EZEKET KÍNÁLJUK:

TÁNC


balazs-bela-tancjatekok

 

Balázs Béla táncjátékainak, librettóinak első teljes gyűjteményes kötete Lenkei Júlia szerkesztésében.

 

 

1 600 Ft
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
laban-visszaemlekezesek

 

A pozsonyi születésű Lábán Rudolf a 20. század európai táncművészetének egyik legnagyobb alakja volt. Sokfelé ágazó

tevékenysége hatalmas területet ölelt fel, mintegy 120 koreográfiát készített, 15 könyvet és több mint 70 tanulmányt

adott közre. Színpadi művei ugyan elenyésztek az idővel, esztétikai és oktatási elképzeléseit, a mozgást analizáló

elméletét azonban szerte a világon kiindulási pontnak tekintik azóta is, legyen szó akár táncterápiáról, koreológiáról,

tánclejegyzésről vagy mozdulatelemzésről. 

Lábán e visszaemlékezésekben életének leglényegesebb eseményeiről, világszemléletének és művészetének gyökereiről

vall. Írása ugyan nem szokványos önéletrajz, mégis kirajzolódnak belőle Lábán meghatározó gyermekkori élményei,

művészpályájának fordulópontjai, személyiségének rendkívüli ereje, művészi eltökéltsége, teljesen új, szinte vallásos hiten

alapuló táncszemlélete és filozófiája.

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
karszavina-szinhaz-utca

 

Tamara Karszavina visszaemlékezései nem csupán tánc-, hanem kultúrtörténeti szempontból is páratlan értéket

képviselnek, hiszen egy mára tökéletesen elsüllyedt világról adnak érzékletes és átfogó képet. A balerina ugyanis ebben

az emlékiratban részletesen felidézi a forradalom előtti cári balett utolsó korszakát,a Mariinszkij Színház legendás

táncosainak és a hozzá kapcsolódó iskola, a Színház utca nem kevésbé neves mestereinek és növendékeinek életét.

Karszavina azonban nemcsak a hagyományait szigorúan őrző cári iskola és társulat mindennapjait ismerte alaposan,

hanem az Orosz Balettét (Ballets Russes) is, hiszen húsz éven át hűségesen kitartott az együttest összefogó Szergej

Gyagilev mellett. Így vezető balerinaként olyan koreográfusok műveit inspirálta és keltette életre, mint a balettművészetet

a 20. század elején gyökeresen átformáló Mihail Fokin, Leonyid Mjasszin, Vaclav Nizsinszkij és Broniszlava Nizsinszka.

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
copeland-cunningham

 

Roger Copeland könyve jóval többet kínál egy művész életrajzánál, mert végigkíséri ugyan Merce Cunningham (1919–2009)

páratlanul gazdag, hat évtizedes koreográfusi pályáját az első szólóktól a digitális technikát is alkalmazó késői alkotásokig,

de eközben felvázolja e hatvan év legfontosabb szellemi áramlatait, benne az amerikai képzőművészet, zene, színház és

modern tánc történetét is. Ez az intellektuálisan és kulturálisan is tág kontextus teszi lehetővé, hogy a szerző magyaráza-

tot találjon arra, a múlt század ötvenes éveitől kezdve hogyan és miért alakult át olyan radikálisan a tánc, s egyben a

modern tánc fogalma, s ebben milyen szerepet játszottak Merce Cunningham – és állandó alkotótársai: John Cage, Robert

Rauschenberg és Jasper Johns – hagyományromboló eszméi.

Cunninghamnek a modern táncot átformáló forradalmi eszméi és új kompozíciós módszerei nem csupán megelőlegezték

a posztmodern táncot, hanem máig hatnak a kortárs tánc világában is. Mert ahogyan a Cunningham Társulat egyik alapító

tagja fogalmazott: „Merce sokkal több ajtót nyitott meg az őt követő nemzedékek számára, mint ahányon ő maga haj-

landó lett volna belépni.”

3 600 Ft
3 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
isadora-duncan-eletem

 

„Duncan kisasszony…akinél szebben senki se táncolt ezen a világon…, nos, igen, Duncan kisasszony úgy gondolkodik,

hogy a tánc mint művészet a test művészete, melyben a főszerep az izmoknak, a húsnak jut. ...Társa a zene. A kettő

együtt valami pazarul emberi, művészi élvezetet szolgáltat. Pazarul emberi! Különlegesen emberi!... Megtiltották Duncan

kisasszonynak, hogy a saját lelke szerint való emberi művészetet űzzön: megtiltották, hogy amikor az izom és a hús az

ő művészi anyaga, izommal és hússal dogozzon. Ezzel agyonütötte a berlini spíszbürgerizmus Duncan táncművészetét;

azaz agyonütötte volna, ha lehetne.” (Csáth Géza, 1906)

„…viszontláttam táncában szobor-ismerőseimet megelevenedve. Tudom, hogy azok a pompeji nimfák, miknek képei

bennem élnek, csak így mozdulhatnak meg, mint ez a táncköltő. Ugyanis a mozgás logikája szerint. Mert valamint egy

építőművész egy ledőlt oszlopból meg képes konstruálni egy templomot, úgy ez a bámulatos műveltségű leány, a látott

fix mozdulatokból építi föl logikus törvény szerint táncait…” (Jászai Mari, 1902)

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
rona-viktor-herceg-a-vasfuggony-mogott

Róna Viktor (1936–1994) a magyar tánctörténet rendkívüli egyénisége, a ténylegesen világhírű hazai előadóművészek

szűk körének egyik legizgalmasabb, legszínesebb alakja volt. Életéről, roppant önfegyelemmel épített pályájáról soha

korábban nem született kiállítás, személyét, munkásságát összegző igényű kiadvány nem tárgyalta, részletes életrajzát

sem írta meg senki a halála óta eltelt bő negyed század során. A Bajor Gizi Múzeum Herceg a vasfüggöny mögül című

kiállításának megnyitása alkalmából megjelent, azonos címet viselő kötet gerincét a kurátor, Halász Tamás jegyezte

részletes életrajz adja. A tárlat grafikai terveit is készítő Czeizel Balázs tervezte könyv kilenc fejezetben mutatja be

a XX. századi magyar táncművészet egyik legnagyobb alakját. Gara Márk tánctörténész esszéje Róna személyét térben

és időben elhelyezve hozza közel művészi énjét az olvasóhoz. A kiállítás főmunkatársa, Bánóczy-Varga Andrea által

szerkesztett kötetben idézetek, vallomás-töredékek és közel ötszáz illusztráció, fotók és sokrétű dokumentum-anyag

kerül bemutatásra. 

5 600 Ft
5 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
bloede-nagy-jozsef

 

Fordította: Gemza Melinda

 

Myriam Bloedé monográfiája 63 motívumon keresztül, azok elemzésével vizsgálja Nagy József vajdasági

(Josef Nadj néven franciaországi) koreográfus és képzőművész pályáját. A rövid, többé-kevésbé egyenlő terjedelmű

fejezetek eleinte lineáris biográfia-szerűen követik az életpályát, majd mindinkább a gondolkodó művész és a világ viszo-

nyát járják körül az esszészerűen feltérképezett motívumok által. A szerző a művész személyét mindvégig saját

kommentárjaiban, kortársaival való kapcsolataiban és a munkásságát végigkísérő szellemi referenciarendszerben tükröz-

teti, miközben aprólékos munkával rajzolja meg a kezdeti feltöltődéstől a letisztult alkotásig vezető pályaívet.

A kötetet rövid életrajz és kimerítő műjegyzék egészíti ki.

1 850 Ft
1 850 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
bartok-a-szinpadon

 

Ritka alkalom, hogy két évforduló és két alkotó műve egybeesik. Bartók Béla és Oláh Gusztáv esetében ez történt;

ez adja az apropóját és különös aktualitását ennek a reprezentatív kiállítású dokumentumkötetnek. Oláh Gusztáv

mint a Magyar Állami Operaház vezető szcenikusa és főrendezője Bartók mindhárom színpadi művét feldolgozta.

A kötet 1917-től, azaz Bartók színpadi művének első bemutatójától 1956-ig, vagyis Oláh Gusztáv halálának évéig

tárgyalja az eseményeket; A fából faragott királyfi után A kékszakállú herceg vára, A csodálatos mandarin s végezetül

egy utólagos színpadra alkalmazás, a Bálványosvár következik.

Bár elsődlegesen Bartók színpadi műveinek Oláh Gusztáv-féle feldolgozása, képi, rendezői értelmezése kap hangsúlyt,

a mellette működő színpadi alkotók is helyet kapnak, hogy minél teljesebben táruljanak elénk a budapesti Operaház egyes

előadásai. A több mint száz képpel illusztrált hasznos és érdekes olvasmány méltán tarthat igényt a zenerajongók, az

operabarátok, a színpad- és a táncművészet kedvelőinek érdeklődésére.

2 800 Ft
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
gyori-balett-40

 

A magyar tánctörténet legendás pillanata volt, amikor 1979-ben a Magyar Állami Balettintézet végzős osztálya úgy

döntött: együtt maradnak és társulatot alapítanak. Ügyüknek megnyerték Markó Ivánt, aki búcsút mondott Maurice Béjart

világhírű együttesének, Győrbe jött, a fiatalok élére állt és alkotótársával, Gombár Judittal számos sikerdarabot készített.

A lendületes, mindenre elszánt csapat hamar megnyerte magának nemcsak a hazai, de a külföldi közönséget is.

1991-ben Kiss János vette át a társulat vezetését, újító szellemű hozzáállásával egyre szélesebb horizontot tárva a

közönség elé. Az együttes olyan neves vendégkoreográfusokkal dolgozott együtt, mint például Robert North, Marie Brolin-

Tani, Ben Van Cauwenbergh, Cayetano Soto, Ángel Rodríguez vagy Vámos György.

Mára a Győri Balett a magyar táncélet egyik meghatározó együttesévé vált. Megalapítása óta kevés szeglete van a

világnak, ahol ne lépett volna fel. A társulat repertoárja felöleli a táncművészet szinte valamennyi ágát a klasszikus balettől

a kortárs táncig, a táncszínháztól a gyermekprodukciókig. Cselekményes balettek és szimfonikus darabok egyaránt fellel-

hetőek e széles palettán.

Az immáron 40 éves Győri Balett történetét és szellemiségét mutatja be az MMA Kiadó reprezentatív jubileumi kiad-

ványa Major Rita tánctörténész nagyívű tanulmányán, illetve a társulat elmúlt négy évtizedének legfontosabb szereplőit

megszólaltató huszonnyolc interjún keresztül, rendkívül gazdag fotóanyaggal illusztrálva.

 

 

6 800 Ft
6 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
paksa-ugros-tancok

Az ugrósdallamok típusainak áttekintésén keresztül történeti összefüggésben mutatja be a szerző a tánc és kísérő

zenéjének viszonyát. Ez a kapcsolat ősi, keleti dallamokat segített megőrizni és életben tartani, sőt további típusok

sarjadását is előhozta a zenei anyanyelvből, pl. a reneszánsz proporciós gyakorlat, az ún. „páva-dallam”-ok esetében,

vagy a 18. századi tánczenei divat, a „sirató”-dallamokat illetően. A környező népek és a felsőbb társadalmi osztályok

közvetítésével középkori és kora újkori dallamok is beépültek az ugrós tánczenei repertoárba. A népies műdalok és

az új stílusú dalok már a csárdás 19. századi tánczenei világához tartoznak, kisebb körzetekben azonban még

ezekre is táncoltak ugróst. Kétszáznál is több vokális és hangszeres dallam kottája szolgál bőséges példaanyagul,

közülük jó néhány darab meghallgatható a könyvhöz tartozó CD-n táncdialektusok szerinti csoportosításban.

A kiadványt számos, főként a zenészekről készült archív fénykép illusztrálja.

3 800 Ft
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
valyi-rozsi-balettok-konyve

 

Vályi Rózsi klasszikus kézikönyve nemcsak a balettek leírásával foglalkozik, hanem a műfaj történetét,

a különféle stílusirányzatokat és jelentős képviselőik pályafutását is ismerteti.

A kötetet számos fotó illusztrálja, és a szakkifejezések jegyzéke, ill. név- és címmutató egészíti ki.

 

 

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
molnar-gal-peter-eck-imre-es-a-pecsi-balett

 

A Pécsre került frissen végzett táncosok kezdetben fancsali képet vágtak esztétikai internálásukhoz. Elkerülni

Pestről. Kikerülni a figyelem köréből. Eltemetkezni egy vidéki város színházába, ahová balett-kritikus sem jár:

örömtelen pályakezdés. Prímabalerinák albérletben. Szólisták munkásszállásokon. 1300 forintot kaptak havonta.

Az első négy év után ketten mentek el (...)

A kényszer-csapat képessége, fogékonysága, fiatal tüze, előadói és táncosi tehetsége szerencsésen találko-

zott Eck művészi vágyaival. Bontakozó személyiségük a koreográfust arra késztette, hogy előfogalmazzon

számukra egyéniségükre simuló feladatokat. Olyan táncszerepeket alkotott meg, amik előhívták rejtett voná-

saikat. Lépésről lépésre, bemutatóról bemutatóra Eck kibontotta a fiatalok szellemi arcát.

Eck akkor szerződött el a fővárosból, amikor vidékre csakis büntetésből kerültek tehetségesebb tagok: vagy

politikai vétségért, vagy az álszent kulturális vezetés erkölcs-tisztogató buzgalmából. Katona Ferenc, a pécsi

színház igazgatója fölismerte, hogy színházi szándékaival egybehangzóak Eck tervei: a táncosokat egyenran-

gú testként befogadta társulatába. Befogadta a színház.

Befogadta a város érzékeny, jóra hajló közönsége.

 

http://www.pecsma.hu/wp-content/uploads/2016/02/Eck-Imre-e1458312775812.jpg

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
demcsak-otto-napfordulok

 

"Így negyven után úgy éreztem, írnom kell azokról az évtizedekről, amelyek sokunk életét meghatározták,

véleményem szerint sorsszerűen. Nem vezérelt semmi olyan hiú ábránd, hogy hírnevet, pénzt, s főleg irodalmi

babérokat szerezzek magamnak ezzel az írással. Tisztában vagyok vele, hogy a művészetek és a vele kapcso-

latos kérdések mára már egyre kevesebb embert érdekelnek. Ennek ellenére fogadják természetes megnyilvá-

nulásomnak, hogy a Győri Balett tagjaként eltöltött éveim történéseit, élményeit megosszam másokkal is.

Emlékeim felfrissítésében támaszom a naplóm, melyet ifjúkorom óta vezetek.

Nem törekedtem teljes kronológiai pontosságra, jóllehet az emlékező csapongása az időben, az adott művet

esetleg túlszínezheti. Remélem, a jó ízlés határain belül maradtam, amikor régi barátaim, barátnőim, szerelmeim,

társaim személyes ügyeit taglaltam az igazság és a hitelesség kedvéért.

A címről néhány gondolatot. Régi korokban a napéjegyenlőséget, azaz a napfordulót jelentős eseményként

élte meg az ember, mert az élet ritmikus épülését, lebomlását a természet és a lélek szemlélésén keresztül

élte át. Ezen a napon a természettel együtt élő ember átgondolta a múltat és megkísérelte a jövőt kiérdemel-

ni azzal a szándékkal, hogy a teremtett világot szolgálja gondolataival, érzéseivel és tetteivel. Mára sajnos

egyre inkább fogyatkozik azoknak a száma, akik az úgynevezett civilizációs fejlődésben, az anyagi javakért

történő kicsinyes harcban ezeket a jeles napokat számon tartják, és az életet valóban szolgálni kívánják!

Nem véletlen, hogy a NAP szimbólum, azaz az élet és a fény végigkísérte a Győri Balettet. Hiszen mi voltunk

"A nap szerettei", mert az első bemutatónk címe is ez volt, de hiszem, hogy az égiek segítő kezét is mindig

magunkon érezhettük." (Demcsák Ottó)

 

1 000 Ft
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
korniss-peter-novak-ferenc-tiszta-forrasbol

"... Számunkra a zene, a tánc, a viselet és a tárgyak sokasága, amelyek jelen vannak az egyén életének

minden mozzanatában, jelentik azt a forrást, amelyből az itt bemutatott színházi műhely táplálkozik. Az évek

folyamán látnunk kellett, hogy ez a kultúra más-más népeknél a különbözőségek ellenére is az évezredes

együttlét szellemi békéjét bizonyítja. Azt tapasztaltuk, hogy a kultúra egyes motívumai, át-átjárják a Kárpát-

medencét, és befogadtatásra kerültek, bármely irányból jöttek is. Táncolni, játszani csak közösségben lehet.

Ha egymástól tanultak, akkor egymással táncoltak. Ez pedig nyitott bicskákkal nem jöhetett volna létre.

Minden más történés csak rossz emlékű hordalék..."

 

2 700 Ft
2 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
czank-livia-a-fuggony-mogot

 

Czank Lívia egy évadot élt a Magyar Nemzeti Balett együttesével az Operaházban. Könyve bepillantást enged

a táncosok mindennapjaiba, sikereikbe és kudarcaikba. Őszintén mesélnek szerepálmokról, karrierről és magán-

életről is. A művészekkel, a balettmesterekkel és az alkotókkal folytatott beszélgetések azelőtt ismeretlen

mélységeiben mutatják be a balett zárt világát.

"Tánc. Munka. Művészet. Akarat. Sors. Hogy mi a balett? Mindez együtt, és még számtalan érzés, például

küzdelem, kitartás és katarzis. Látjuk Degas festményein a balerinákat, próbán és előadáson. A pillanat

művészei. Titokzatosak és megközelíthetetlenek. Csodáljuk őket és keressük a titkot, ami világukat belengi.

Czank Lívia bátor és kíváncsi szerző - egy év munkája során nemcsak belelátott, de beépült a balett tánco-

sok közé, ült próbatermekben, öltözőkben, folyosón, kérdezett, jegyzetelt, valamit megérthetett e titokból:

ami minden táncosban ott van, abból a tűzből, ami vezeti őket ebben a gyönyörű, nehéz világban. Befogadták

a balettművészek, ebben a kötetben feltárja előttünk életüket - a függöny mögül!" (Juhász Anna, irodalmár)

 

3 490 Ft
3 490 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
fulop-viktor-elete-es-palyafutasa

 

"Balett-táncos volt. Nyolcéves korában lépett föl először az Operaházban. Tízévesen lett a balettkar tagja,

1943-tól ösztöndíjas, 1949-től a színház magántáncosa. Nádasi Ferenc és Harangozó Gyula mesterektől

tanulta meg a szakma alapjait, majd az ötvenes évek világhírű szovjet-orosz balett pedagógusok voltak a

mesterei: Vajnonnen, Zaharov, Lavrovszkij, Messzerer stb.

Világhírű művész volt. Girej kán, Mandarin, Spartacus, Rómeó, Tybalt, Simone, hogy csak a legfontosabbakat

említsük. 1957-től a hatvanas évek végéig a Társulat számos kitüntetést kapott Párizsban, a Nemzetközi

Táncfesztiválon. Rendszeresen felléptek az Észak Fesztivál rendezvényein is. Urho Kekkonen köztársasági

elnök személyes közbenjárására a Finn Fehér Rózsa Lovagrend tagjává választották, amely Finnországban

a legmagasabb kitüntetés. Moszkvában, a Nagy (Bolsoj) Színházban, az akkori balett egyik fellegvárában

a Mandarin után a virágesős tapsorkán hosszabb ideig tartott, mint az előadás..."

A gazdagon illusztrált kötetben szakírók, pályatársak és barátok írnak Fülöp Viktorról.

 

2 500 Ft
2 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
bremser-otven-koreografus

 

Kik a nemzetközi kortárs táncélet kulcsfigurái? Honnan indultak, mi inspirálja őket, milyen újabb irányokban haladnak,

és melyek a legjelentősebb műveik? Minderre választ ad, ráadásul az adatok és tények mögötti összefüggésekre is

rávilágít ez a különleges tánckalauz, amely harmincegy szerző ötven rövid tanulmányát adja közre. A tömör pályarajzokat

és a művek elemző értékelését a koreográfusok műveinek időrendbe szedett listája és válogatott bibliográfia egészíti ki.

A kézikönyvként használható kötet több Magyarországon korábban már bemutatkozott alkotó – többek között Armitage,

Bausch, Brown, Bruce, Carlson, Forsythe, De Keersmaeker, Jones, Monk, Newson, Ohno és Paxton – pályafutásáról ad

átfogó elemzést. Az esszékből azonban olyan koreográfusok életművéről is plasztikus kép bontakozik ki, akik ugyan

ismeretlenek Magyarországon, de munkásságuk révén a sokarcú kortárs tánc legjelentősebb alkotói közé tartoznak.

3 400 Ft
3 400 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
darida-eltero-szinterek

 

Ennek a könyvnek, Nagy József eltérő színtereihez hasonlóan, több bejárata lehet. Az olvasó/képzeletbeli néző beléphet

rögtön az elején, Nagy József színházát az elméleti háttér („theatrum philosophicum”) felől megközelítve, mely a filozófia

színpadaként tekint rá. Vagy elindulhat a (tánc)színházként való meghatározástól, mely szándékosan zárójelezi, vonja

vissza a táncot. Elgondolkodhat az egyes előadásokhoz rendelt hívószavakon, vagy végigolvashatja a harminckét előadás

leírását, hogy végül eljusson a képzőművészként is hazaérkező alkotóhoz. A minden részben felbukkanó motívumok jelzik

a lezár(hat)atlan életműben a fő témákhoz való, örök visszatéréseket. Olyan egységes és szigorúan következetes

összművészet ez, mely saját, egyre mélyülő köreiben mozog, az egyetlen és végtelen mű felé tartva.

2 500 Ft
2 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
 

prev
12
next

Webáruház készítés