EZEKET KÍNÁLJUK:

TÁNC


prev
12
next

bloede-nagy-jozsef

 

Fordította: Gemza Melinda

 

Myriam Bloedé monográfiája 63 motívumon keresztül, azok elemzésével vizsgálja Nagy József vajdasági

(Josef Nadj néven franciaországi) koreográfus és képzőművész pályáját. A rövid, többé-kevésbé egyenlő terjedelmű

fejezetek eleinte lineáris biográfia-szerűen követik az életpályát, majd mindinkább a gondolkodó művész és a világ viszo-

nyát járják körül az esszészerűen feltérképezett motívumok által. A szerző a művész személyét mindvégig saját

kommentárjaiban, kortársaival való kapcsolataiban és a munkásságát végigkísérő szellemi referenciarendszerben tükröz-

teti, miközben aprólékos munkával rajzolja meg a kezdeti feltöltődéstől a letisztult alkotásig vezető pályaívet.

A kötetet rövid életrajz és kimerítő műjegyzék egészíti ki.

1 850 Ft
1 850 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
hagyomany-es-ujitas-a-tancmuveszetben

 

A Magyar Táncművészeti Főiskola 2007-ben Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában

és a tánckutatásban címmel tudományos konferenciát rendezett. Az intézmény feladatának tekinti az itt

folyó kutató- és alkotótevékenység eredményeinek közzétételét, a hallgatók tudományos diákköri munkáinak

megismertetését. Bár hazai és nemzetközi hírünket elsősorban a művészképzésben és a pedagógus-képzésben

kibocsátott hallgatók magas szakmai tudása biztosítja, figyelnünk kell tudományos és szakmai teljesítményünk

nyomon követésére, átadására és dokumentálásra. A Táncművészet és tudomány című új sorozatunk első

köteteként e konferencia előadásait adjuk közre.

 

3 490 Ft
3 490 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
fuchs-livia-szaz-ev-tanc

 

"A test nem hazudik gondolata, amely a színpadi tánc teljes múlt századi történetét összefogja, már a szavaktól megcsömörlött

századfordulón megjelent az első tánclázadók eszméiben. Arról azonban, hogy a színházi és színházon kívüli konvenciók alól lassan

felszabaduló test, a tánc médiuma mit mond, és ezt hogyan teszi, nagyon is különbözően vélekedtek a szabad tánc prófétanői vagy

az Orosz Balett újítói; a német expresszionisták vagy az orosz és svéd avantgárd jelesei; a modern tánc vagy a táncszínház megterem-

tői; a balett megtagadói és megújítói; a néptáncokat a színpadra átmentő kísérletezők; az összművészet vagy a tiszta tánc elkötele-

zettjei; a közlés hívei vagy a kommunkiáció lehetőségét megkérdőjelezők.

Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy rekonstruálja e rendkívül szerteágazó táncművészeti folyamatot, s egyben bevezesse olvasóját

a színpadi tánc közelmúltjának történetébe, amelynek során megszülettek a XX. század legfontosabb táncra vonatkozó kérdésfeltevései

és egymással jobbára élesen szemben álló művészi válaszai."

 

 

3 700 Ft
3 700 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
serge-lifar-gyagilev

 

A híres táncművésznek és koreográfusnak, az Orosz Balett egykori táncosának könyve Gyagilev személyéről és munkásságáról.

 

 

900 Ft
900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
balint-lajos-szineszek-tancosok-artistak

 

Bálint Lajos részt vett a Thália Társaság munkájában, majd Otto Brahm mellett dolgozott a Deutsches Theaterben.

Hazatérte után a Nemzeti Színház dramaturg titkára volt.

Ebben a kötetben azok az elméleti igényű, részben csak kéziratban fennmaradt tanulmányai olvashatók, amelyekben

a színház-, a tánc- és az artistaművészetre vonatkozólag fogalmazott meg nagyrészt máig érvényes esztétikai

megállapításokat.

 

 

1 100 Ft
1 100 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
lanyi-agoston-neptancolvasokonyv

 

"A magyar néptáncot bemutató tanulmányok és összefoglaló munkák már több száz táncfolyamatot és motí-

vumok ezreit közölve tették hozzáférhetővé a gyűjtő- és kutatómunka eredményeit. A táncpublikáció és az

elméleti tanulságok széles körű megismerését és felhasználását azonban nehezíti az, hogy a hazánkban már

1947 óta alkalmazott táncjelírás még csupán a felsőfokú oktatóképzés tananyaga. A művészeti és pedagógiai

munkában, a hagyomány ápolásában részt vállalók nagy többsége számára sajnos még ma is hozzáfér-

hetetlenek a kinetogrammal közölt táncok, illetve csak közvetve ismerhetik meg ezeket, mivel a táncjelírás

olvasása még nem terjedt el szélesebb körben. Kötetünk a néptánckedvelők nagy táborának kíván útmutatást

adni a jelírással megjelent táncok olvasásához...." (Előszó)

2 190 Ft
2 190 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

prev
12
next

Webáruház készítés