EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház

lehmann-posztdramatikus-szinhaz
3 600 Ft

 

Az 1970-es évektől kezdve a nyugati színházkultúrákban egyre inkább háttérbe szorul a színház irodalmi

szerepe és meghatározóvá válik esemény jellege. A szöveg egyenrangúvá lesz a tér, a mozgás, a hangok,

a világítás elemeivel. A színház egyre több érintkezési pontot alakít ki a társművészetekkel, a performansszal,

a képzőművészettel, az operával és a tánccal. Ezt a folyamatot foglalja össze Lehmann "posztdramatikus"

elnevezés alatt.

 

 

 • Kiadó
  Balassi Kiadó
  Kiadás éve
  2009
  Terjedelem
  244 oldal
  ISBN
  978-963-506-810-4
 • PROLOGUS

   

  A tét

  Szándékok

  A dramatikus színház üzemi titkai

  Éles váltás: a médiakor társadalma

  Nevek

  Paradigma

  Posztmodern és posztdramatikus

  Fogalomválasztás

  A posztdramatikus tehetség viszonya a hagyományhoz

   

  DRÁMA

   

  Dráma és színház

   

  „Epikussá válás" - Peter Szondi, Roland Barthes

  Dráma és színház elidegenedése

  „Dramatikus diskurzus"

  Színház Brecht után

  Feszült-e a feszültség?

  „Micsoda dráma!"

  „Formalista színház" és utánzás

  A cselekvés utánzása

  „Energetikai színház"

   

  Dráma és dialektika

   

  Dráma, történelem, értelem

  Az áttekinthetőség ideálja (Arisztotelész)

  Hegel 1: A reális kizárása

  Hegel 2: A performansz

   

  ELŐTÖRTÉNETEK

   

  A posztdramatikus színház előtörténetéhez

   

  Színház és szöveg

  A 20. század

  Első szakasz: „tiszta" és „nem tiszta" dráma

  Második szakasz: a dráma válsága, a színház saját útjai

  Önállóvá válás, újrateatralizálás

  Harmadik szakasz: „neoavantgárd"

   

  Rövid visszatekintés az avantgárdra

   

  Lírai dráma, szimbolizmus

  Statikusság, szellemek

  Színpadi költészet

  Aktusok, akciók

  Sebesség, műsorszámok

  Tájkép-dráma (landscape play)

   „Tiszta forma"

  Expresszionizmus

  Szürrealizmus

   

  A POSZTDRAMATIKUS SZÍNHÁZ PANORÁMÁJA

   

  A cselekményen túl: szertartás, tér-hangok, tájkép

   

  Kantor avagy a szertartás

  Grüber avagy vissz-hangzás a térben

  Wilson avagy a tájkép

   

  Posztdramatikus színházi jelek

   

  A szintézis megvonása

  Álomképek

  Szinesztézia

  „Performanszszöveg"

  1. Parataxis / Non-hierarchia
  2. Szimultaneitás
  3. Játék a jelek sűrűségével
  4. Túltelítettség
  5. Zeneivé válás
  6. Szcenográfia, vizuális dramaturgia
  7. Melegség és hidegség
  8. Testiség
  9. „Konkrét színház"
  10. A valós behatolása
  11. Esemény/Szituáció

   

  Példák

   

  1. Egy este Jannál és barátainál
  2. Narrációk
  3. Szcenikus költemény
  4. A művészetek között
  5. Szcenikus esszé
  6. „Kinematografikus színház"
  7. Hipernaturalizmus
  8. Cool Fun
  9. A „megosztott" tér színháza
  10. Színházi szólók, monológiák
  11. Kórusszínház
  12. A heterogenitás színháza

   

  PERFORMANSZ

   

  Színház és performansz

   

  Köztes terület

  Performansz általi tételezés [Setzung]

  Öntranszformáció

  Agresszió, felelősség

  A performansz jelen ideje

   

  SZEMPONTOK: SZÖVEG, TÉR, IDŐ, TEST, MÉDIUMOK

   

  Szöveg, nyelv, beszéd

   

  Nyelv és színpad az agónban

  Textuális tájkép, a hangok színháza

   

  Tér

   

  Dramatikus és posztdramatikus tér

  Posztdramatikus téresztétika

   

  Idő

   

  Posztdramatikus időesztétika

  Az idő egysége

   

  Test

   

  Posztdramatikus testképek

  Fájdalom, katarzis

   

  Médiumok

   

  Illúziógépek

  Médiumok a posztdramatikus színházban

  Videoinstalláció

  „Abrázolhatóság" és ábrázolás.

  Elektronikus képek a tehermentesítés szolgálatában

  „Abrázolhatóság", sors

   

  EPILÓGUS

   

  A politikai dimenzió

  Interkulturális színház

  Az ábrázolás, a mérték és az átlépés

  Afformansz művészet?

  Dráma és társadalom

  „A látványosság társadalma" és a színház

  Az észlelés politikája, a felelősség esztétikája

  A kockázat esztétikája

   

  IRODALOM

   

  NÉVMUTATÓ

Webáruház készítés