EZEKET KÍNÁLJUK:

Drámakötetek, színházi szövegek

Könyvespolcok >DRÁMÁK >Drámakötetek, színházi szövegek

felejtes-ellen-kortars-magyar-szindarabok

Az Olvasópróba c. drámaantológia-sorozat első kötetében olvasható darabok mindegyike az emlékezéssel, a múlttal való

szembenézés elkerülhetetlenségével foglalkozik. Az öt mű közül három, Székely Csaba, Brestyánszki B.R. és a Mohácsi

testvérek darabja (amely ebben a kötetben jelenik meg először nyomtatásban) történelmi témát dolgoz fel, a feledés

homályába burkolt, hallgatással körülvett történelmi időszakokat idéz meg. A kötetben szereplő két kortárs tematikájú

darabnak, Kerékgyártó István és Tasnádi István szövegeinek is vannak a közelmúlt történelmére utaló vonatkozásai.

 

Lapozzon bele a kötetbe itt: Olvasósarok.

 

 

3 300 Ft
3 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
kortars-klasszikusok-olvasoproba3

 

Az Olvasópróba sorozat harmadik kötetében jól ismert hősökkel, mitológiai és irodalmi alakokkal találkozhat

az olvasó. De nem a klasszikusok, Euripidész, Cervantes vagy Kleist előtt tiszteleg ez az antológia, hanem

kortársainkként állítja elénk Alkésztisz, a bibliai József, Don Quijote és Kohlhaas Mihály alakját. Az ő

történeteikben, játszódjanak akár a jelenbe helyezve, akár történelmi korokban vagy a mítosz időn kívüli

idejében, a jelen bennünket is feszítő kérdéseire ismerünk.

Mit tesz az ember, ha egy este bekopog érte a halál? Reszketve menekülőutakat keres? Vagy csatába

indul a közjóért, a dicsőségért, az álmaiért? Miért és meddig érdemes küzdeni? Van-e helye ebben a kisszerű

világban az áldozatnak? És vajon hogyan vagyunk ezer szállal beleszőve az emberiség nagy, a bűnbeeséstől

a megváltásig tartó történetébe?

 

Fontos figyelmeztetés:

A kötet megvásárlása és a darabok olvasása nem helyettesíti a rendszeres és kiegyensúlyozott

színházfogyasztást.

 

 

A kötetben olvasható darabokból készült előadásokat keresse a Szkéné Színházban:

Don Quijote

Kohlhaas

 

 

 

 

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szep-erno-szinhaz

A peregve változó szituációk, az egymást keresztező cselekménysorok a film-burleksz komikumát idézik, a szereplők

egymás mellett csobogó beszéde avantgarde drámák nyelvi humorát. Mintha a régi pesti kabaré, a meggyökeresedett

szemlélet groteszkül csúfoló, az őszinte érzéssel szemben is ironikus pesti humor azt előlegezné, ami az elmúlt évtize-

dekben kapott rangsor a világszínpadon: az abszurd színház mindent kétszeresen kifordító humorát. Szép Ernő az élet

hagyományos drámai konfliktusait – a beteljesületlen szerelmet, a társadalmi előítéleteken megfeneklő vágyat, érdek

és érzés küzdelmét – helyezi vissza mindennapi környezetükbe: a liget gyér fái között, a vidéki városka unalmat ásító

báltermében, a sietősen polgári otthonná stilizált fél-proletár lakásban a nagynak, erősnek képzelt érzések sorra fenn-

akadnak a visszás helyzetek komikumán.

 

A kötetben Szép Ernő legismertebb, legtöbbet játszott darabjai olvashatók:

Patika, Lila ákác, Május, Vőlegény és mások.

 

 

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szekely-csaba-idegenek-es-mas-szindarabok

 

 

Székely Csaba az egyik legeredetibb hangú drámaíró a mai magyar drámairodalomban. Nyelve, mondatfűzése

jól fölismerhető, kimunkált, élvezetes, mindemellett az itt olvasható – régebbi és új – darabokból az is kitűnik,

mennyire változatos, sokszínű.

Másképp szólalnak meg a Bányavidék-trilógia világvégi falujának lakói, és megint másképp a város sivatagában

egymást kereső-kergető emberek (A Homokszörny) vagy a mindenhol idegen homoszexuális férfiak és nők

(Öröm és boldogság).

De talán a legerősebb szólam ebben a kötetben a gyermekhangoké: a csökkent szellemi képességekkel bíró

Róberté (Szeretik a banánt, elvtársak?), aki felnőttként is egy gyerek naiv egyszerűségével érzékeli maga

körül a világ (és a politikai rendszer) változását. Vagy a világ abszurd kegyetlenségét rendként megélő Lizáé

(Semmit se bánok), aki a testében hordozza egy megdőlt, ám romjaiban is továbbélő diktatúra bűneit. De

gyerekeket hallunk az óvodai körhintán is beszélgetni (Idegenek), amint a szüleiktől eltanult szólamokkal vé-

dik a … mit is? Amit „atyáik építettek”? Vagy – mint Ivánék a bezárt bánya fölött – a „hagyományokat”?

A gyerekhangok mögött ott nyögnek, ordítanak, parancsolnak, káromkodnak a sokszor láthatatlanul is jelen

lévő, meghalni nem tudó, mindent uraló, felnőtt gyerekeik életét is megnyomorító apák. De ha jól figyelünk,

meghallhatjuk a nyüszítésüket is, a félelem és féltés hangját, a pusztító rettegését, ami terméketlen siva-

taggá változtatja maga körül az egész világot.

 

Fontos figyelmeztetés:

A kötet megvásárlása és a darabok olvasása nem helyettesíti a rendszeres és kiegyensúlyozott

színházfogyasztást.

 

A kötetben olvasható darabokból készült előadásokat keresse a Szkéné Színházban:

Bányavakság

Bányavíz

Öröm és boldogság

 

 

3 600 Ft
3 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
menni-vagy-maradni-mai-magyar-szindarabok

 

Az Olvasópróba sorozat újabb kötete különböző korokban és élethelyzetekben
teszi föl a menni vagy maradni kérdését. Mit hozhat az Újvilág, és lesz-e út visszafelé?
– kérdezik az Ultonia kivándorlói Amerika felé hajózván valamikor az 1900-as
évek elején. Van-e szabadulás a 80-as évek Romániájából, össze lehet-e csomagolni
és újra lehet-e kezdeni az életet valahol máshol? S napjaink ban hogyan tud új
otthont teremteni magának és családjának egy Angliába kitelepült munkásember?
Miképp gondolkodik múltról, hazáról és a döntés szabadságáról? És mi vár azokra,
akik úgy döntenek, mégis hazatérnek? Milyen változást hoznak az itthoniak életébe,
akikhez váratlanul beállítanak? És vajon merrefelé tart, aki nyugatról keletre
indul? Mit keres, milyen állomás várja? Vagy tán vége sincs az útnak…?

 

A kötetben szereplő darabok:

 

Kárpáti Péter: ULTONIA

Dragomán György: KALUCSNI

DIGGERDRÁJVER

Hajdu Szabolcs: ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL

Kárpáti Péter: MOSZKVA–PEKING TRANSZSZIMFÓNIA

 

 

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
karpati-peter-es-baratai-szinhaz-az-orrod-hegyen

 

"Fölmerülhet a kérdés, hogy ha az itt olvasható, improvizációkból születő darabok ennyire mélyen

kötődnek egy-egy előadáshoz, akkor minek azokat kötetben mutogatni, minek úgy tenni, mintha ezek

a szövegek az előadásoktól elválasztva, önállóan is létezhetnének?

Azért, mert léteznek.

Mert ugyanolyan színdarabok, mintha más, hagyományosabb technológiával születtek volna. Az ilyen

darabok létrehozása pont ugyanannyi alkotói bátorságot és fantáziát igényel. Más a technológia, de

a lényeget tekintve nincs nagy különbség, sőt sokszor éreztem úgy, hogy nehezebb a dolgom, mintha

a semmiből gyúrnám a dialógusokat.

A kötet utolsó darabjának nem én vagyok a gazdája. Nagy öröm és büszkeség, hogy meghívhattam

a kötetbe tanítványaimat is, akik nagyjából az én módszeremre alapozva, de teljesen szabadon,

a saját képükre és hasonlatosságukra alkották meg a maguk remek darabját." (Kárpáti Péter)

 

Az álom féltestvére

Dongó

1089 (színház az orrod hegyén)

Kéksziget

Hungari

H LH T TL NS G

 

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
csaladtortenetek-mai-magyar-szindarabok

 

Az Olvasópróba sorozat ötödik kötete a családi életre fókuszál. Mert életünk valódi színtere a család, ahol

a legalapvetőbb emberi kérdések merülnek fel. A kötetben összegyűjtött családtörténetek változatos módon

beszélnek a férfi - nő viszonyok variációiról, azokról az életszövetségekről, amelyeket egyre nagyobb próba

alá vet az idő. És beszélnek a szülő-gyerek kapcsolatokról, amelyek az élet kor előrehaladtával változnak,

de összességében a generációk egymáshoz való viszonyát rajzolják ki. Azt a kérdést is feszegetik ezek a

történetek, hogy vannak-e olyan minták, emberi értékek, amelyeket a nemzedékek átörökíteni próbálnak.

És ha ezek az értékek nemcsak ba nális fecsegéssé koptatott közhelyek, hanem tényleges emberi tartalmak,

akkor vajon támasztékot jelentenek-e az élethez, vagy inkább leküzdendő akadályként tornyosulnak az egyén

elé? Vissza-visszatérő kérdés a darabokban, hogy a kis- és nagycsaládokba belesimulni érdemes-e, vagy épp

ki kellene lépni belőlük. Lázadni a szülők ellen, vagy elfogadni őket irritáló hibáikkal együtt? Lezárni egy nem

működő párkapcsolatot, vagy kompromisszumot kötni a lehetséges jövő érdekében?

 

Háy János: Vasárnapi ebéd

Tóth Krisztina: Pokémon go

Tasnádi István: Kartonpapa

Pass Andrea: Bebújós

Hajdu Szabolcs: Kálmán-nap

 

 

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
a-mi-orszagunk-mai-magyar-szindarabok-tar-sandor

 

Tar Sándor sosem írt színdarabot – a színház mégis felfedezte magának a nagyszerű írót. Ebben vélhetően a hiány játszott

szerepet: Tar olyan világot ábrázolt, olyan élethelyzeteket tett láthatóvá, amelyekről nem íródtak színdarabok, olyan

embereket mutatott meg, akik nem, vagy csak elvétve jelennek meg a színpadokon. Tart a társadalom kiszolgáltatott

rétegeinek, az alul lévőknek, az elesetteknek a sorsa izgatta, műveiben róluk, helyettük beszél.

Az Olvasópróba sorozat hatodik kötetében Tar Sándor szövegei nyomán született színdarabok olvashatók. A kötet

szerzői – Mészáros Tibor, Keresztury Tibor, Mikó Csaba és Hajdu Szabolcs – Tar világát mélyen ismerve, nagy empátiával

és tisztelettel, de mégis szuverén módon alkották újra A mi utcánk, A te országod, a Lassú teher, a Szürke galamb és

más Tar-művek figuráit, helyzeteit, sorstörténeteit. A szövegekből izgalmas, eredeti formanyelvet használó, nagy sikerrel

játszott előadások is születtek Debrecenben, a Forte Társulat előadásában és a Stúdió K Színházban Mészáros Tibor,

illetve Horváth Csaba rendezésében.

A kötet utolsó darabja kivételesen nem színpadra készült, Hajdu Szabolcs a Csóka című Tar-novellából költői szépségű

filmforgatókönyvet írt.

Mészáros Tibor: Istent a falra festeni

Keresztury Tibor: A te országod

Mikó Csaba: Szürke galamb

Hajdu Szabolcs: Csóka

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
kortanc-mai-magyar-szindarabok

 

Fejes Endre–Tasnádi István: Rozsdatemető 2.0

Kerékgyártó István: Hurok

Székely Csaba: 10

Pass Andrea: A Vándorkutya

Gábor Sára: Kutyaportéka

 

 

Az Olvasópróba sorozat hetedik kötetében olyan színdarabok olvashatók, amelyek a körtánc szerkezetét követve

festenek képet korunkról, de közben visszautalnak klasszikus szerzőkre, irodalmi hagyományokra is.

Tasnádi István Fejes Endre 1962-ben megjelent kultikus regényét adaptálta színpadra, és írta tovább egészen napjainkig.

A Hábetler család egymást követő nemzedékeiben és a változó történelmi korokban azonosságot csak a mozgástér

szűkössége és a választási lehetőségek korlátozottsága teremt. Kerékgyártó István – Schnitzler Körtáncát idézve – nyolc

találkozás történetét mondja el, minden egyes jelenetben azt mutatva be, hogyan szorul a hurok (metaforikusan és való-

ságosan is) az egyes szereplők nyaka körül. Székely Csaba darabjának szintén láncszerűen egymáshoz kapcsolódó

történeteiben és bonyolult emberi kapcsolataiban a tízparancsolat jelenti a viszonyítási pontot. Pass Andrea darabjában

egy az óvodások által rajongva szeretett plüsskutya jár körbe, és leplezi le a családok titkait, mai élethazugságait.

Gábor Sára a láncmesék szerkezetét idézve beszél egy fiatal cigány pár küzdelméről, hogy kitörjenek abból a remény-

telenségből, amire születésük predesztinálná őket.

3 800 Ft
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
peter-weiss-dramak

 

Az utószót írta: Földényi F. László

 

A kötet tartalma:

Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása

Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják

De Sade úr betanításában

A vizsgálat

A luzitán madárijesztő

Hölderlin

A per

Utószó

 

1 900 Ft
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
caryl-churchill-dramak

Hetedik mennyország / Cloud Nine, 1979 (ford.: Upor László, Háy János)

NagymeNők / Top Girls, 1982 (ford.: Ruttkay Zsófia)

Mocsár / Fen, 1983 (ford.: Nagy István)

Kék szív / Blue Heart, 1997 (ford.:Kúnos László)

A szív csücske / Heart's Desire

Kék bögre / Blue Kettle

Valahol / Far Away, 2000 (ford.: Enyedi Éva)

Sokan / A Number, 2002 (ford.: Upor László)

Utószó (Enyedi Eva és Upor László)

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
federico-garcia-lorca-hat-szinjatek

"Kötetünk hat drámát vonultat fel Lorca változatos életművéből. A színházlátogatók körében talán a Vérnász, a Yerma és

a Bernarda Alba háza a legismertebbek. Különböző változatokban és fénytörésben láthatjuk azt, miként oltja ki vagy hevíti

forrpontig a spanyol becsület parancsuralma a női szenvedélyt, amely ugyanolyan hévvel irányulhat egy férfi, mint egy meg

nem született gyermek felé. A Rosita leányasszony avagy a virágnyelv főszereplője a lázadó asszonyokkal ellentétes

utat követ, és a társadalom által elrendelt sorsát engedelmesen vállalva lassan elhervad. A Don Perlimplín és Belisa szerelme

a kertben című darabban a férfi szenvedélye meghajol a női szenvedély előtt. A közönség pedig egy igazi szürrealista dráma."

2 700 Ft
2 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
hunyady-sandor-lovagias-ugy

Hunyady Sándor Bródy Sándor író és Hunyady Margit színésznő szerelméből született: már származása szinte arra

predesztinálta tehát, hogy színpadi szerző legyen. Mégis: harminchét éves koráig meg sem próbálkozott drámaírással,

s talán ez a késedelem is az oka, hogy még ma is inkább érzékeny megfigyelésekkel, fanyar humorral teli novelláiról

(A vöröslámpás ház, Razzia az Arany Sas-ban), regényeiről (Családi album) és szépirodalmi rangú publicisztikájáról

ismert. Kortársai nem csak íróként, emberként is rajongtak érte: bölcs derűje, mély emberismerete minden ellenséges

indulatot megtört. "Ennek az írónak friss szeme van és érzékeny füle. Ezzel meghallja a párbeszédek titkos muzsikáját.

Szeret és tud megfigyelni, jól érzi magát, amikor ír, ennélfogva mi is jól érezzük magunkat." – írta róla Kosztolányi.

A kötetben szereplő drámák közül eddig csupán a Bakaruhában és a Feketeszárú cseresznye látott könyv alakban is

napvilágot, most további négy Hunyady-dráma kerül a szélesebb olvasóközönség elé.

 

 

A kötet tartalma:

Júliusi éjszaka

Feketeszárú cseresznye

Bakaruhában

A három sárkány

Lovagias ügy

Kártyázó asszonyok

2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ilja-profeta-mai-lenygyel-dramak

 

Válogatta, az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta: Pászt Patrícia.

A kötetet szerkesztette: Pálfalvi Lajos.

Fordította: Bába Krisztina, Kálmán Judit, Pászt Patrícia.

 

A válogatás elsődleges szempontja az volt, hogy az antológiába ne csupán egyes szerzők egyes művei kerüljenek,

hanem a kiválasztott darabok egyben a lengyel színházi élet legfontosabb jelenségeire is felhívják a figyelmet.

Bogusław Schaeffer és Tadeusz Słobodzianek személyében a mai lengyel dráma legmarkánsabb személyiségeit tisztel-

hetjük. Műveikkel önálló és univerzális formanyelvet, koherens világképet teremtettek, habár írói technikájuk és stílusuk

egymástól gyökeresen eltérő. Schaeffer a filozófiai előadásokkal teletűzdelt abszurd helyzetgyakorlatok nagymestere,

Słobodzianek valós történeteket mesél a groteszk misztériumjáték tréfásan vulgáris nyelvén – ebből a szempontból

Witkiewicz és Gombrowicz szellemi örökösei.

A realista dramaturgiát a New Yorban élő Janusz Głowacki képviseli, aki a 80-90-es évek egyik legsikeresebb színpadi

szerzőjének számított Lengyelországban, s akinek Antigoné New Yorkban című darabja máig a lengyel színházak

sikerdarabjai közé tartozik.

Az ifjabb generációt képviselő Ingmar Villquist az utóbbi évek nagy felfedezettje. Expresszionista drámái szimbolikus

környezetben játszódnak, és a honi kritikusok szerint megszabadíthatják a lengyel drámairodalmat attól a Witkiewicz–

Gombrowicz–Mrozek által uralt groteszk-abszurd nyelvezettől, amely a XX. század színházi hagyományát meghatá-

rozta, s amelynek egyik nagymestere, Sławomir Mrożek – minden új hullám és tendencia ellenére (vagy éppen azért) –

szintén helyet kapott kötetünkben.

Tartalom:

Sławomir Mrożek: Özvegyek

Ingmar Villquist: Helver éjszakája

Janusz Głowacki: Antigoné New Yorkban

Bogusław Schaeffer: Kacsa

Tadeusz Słobodzianek: Ilja próféta

Utószó

Életrajzi jegyzetek

2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
mrozek-dramak-europa

 

Slawomir Mrozek (1930) Krakkóban, újságíróként, humoristaként kezdte pályáját az ötvenes évek elején. Az évtized

végén Varsóba költözött, ekkor már drámaíróként is ismert volt. A hatvanas évek elején írt mítoszromboló, groteszk

egyfelvonásosai máig sem vesztettek népszerűségükből. 1963-ban Genova környékén telepedett le, pályája a Tangó

sikere után teljesedett ki. 1968-ban nyilatkozatban ítélte el Csehszlovákia megszállását, válaszul a lengyel hatóságok

nem hosszabbították meg az útlevelét. A Párizsban élő szerző ekkor politikai menedékjogot kért. Járta a világot, részt

vett bemutatókon, gyakran rendezőként is közreműködött. 1987-ben feleségül vette Susana Osario Rosas mexikói ren-

dezőnőt. 1989-ben Mexikóban, a Los Flores ranchon telepedtek le, ez hamarosan új nevet kapott: La Epifania. 1990-ben,

hatvanadik születésnapja tiszteletére emlékezetes Mrozek-fesztivált tartottak Krakkóban, a drámaírót a város díszpolgá-

rává avatták. 1996-ban hazatért, 2013-ban halt meg.

Tartalom:

Rendőrség / Policija (1958)
Mulatság / Zabawa (1962)
Tangó / Tango (1964)
Ház a határon / Dom na granicy (1967)
Emigránsok / Emigranci (1974)
Rókavadászat / Polowanie na lisa (1977)
Szerenád / Serenada (1977)
Szerződés / Kontrakt (1986)
Az arckép / Portret (1987)
Szerelem a Krímben / Milosć na Krymie (1993)
2 900 Ft
2 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
pinter-dramak

 

Különleges ajándékot kapott 75. születésnapjára Harold Pinter, az angol dráma élő klasszikusa, hiszen alig pár nappal

az ünnep után tudta meg a Nobel-bizottság döntését: 2005-ben életművéért neki ítélték az irodalmi Nobel-díjat. Ebből

az alkalomból a 2000-ben megjelent drámaantológia újra kiadásra került.

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
holdfeny-ot-mai-angol-drama

 

Ha ​valahol a világon, akkor Angliában következik be szinte naponta a csoda: a színház nem önmaga nagyon bizonytalan,

alig meghatározható, „szuverén” forrásaiból táplálkozik, hanem abból az „anyagból”, amelyet a kortársi drámairodalom

kínál fel neki. Olyan drámairodalom ez, amely stílusát, érzékenységét tekintve elképesztő leleményességgel reagál mind-

arra, amit társadalmi és művészeti közérzetnek szoktunk nevezni.

Hosszú idő után ez az első antológia, amely hírt ad napjaink angol drámaterméséről. Harold Pinter élő klasszikus: Hold-

fény című műve a régi erényeket – a létezés rejtelmének színpadilag adekvát megfogalmazását, hétköznap és költészet

egymásba feledkezését – valósítja meg újra. Stoppard, a virtuóz hangszerelő két egymástól messzi kor harmóniáit és

diszharmóniáit ötvözi egybe. Nicholas Wright a pszichológiai drámát műveli, Caryl Churchill fantasztikus játéka szemléle-

tében rokon a „dühös” Gregory Motton Peer Gyntöt idéző és parodizáló szertelen művével.

Gazdag, eleven drámairodalomról ad hírt ez a kötet, afféle mustrával szolgál, amely talán még lenyűgözőnek is

mondható.

 

Tartalom:

Harold Pinter: Holdfény

Tom Stoppard: Árkádia

Nicholas Wright: Mrs. Klein

Caryl Churchill: Az iglic

Gregory Motton: A sátán förtelmes hangja
2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
mohacsi-testverek-multepites

 

A SzínText színházi sorozat darabjaként megjelenő gyűjteményes Mohácsi-kötetbe olyan művek kerültek, amelyek

újragondolják a "nemzeti drámairodalom" tizenkilencedik századi elképzeléseit. A könyvben szereplő öt színpadi mű saját

feladatát a nemzeti drámahagyományon belül, a magyar polisz közös és (természetesen) nem konfliktusmentes ügyeinek

felmutatásában találta meg. Ilyen az ötvenhatra megosztottan emlékező Magyarország, az államszocializmus évei,

a Gulág és a zsidóság kamenyec-podolszki deportálása, a cigány-nem cigány együttélés. Ezek a szövegek kibeszéletlen,

közös elfojtásainkkal szembesítenek. Szereplőik szokatlanul számosak, majdnem, mint a magyar társadalom. És mind

a magáét mondja. Ez a sokféleségük adja ki a magyar népet. De vajon hogyan dönt ez a nép, mondjuk a Csak egy

szögben? Végül a cigányok itt hagyják Magyarországot? Vagy a magyarok hagyják itt a cigányokat? Vagy senki sem megy

sehova: és megpróbálnak együtt élni?

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
 


Webáruház készítés