EZEKET KÍNÁLJUK:

TÁNC


prev
12
next

magyar-szinhazmuveszeti-lexikon

Főszerkesztő: Székely György

Szakszerkesztők: Alpár Ágnes, Balázs Arth Valéria, Fuchs Lívia, Gajdó Tamás, Kaizinger Rita, Molnár Klára,

Nobilis Kornél, Páll Árpád, Rajnai Edit, Sirató Ildikó, Vajda Ferenc

 

Egykötetes, ráadásul egyetemes színházi lexikon több is megjelent az elmúlt évtizedekben, de igazán tudományos

alapozású, a magyar színházművészet egészét szakszerűen felölelő munka először és utoljára 1929-1931-ben látott

napvilágot (Schöpflin Aladár szerkesztésében). A mostani összeállítás mindenképp szenzáció, több évtizedes kutatómunka,

a legjobb hazai szakemberek kollektív munkájának eredménye. A Magyar színházművészeti lexikon felöleli a történeti

Magyarország területének teljes színháztörténetét a kezdetektől napjainkig, a színházépítészet és vándorszínészség

kérdéseitől a színházesztétikai fogalmakig, az ismert színészek és rendezők, sőt zeneszerzők és dramaturgok, színház-

esztéták életrajzaitól a különböző volt és jelen társulatokig, szövetségekig, színházi intézményekig. A nagyszabású,

valóban hézagpótló és évtizedekig nélkülözött kézikönyv ugyanakkor nem szűkebb értelemben vett szakmai kiadvány.

A szó legszélesebb értelmében vett nagyközönség igényeit is kielégíti, kézreálló, könnyen kezelhető tájékoztató minden

magyar színházi kérdésben, elsősorban persze a leginkább keresett személyi vonatkozásokban. Igen gazdagon illusztrált

kiadvány, szinte mindenkiről (akiről egyáltalán lehetséges) közöl fekete-fehér fotót, a legtöbb szócikkhez kitűenően

válogatott bibliográfia is járul, persze elsősorban a monografikus anyagot ölelve fel (vagyis nem találhatók meg az egyes

színészek produkcióit méltató színikritikák).

1 800 Ft
1 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
hagyomany-es-ujitas-a-tancmuveszetben

 

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2007-ben Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában

és a tánckutatásban címmel tudományos konferenciát rendezett. Az intézmény feladatának tekinti az itt

folyó kutató- és alkotótevékenység eredményeinek közzétételét, a hallgatók tudományos diákköri munkáinak

megismertetését. Bár hazai és nemzetközi hírünket elsősorban a művészképzésben és a pedagógus-képzésben

kibocsátott hallgatók magas szakmai tudása biztosítja, figyelnünk kell tudományos és szakmai teljesítményünk

nyomon követésére, átadására és dokumentálásra. A Táncművészet és tudomány című új sorozatunk első

köteteként e konferencia előadásait adjuk közre.

 

3 490 Ft
3 490 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
fuchs-livia-szaz-ev-tanc

 

"A test nem hazudik gondolata, amely a színpadi tánc teljes múlt századi történetét összefogja, már a szavaktól megcsömörlött

századfordulón megjelent az első tánclázadók eszméiben. Arról azonban, hogy a színházi és színházon kívüli konvenciók alól lassan

felszabaduló test, a tánc médiuma mit mond, és ezt hogyan teszi, nagyon is különbözően vélekedtek a szabad tánc prófétanői vagy

az Orosz Balett újítói; a német expresszionisták vagy az orosz és svéd avantgárd jelesei; a modern tánc vagy a táncszínház megterem-

tői; a balett megtagadói és megújítói; a néptáncokat a színpadra átmentő kísérletezők; az összművészet vagy a tiszta tánc elkötele-

zettjei; a közlés hívei vagy a kommunkiáció lehetőségét megkérdőjelezők.

Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy rekonstruálja e rendkívül szerteágazó táncművészeti folyamatot, s egyben bevezesse olvasóját

a színpadi tánc közelmúltjának történetébe, amelynek során megszülettek a XX. század legfontosabb táncra vonatkozó kérdésfeltevései

és egymással jobbára élesen szemben álló művészi válaszai."

 

 

3 700 Ft
3 700 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
serge-lifar-gyagilev

 

A híres táncművésznek és koreográfusnak, az Orosz Balett egykori táncosának könyve Gyagilev személyéről és munkásságáról.

 

 

900 Ft
900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
balint-lajos-szineszek-tancosok-artistak

 

Bálint Lajos részt vett a Thália Társaság munkájában, majd Otto Brahm mellett dolgozott a Deutsches Theaterben.

Hazatérte után a Nemzeti Színház dramaturg titkára volt.

Ebben a kötetben azok az elméleti igényű, részben csak kéziratban fennmaradt tanulmányai olvashatók, amelyekben

a színház-, a tánc- és az artistaművészetre vonatkozólag fogalmazott meg nagyrészt máig érvényes esztétikai

megállapításokat.

 

 

1 100 Ft
1 100 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
lanyi-agoston-neptancolvasokonyv

 

"A magyar néptáncot bemutató tanulmányok és összefoglaló munkák már több száz táncfolyamatot és motí-

vumok ezreit közölve tették hozzáférhetővé a gyűjtő- és kutatómunka eredményeit. A táncpublikáció és az

elméleti tanulságok széles körű megismerését és felhasználását azonban nehezíti az, hogy a hazánkban már

1947 óta alkalmazott táncjelírás még csupán a felsőfokú oktatóképzés tananyaga. A művészeti és pedagógiai

munkában, a hagyomány ápolásában részt vállalók nagy többsége számára sajnos még ma is hozzáfér-

hetetlenek a kinetogrammal közölt táncok, illetve csak közvetve ismerhetik meg ezeket, mivel a táncjelírás

olvasása még nem terjedt el szélesebb körben. Kötetünk a néptánckedvelők nagy táborának kíván útmutatást

adni a jelírással megjelent táncok olvasásához...." (Előszó)

2 190 Ft
2 190 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

prev
12
next

Webáruház készítés