fiktív idegen környezetben játszódó A’ Borzasztó Toronynál sokkal ügyesebb

a magyar közegbe helyezett Monostori Veron’ka, az előbbi 1814-es bemutatója ugyanakkor Katona további drámaírói

fejlődését bizonyíthatja.

Az István, a magyarok első királya, amelyet korábban fordításnak tartottak, az eredetiség jegyeivel bíró szabad átdolgo-

zásnak tekinthető, ezért került ebbe a kötetbe.

3 800 Ft
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ferences-iskoladramak2

 

Az erdélyi Csíksomlyón a ferences gimnázium diákjai a 18. század elejétől minden évben vallásos játékkal, többnyire

passiójátékkal köszöntötték a nagypénteki vagy a pünkösdi körmenetre érkezőket, a környékbeli katolikus székely

közösség tagjait. Ennek a páratlanul gazdag vallásos színjátszásnak fennmaradtak a szövegei is, ezeket az 1980-as

évektől ismerjük. A Ferences iskoladrámák első kötetében a csíksomlyói színjátszásról, a darabok forrásairól, zenei és

néprajzi sajátosságairól szóló részletes bevezető után 15 passiójáték szövege jelent meg a legkorábbi, 1721−1739

közötti időszakból.

A Ferences iskoladrámák második kötetében 11 nagypénteki passiójátékot és egy úrnapi játékot  mutat be a mai

olvasóknak az 1740 és 1750 közötti évekből. Ezek mindegyike a Liber exhibens actiones parascevicas címet viselő,

1774-ben készített passióskötetből való, a színjátékok 1740 és 1750 között keletkeztek, de nem sorrendben jegyezték

le őket. Emiatt került a kötet végére három olyan színjáték is, amelynek a datálása bizonytalan, de egyértelműen a

18. század közepére helyezhető. Ez a kötet is ugyanolyan sokszínű és érdekes, mint az előző: a 11 nagypénteki passió-

játék közül ötben az ószövetségi jelenetek (a világ teremtése, a bűnbeesés, Mózes története, Káin és Ábel, Tóbiás)

ugyanakkora teret kapnak, mint a szenvedéstörténet. Az egyik darabban a hét főbűn szerepeltetése, egy másikban

pedig a megváltásról szóló égi per ad sajátos színezetet a passiónak. Két olyan színjáték is van a kötetben, amelyekben

– a pedagógiai szándéknak megfelelően – egy-egy bűnös ifjú története kíséri Krisztus passióját. A barokk allegorikus

világszemléletét mutatja a megváltásról és a pokolra jutó dúsgazdagról, az uzsora elítéléséről szóló két darab. A passiók

mellett itt kapott helyet az egyetlen csíksomlyói úrnapi játék is, amelyben az angyalok az úrnapi körmenet négy oltáránál

magyarázzák az eucharisztia lényegét. A csíksomlyói színjátékok betűhíven közölt, archaikus szövegeinek megértését

magyarázó jegyzetek segítik, amelyek a szerzőről, az előadásról, a szöveg sajátosságairól is sok információt közölnek

az olvasóval. Mivel az anyag Európában is egyedülálló, a bevezetőt, a drámák tartalmi összefoglalását és a jegyzeteket

angol nyelven is közreadja a kötet.

Szerkesztette Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna

4 500 Ft
4 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ferences-iskoladramak3

 

A Ferences iskoladrámák hatrészes sorozatának harmadik kötete újabb 11 szöveget mutat be a mai olvasóknak. Ezek

mindegyike a Liber exhibens actiones parascevicas címet viselő, 1774-ben készített passióskötetből való. Az 1751 és

1762 között keletkezett színjátékokat a másolók egymás után, gondos munkával jegyezték be az 1342 oldalas kézira-

tos kötet elejére, mintegy kiemelve őket a több mint 60 magyar nyelvű drámát tartalmazó korpuszból. Ezt az elvet

követi a jelen kötet is. A 11 szöveg mindegyike passiójáték, de a változatos versformák, az ószövetségi és az újszövet-

ségi jelenetek sajátos összekapcsolása, a színes ördögjelenetek és az apokrif források nagy száma miatt minden szöveg

egyedi. A csíksomlyói passiók szerzőiről nagyon keveset árulnak el a szövegek, ez a kötet azonban meggyőz minket

arról, hogy néhányuk kiváló dramaturgiai érzékkel rendelkezett, és jól ismerte a jezsuita drámaszerzőket is. Az 1750-es

évek passiójátékai között négy olyan szöveg van, amelyben Krisztus passiója összekapcsolódik a bűnös életre tért ifjak

történetével: köztük olyanok, akik a saját apjuk ellen lázadnak fel, mások az ördög hálójába kerülnek, de olyan is akad,

akit egy bűnös szerelem visz a kárhozatra. A passiók jól mutatják, hogy a ferences szerzetestanárok nemcsak a Csík-

somlyóra érkező híveket, hanem saját diákjaikat is meg akarták szólítani ezekkel a szövegekkel. Ebből a kötetből sem

hiányoznak az ószövetségi előképek (pl. Zsuzsanna vagy Dániel története), a példabeszédek és az allegóriák, az egyik

passióban pedig részletes bírósági tárgyalás van a megváltásról szóló érvekkel és ellenérvekkel, az ősatyák, a próféták

és az apostolok szerepeltetésével.

A csíksomlyói színjátékok betűhíven közölt, archaikus szövegeinek megértését magyarázó jegyzetek segítik, amelyek a

szerzőről, az előadásról, a szöveg sajátosságairól is sok információt közölnek az olvasóval. Mivel az anyag Európában

is egyedülálló, a bevezetőt, a drámák tartalmi összefoglalását és a jegyzeteket angol nyelven is közreadja a kötet.

Szerkesztette: Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna.

4 500 Ft
4 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
matrai-diana-eszter-a-csavartol-a-spiralig

 

A tanulmány Kovalik Balázs öt operaházi rendezését elemzi a 2004 és 2010 közti időszakból.

 

800 Ft
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
 

prev
next

Webáruház készítés