EZEKET KÍNÁLJUK:

TÁNC


balazs-bela-tancjatekok

 

Balázs Béla táncjátékainak, librettóinak első teljes gyűjteményes kötete Lenkei Júlia szerkesztésében.

 

 

1 600 Ft
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
hagyomany-es-ujitas-a-tancmuveszetben

 

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2007-ben Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában

és a tánckutatásban címmel tudományos konferenciát rendezett. Az intézmény feladatának tekinti az itt

folyó kutató- és alkotótevékenység eredményeinek közzétételét, a hallgatók tudományos diákköri munkáinak

megismertetését. Bár hazai és nemzetközi hírünket elsősorban a művészképzésben és a pedagógus-képzésben

kibocsátott hallgatók magas szakmai tudása biztosítja, figyelnünk kell tudományos és szakmai teljesítményünk

nyomon követésére, átadására és dokumentálásra. A Táncművészet és tudomány című új sorozatunk első

köteteként e konferencia előadásait adjuk közre.

 

3 490 Ft
3 490 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
bartok-a-szinpadon

 

Ritka alkalom, hogy két évforduló és két alkotó műve egybeesik. Bartók Béla és Oláh Gusztáv esetében ez történt;

ez adja az apropóját és különös aktualitását ennek a reprezentatív kiállítású dokumentumkötetnek. Oláh Gusztáv

mint a Magyar Állami Operaház vezető szcenikusa és főrendezője Bartók mindhárom színpadi művét feldolgozta.

A kötet 1917-től, azaz Bartók színpadi művének első bemutatójától 1956-ig, vagyis Oláh Gusztáv halálának évéig

tárgyalja az eseményeket; A fából faragott királyfi után A kékszakállú herceg vára, A csodálatos mandarin s végezetül

egy utólagos színpadra alkalmazás, a Bálványosvár következik.

Bár elsődlegesen Bartók színpadi műveinek Oláh Gusztáv-féle feldolgozása, képi, rendezői értelmezése kap hangsúlyt,

a mellette működő színpadi alkotók is helyet kapnak, hogy minél teljesebben táruljanak elénk a budapesti Operaház egyes

előadásai. A több mint száz képpel illusztrált hasznos és érdekes olvasmány méltán tarthat igényt a zenerajongók, az

operabarátok, a színpad- és a táncművészet kedvelőinek érdeklődésére.

3 800 Ft
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
serge-lifar-gyagilev

 

A híres táncművésznek és koreográfusnak, az Orosz Balett egykori táncosának könyve Gyagilev személyéről és munkásságáról.

 

 

900 Ft
900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
molnar-gal-peter-eck-imre-es-a-pecsi-balett

 

A Pécsre került frissen végzett táncosok kezdetben fancsali képet vágtak esztétikai internálásukhoz. Elkerülni

Pestről. Kikerülni a figyelem köréből. Eltemetkezni egy vidéki város színházába, ahová balett-kritikus sem jár:

örömtelen pályakezdés. Prímabalerinák albérletben. Szólisták munkásszállásokon. 1300 forintot kaptak havonta.

Az első négy év után ketten mentek el (...)

A kényszer-csapat képessége, fogékonysága, fiatal tüze, előadói és táncosi tehetsége szerencsésen találko-

zott Eck művészi vágyaival. Bontakozó személyiségük a koreográfust arra késztette, hogy előfogalmazzon

számukra egyéniségükre simuló feladatokat. Olyan táncszerepeket alkotott meg, amik előhívták rejtett voná-

saikat. Lépésről lépésre, bemutatóról bemutatóra Eck kibontotta a fiatalok szellemi arcát.

Eck akkor szerződött el a fővárosból, amikor vidékre csakis büntetésből kerültek tehetségesebb tagok: vagy

politikai vétségért, vagy az álszent kulturális vezetés erkölcs-tisztogató buzgalmából. Katona Ferenc, a pécsi

színház igazgatója fölismerte, hogy színházi szándékaival egybehangzóak Eck tervei: a táncosokat egyenran-

gú testként befogadta társulatába. Befogadta a színház.

Befogadta a város érzékeny, jóra hajló közönsége.

 

http://www.pecsma.hu/wp-content/uploads/2016/02/Eck-Imre-e1458312775812.jpg

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
demcsak-otto-napfordulok

 

"Így negyven után úgy éreztem, írnom kell azokról az évtizedekről, amelyek sokunk életét meghatározták,

véleményem szerint sorsszerűen. Nem vezérelt semmi olyan hiú ábránd, hogy hírnevet, pénzt, s főleg irodalmi

babérokat szerezzek magamnak ezzel az írással. Tisztában vagyok vele, hogy a művészetek és a vele kapcso-

latos kérdések mára már egyre kevesebb embert érdekelnek. Ennek ellenére fogadják természetes megnyilvá-

nulásomnak, hogy a Győri Balett tagjaként eltöltött éveim történéseit, élményeit megosszam másokkal is.

Emlékeim felfrissítésében támaszom a naplóm, melyet ifjúkorom óta vezetek.

Nem törekedtem teljes kronológiai pontosságra, jóllehet az emlékező csapongása az időben, az adott művet

esetleg túlszínezheti. Remélem, a jó ízlés határain belül maradtam, amikor régi barátaim, barátnőim, szerelmeim,

társaim személyes ügyeit taglaltam az igazság és a hitelesség kedvéért.

A címről néhány gondolatot. Régi korokban a napéjegyenlőséget, azaz a napfordulót jelentős eseményként

élte meg az ember, mert az élet ritmikus épülését, lebomlását a természet és a lélek szemlélésén keresztül

élte át. Ezen a napon a természettel együtt élő ember átgondolta a múltat és megkísérelte a jövőt kiérdemel-

ni azzal a szándékkal, hogy a teremtett világot szolgálja gondolataival, érzéseivel és tetteivel. Mára sajnos

egyre inkább fogyatkozik azoknak a száma, akik az úgynevezett civilizációs fejlődésben, az anyagi javakért

történő kicsinyes harcban ezeket a jeles napokat számon tartják, és az életet valóban szolgálni kívánják!

Nem véletlen, hogy a NAP szimbólum, azaz az élet és a fény végigkísérte a Győri Balettet. Hiszen mi voltunk

"A nap szerettei", mert az első bemutatónk címe is ez volt, de hiszem, hogy az égiek segítő kezét is mindig

magunkon érezhettük." (Demcsák Ottó)

 

1 000 Ft
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
korniss-peter-novak-ferenc-tiszta-forrasbol

"... Számunkra a zene, a tánc, a viselet és a tárgyak sokasága, amelyek jelen vannak az egyén életének

minden mozzanatában, jelentik azt a forrást, amelyből az itt bemutatott színházi műhely táplálkozik. Az évek

folyamán látnunk kellett, hogy ez a kultúra más-más népeknél a különbözőségek ellenére is az évezredes

együttlét szellemi békéjét bizonyítja. Azt tapasztaltuk, hogy a kultúra egyes motívumai, át-átjárják a Kárpát-

medencét, és befogadtatásra kerültek, bármely irányból jöttek is. Táncolni, játszani csak közösségben lehet.

Ha egymástól tanultak, akkor egymással táncoltak. Ez pedig nyitott bicskákkal nem jöhetett volna létre.

Minden más történés csak rossz emlékű hordalék..."

 

2 700 Ft
2 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
czank-livia-a-fuggony-mogot

 

Czank Lívia egy évadot élt a Magyar Nemzeti Balett együttesével az Operaházban. Könyve bepillantást enged

a táncosok mindennapjaiba, sikereikbe és kudarcaikba. Őszintén mesélnek szerepálmokról, karrierről és magán-

életről is. A művészekkel, a balettmesterekkel és az alkotókkal folytatott beszélgetések azelőtt ismeretlen

mélységeiben mutatják be a balett zárt világát.

"Tánc. Munka. Művészet. Akarat. Sors. Hogy mi a balett? Mindez együtt, és még számtalan érzés, például

küzdelem, kitartás és katarzis. Látjuk Degas festményein a balerinákat, próbán és előadáson. A pillanat

művészei. Titokzatosak és megközelíthetetlenek. Csodáljuk őket és keressük a titkot, ami világukat belengi.

Czank Lívia bátor és kíváncsi szerző - egy év munkája során nemcsak belelátott, de beépült a balett tánco-

sok közé, ült próbatermekben, öltözőkben, folyosón, kérdezett, jegyzetelt, valamit megérthetett e titokból:

ami minden táncosban ott van, abból a tűzből, ami vezeti őket ebben a gyönyörű, nehéz világban. Befogadták

a balettművészek, ebben a kötetben feltárja előttünk életüket - a függöny mögül!" (Juhász Anna, irodalmár)

 

3 490 Ft
3 490 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
fulop-viktor-elete-es-palyafutasa

 

"Balett-táncos volt. Nyolcéves korában lépett föl először az Operaházban. Tízévesen lett a balettkar tagja,

1943-tól ösztöndíjas, 1949-től a színház magántáncosa. Nádasi Ferenc és Harangozó Gyula mesterektől

tanulta meg a szakma alapjait, majd az ötvenes évek világhírű szovjet-orosz balett pedagógusok voltak a

mesterei: Vajnonnen, Zaharov, Lavrovszkij, Messzerer stb.

Világhírű művész volt. Girej kán, Mandarin, Spartacus, Rómeó, Tybalt, Simone, hogy csak a legfontosabbakat

említsük. 1957-től a hatvanas évek végéig a Társulat számos kitüntetést kapott Párizsban, a Nemzetközi

Táncfesztiválon. Rendszeresen felléptek az Észak Fesztivál rendezvényein is. Urho Kekkonen köztársasági

elnök személyes közbenjárására a Finn Fehér Rózsa Lovagrend tagjává választották, amely Finnországban

a legmagasabb kitüntetés. Moszkvában, a Nagy (Bolsoj) Színházban, az akkori balett egyik fellegvárában

a Mandarin után a virágesős tapsorkán hosszabb ideig tartott, mint az előadás..."

A gazdagon illusztrált kötetben szakírók, pályatársak és barátok írnak Fülöp Viktorról.

 

2 500 Ft
2 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
fuchs-livia-szaz-ev-tanc

 

"A test nem hazudik gondolata, amely a színpadi tánc teljes múlt századi történetét összefogja, már a szavaktól megcsömörlött századfordulón megjelent az első tánclázadók eszméiben. Arról azonban, hogy a színházi és színházon kívüli konvenciók alól lassan felszabaduló test, a tánc médiuma mit mond, és ezt hogyan teszi, nagyon is különbözően vélekedtek a szabad tánc prófétanői vagy az Orosz Balett újítói; a német expresszionisták vagy az orosz és svéd avantgárd jelesei; a modern tánc vagy a táncszínház megteremtői; a balett megtagadói és megújítói; a néptáncokat a színpadra átmentő kísérletezők; az összművészet vagy a tiszta tánc elkötelezettjei; a közlés hívei vagy a kommunkiáció lehetőségét megkérdőjelezők.

Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy rekonstruálja e rendkívül szerteágazó táncművészeti folyamatot, s egyben bevezesse olvasóját a színpadi tánc közelmúltjának történetébe, amelynek során megszülettek a XX. század legfontosabb táncra vonatkozó kérdésfeltevései és egymással jobbára élesen szemben álló művészi válaszai."

 

 

3 700 Ft
3 700 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
valyi-rozsi-balettok-konyve

 

Vályi Rózsi klasszikus kézikönyve nemcsak a balettek leírásával foglalkozik, hanem a műfaj történetét,

a különféle stílusirányzatokat és jelentős képviselőik pályafutását is ismerteti.

A kötetet számos fotó illusztrálja, és a szakkifejezések jegyzéke, ill. név- és címmutató egészíti ki.

 

 

1 800 Ft
1 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
balint-lajos-szineszek-tancosok-artistak

 

Bálint Lajos részt vett a Thália Társaság munkájában, majd Otto Brahm mellett dolgozott a Deutsches Theaterben.

Hazatérte után a Nemzeti Színház dramaturg titkára volt.

Ebben a kötetben azok az elméleti igényű, részben csak kéziratban fennmaradt tanulmányai olvashatók, amelyekben

a színház-, a tánc- és az artistaművészetre vonatkozólag fogalmazott meg nagyrészt máig érvényes esztétikai

megállapításokat.

 

 

1 100 Ft
1 100 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
lanyi-agoston-neptancolvasokonyv

 

"A magyar néptáncot bemutató tanulmányok és összefoglaló munkák már több száz táncfolyamatot és motí-

vumok ezreit közölve tették hozzáférhetővé a gyűjtő- és kutatómunka eredményeit. A táncpublikáció és az

elméleti tanulságok széles körű megismerését és felhasználását azonban nehezíti az, hogy a hazánkban már

1947 óta alkalmazott táncjelírás még csupán a felsőfokú oktatóképzés tananyaga. A művészeti és pedagógiai

munkában, a hagyomány ápolásában részt vállalók nagy többsége számára sajnos még ma is hozzáfér-

hetetlenek a kinetogrammal közölt táncok, illetve csak közvetve ismerhetik meg ezeket, mivel a táncjelírás

olvasása még nem terjedt el szélesebb körben. Kötetünk a néptánckedvelők nagy táborának kíván útmutatást

adni a jelírással megjelent táncok olvasásához...." (Előszó)

2 190 Ft
2 190 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

Webáruház készítés