Új jelszó kérése
EZEKET KÍNÁLJUK:

Drámakötetek, színházi szövegek

Fő kategória >DRÁMÁK >Drámakötetek, színházi szövegek

tasnadi-istvan-cyber-cyrano

 

 

Tasnádi István a kortárs magyar drámairodalom meghatározó alakja. Sokműfajú alkotó, de igazán otthon a

színházban érzi magát, nemcsak íróként, hanem dramaturgként, sőt rendezőként is. Darabjai nem az asztalfiók-

nak íródnak, hanem többnyire létező társulatok számára, a színészekkel és a rendezővel való együttműködés-

ben készülnek. Különösen igaz ez az itt olvasható szövegekre.

A kötet címadó darabja, a Kolibri Színház felkérésére írt Cyber Cyrano valós történet alapján készült fiatalok

számára. Az ősbemutató óta számos helyen játszották, és a műfaj egyik legismertebb magyar darabja lett.

Hasonlóan fontos, fiatalokról fiatalokkal készült mű az East Balkán, amelyet a Bárka Színházban mutattak be,

és amely szintén valós történeteken alapul. Ennek a hajdani bárkás műhelynek állít emléket Tasnádi legfrissebb

alkotása, egy rendhagyó születésnapi „díszelőadás”, a Majdnem 20. A kötet negyedik darabja egyben a legré-

gebbi is: az Árkosi Árpád rendezte Nézőművészeti Főiskola még a Krétakör társulatának tagjai, Mucsi Zoltán,

Scherer Péter és Katona László számára készült, akik azóta társulatuk nevéül is választották az előadás címét.

 

 

 

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
szekely-csaba-idegenek-es-mas-szindarabok

 

 

Székely Csaba az egyik legeredetibb hangú drámaíró a mai magyar drámairodalomban. Nyelve, mondatfűzése

jól fölismerhető, kimunkált, élvezetes, mindemellett az itt olvasható – régebbi és új – darabokból az is kitűnik,

mennyire változatos, sokszínű.

Másképp szólalnak meg a Bányavidék-trilógia világvégi falujának lakói, és megint másképp a város sivatagában

egymást kereső-kergető emberek (A Homokszörny) vagy a mindenhol idegen homoszexuális férfiak és nők

(Öröm és boldogság).

De talán a legerősebb szólam ebben a kötetben a gyermekhangoké: a csökkent szellemi képességekkel bíró

Róberté (Szeretik a banánt, elvtársak?), aki felnőttként is egy gyerek naiv egyszerűségével érzékeli maga

körül a világ (és a politikai rendszer) változását. Vagy a világ abszurd kegyetlenségét rendként megélő Lizáé

(Semmit se bánok), aki a testében hordozza egy megdőlt, ám romjaiban is továbbélő diktatúra bűneit. De

gyerekeket hallunk az óvodai körhintán is beszélgetni (Idegenek), amint a szüleiktől eltanult szólamokkal vé-

dik a … mit is? Amit „atyáik építettek”? Vagy – mint Ivánék a bezárt bánya fölött – a „hagyományokat”?

A gyerekhangok mögött ott nyögnek, ordítanak, parancsolnak, káromkodnak a sokszor láthatatlanul is jelen

lévő, meghalni nem tudó, mindent uraló, felnőtt gyerekeik életét is megnyomorító apák. De ha jól figyelünk,

meghallhatjuk a nyüszítésüket is, a félelem és féltés hangját, a pusztító rettegését, ami terméketlen siva-

taggá változtatja maga körül az egész világot.

 

 

 

 

3 600 Ft
3 600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
menni-vagy-maradni-mai-magyar-szindarabok

 

Az Olvasópróba sorozat újabb kötete különböző korokban és élethelyzetekben
teszi föl a menni vagy maradni kérdését. Mit hozhat az Újvilág, és lesz-e út visszafelé?
– kérdezik az Ultonia kivándorlói Amerika felé hajózván valamikor az 1900-as
évek elején. Van-e szabadulás a 80-as évek Romániájából, össze lehet-e csomagolni
és újra lehet-e kezdeni az életet valahol máshol? S napjaink ban hogyan tud új
otthont teremteni magának és családjának egy Angliába kitelepült munkásember?
Miképp gondolkodik múltról, hazáról és a döntés szabadságáról? És mi vár azokra,
akik úgy döntenek, mégis hazatérnek? Milyen változást hoznak az itthoniak életébe,
akikhez váratlanul beállítanak? És vajon merrefelé tart, aki nyugatról keletre
indul? Mit keres, milyen állomás várja? Vagy tán vége sincs az útnak…?

 

A kötetben szereplő darabok:

 

Kárpáti Péter: ULTONIA

Dragomán György: KALUCSNI

DIGGERDRÁJVER

Hajdu Szabolcs: ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL

Kárpáti Péter: MOSZKVA–PEKING TRANSZSZIMFÓNIA

 

 

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
rivalda-2007-2008-ot-mai-magyar-drama

 

A 2007–2008-as évadban bemutatott új magyar drámák közül válogatta a kötetben olvasható öt darabot

Háy János, Karsai György és Máté Gábor.

 

Bíró Yvette–Mundruczó Kornél: FRANKENSTEIN-TERV

Kárpáti Péter: BÚVÁRSZÍNHÁZ

Pintér Béla: A DÉMON GYERMEKEI

Spiró György: ÁRPÁD-HÁZ

Térey János: ASZTALIZENE

 

990 Ft
990 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
rivalda-2006-2007-hat-mai-magyar-drama

 

Pinczés István, Tarján Tamás és Upor László a 2006–2007-es évad magyar ősbemutatói közül választotta ki

a kötetben olvasható hat kortárs magyar darabot.

 

Garaczi László: PLAZMA

Kiss Csaba: KUN LÁSZLÓ

Láng Zsolt: TÉLIKERT

Papp András–Térey János: KAZAMATÁK

Spiró György: PRAH

Zalán Tibor: KATONÁK, KATONÁK

990 Ft
990 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
kortars-klasszikusok-olvasoproba3

 

Az Olvasópróba sorozat harmadik kötetében jól ismert hősökkel, mitológiai és irodalmi alakokkal találkozhat

az olvasó. De nem a klasszikusok, Euripidész, Cervantes vagy Kleist előtt tiszteleg ez az antológia, hanem

kortársainkként állítja elénk Alkésztisz, a bibliai József, Don Quijote és Kohlhaas Mihály alakját. Az ő

történeteikben, játszódjanak akár a jelenbe helyezve, akár történelmi korokban vagy a mítosz időn kívüli

idejében, a jelen bennünket is feszítő kérdéseire ismerünk.

Mit tesz az ember, ha egy este bekopog érte a halál? Reszketve menekülőutakat keres? Vagy csatába

indul a közjóért, a dicsőségért, az álmaiért? Miért és meddig érdemes küzdeni? Van-e helye ebben a kisszerű

világban az áldozatnak? És vajon hogyan vagyunk ezer szállal beleszőve az emberiség nagy, a bűnbeeséstől

a megváltásig tartó történetébe?

 

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
klasszikus-spanyol-dramak-I-II

 

 

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
parhuzamos-vilagok-borito

 

Az Olvasópróba sorozat második kötete – a hazai könyvkiadásban elsőként – olyan darabokat gyűjtöttössze,

amelyek eredendően a gyerekkorból már kinőtt, ám még a felnőttkor előtt álló fiatalok számára készültek.

Szerzőik - Tasnádi István, Jeli Viktória, Hajós Zsuzsa, Kárpáti István, Gyulay Eszter, Kovács Krisztián, Scherer

Péter, Pass Andrea - otthonosan mozognak a tizenévesek világában, pontosan értik problémáikat, és hitelesen

beszélik nyelvüket. Ezáltal képesek  megragadni valami lényegit a mai kamaszokat feszítő kérdésekből úgy,

hogy az a felnőtteket is érdekelje.

 

A kötetben olvasható darabok:

 

Jeli Viktória–Tasnádi István: kettős:játék

 

Hajós Zsuzsa–Kárpáti István: Szélben szállók

 

Gyulay Eszter–Kovács Krisztián-Scherer Péter: A gyáva

 

Pass Andrea: Újvilág

 

 

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
pathelin-peter-prokator

A tizenötödik századból származó bohózat szerzőjét nem ismerjük. Maga a mű azonban a legkiválóbb francia

bohózat, sőt szinte Moliére-ra emlékeztető komédia. Alapötlete igazi vígjátéki téma: a csalók felsülése.

A ravasz, számító, bizalmatlan, de nehézkes és a váratlan helyzetekben megszédülő röföst éppen a kapzsi-

sága révén szedi rá az emberét kitűnően ismerő prókátor, ez a remek komédiás, a hízelgés és tettetés nagy-

mestere, csakhogy ő meg saját vermébe esik: a látszatra leggyengébb, legügyetlenebb, legbárgyúbb szereplő,

egy juhász fog ki rajta. A kitűnő vígjátéki lehetőségeket kínáló jelenetekben csapnak össze igazi bohózati

kavargást teremtve a színpadon és pompás mulatságot szerezve az olvasónak.

Illyés Gyula fordítása az eredeti minden ízét és szellemét, képét és csattanóját híven tolmácsolja.

A kötetet Kass János illusztrálta.

 

1 100 Ft
1 100 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
slavomir-mrozek-dramak

 

"Az 1930-ban született Slawomir Mrozek drámáinak cselekménye többnyire olyan válsághelyzetben indul,

amelyben a sokszor bábszerűvé stilizált szereplők saját belső kényszerüktől hajtva megpróbálnak emberhez

méltóan választani, dönteni, társadalmi-közösségi elkötelezettségüknek megfelelni, s egyben megőrizni kizáró-

lagos jogukat önnön életük meghatározásához.

A válsághelyzetben azonban szereplői csődöt mondanak. Képtelenek a szabványformák, magatartás-klisék

csapdájából szabadulni, s lázadásuk azért válik komikussá, mert egy újfajta, értelmes szabadság energiáit kép-

telenek önmagukban felszabadítani: csak a lázadás látszatának groteszk indulatával ágálnak a sorsukat meg-

határozó helyzet ellen. Azt viszont már nem ismerik fel, hogy pontosan olyan szabályok szerint oldanák meg

válsághelyzetüket, amely szabályok eleve benne foglaltatnak a kiindulópontban felvázolt "szituációban".

Mrozek - főleg kezdetben - általánosít: a valóság konfliktusait absztrahálja, s ezzel drámáinak világát is meg-

határozza. Redukálja, módosító elemeitől megszabadítja a valóságot, modellszerűen jelenik meg nála a reális

világ, egy drámaíró műhely - és gondolkodásmód - párlataként.

Ez a párlat azonban - legjobb darabjai tanúsítják - nem semleges, nem közömbösen egynemű. A humor, a

komikus ötletek egész légiója izzítja fel, látja el tüzes aromával. Két tagadhatatlan remekművében pedig,

a Tangóban és az Emigránsokban a mrozeki dramaturgia moliére-i magasságokba emelkedik."

2 100 Ft
2 100 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
felejtes-ellen-kortars-magyar-szindarabok

Az Olvasópróba c. drámaantológia-sorozat első kötetében olvasható darabok mindegyike az emlékezéssel,

a múlttal való szembenézés elkerülhetetlenségével foglalkozik.

Az öt mű közül három, Székely Csaba, Brestyánszki B.R. és a Mohácsi testvérek darabja történelmi témát

dolgoz fel, feledés homályába burkolt, hallgatással körülvett történelmi időszakokat idéz meg.

A kötetben szereplő két kortárs tematikájú darabnak, Kerékgyártó István és Tasnádi István szövegeinek is

vannak a közelmúlt történelmére utaló vonatkozásai.

 

Lapozzon bele a kötetbe itt: Olvasósarok.

 

 

3 300 Ft
3 300 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
  Keleti István (szerk.): Bolondos királyság, királyi bolondság

Színpadi játékok gyermekszínjátszóknak, válogatás a Marczibányi Téri Művelődési Központ által kiírt pályázat anyagából. Szerzők: Adorján Viktor, Bajna Erzsébet, Kamarás István, Petkó Jenő, Tóth Zoltán, Trencsényi Katalin, Várhídi Attila

400 Ft
400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
dráMAI mesék 3. Legkisebb fiúk

 

A győri Vaskakas Bábszínház kortárs magyar gyerekdarabokat közreadó sorozatának harmadik része magyar hősmesék adaptációit tartalmazza: Borsszem Jankó, Erős János, Fehérlófia, Hüvelyk Matyi és Vas Laci történetét.

2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
draMAI-mesek-4-halhatatlan-Vitez-Laszlo

Igazi különlegesség a Vaskakas Bábszínház kortárs magyar gyerekdarabokat közreadó sorozatának negyedik kötete.

A Korngut-Kemény család három nemzedéken, mintegy 120 éven keresztül őrizte Vitéz László és a vásári bábjáték

hagyományát Magyarországon. A családi hagyatékban fennmaradt darabokból és mai vásári bábosok Vitéz László-

játékaiból válogatott a két szerkesztő, Markó Róbert és Papp Tímea.

 

 

 

2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
Bánffy Miklós: Drámák

 

Bánffy Miklós darabjainak legteljesebb gyűjteménye.

 

3 800 Ft
3 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
brecht-a-sargarezvasar

 

Brecht ezen a művén 1939-ben kezdett el dolgozni, és haláláig kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan írt

hozzá, de végül befejezetlenül maradt.

Ez a kis kötet az 1939-1941 közt keletkezett szövegeket tartalmazza, melyek A sárgarézvásár-szövegek közel felét

teszik ki. Boronkay Soma fordítása az 1993-as német kritikai kiadást alapján készült, mely a hagyatékban megtalált

cetliket mindenféle rekonstrukció nélkül közölte.

 

1 000 Ft
1 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
gorkij-szinmuvek-1901-06

 

A kötetben az 1901-06 közti hat évből hat dráma olvasható. Három közülük - Barbárok, Kispolgárok, A nap fiai (Fényevők címmel) - az elmúlt években a Katona József Színházban is látható volt.

 

 

1 400 Ft
1 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
angol-reneszansz-dramak

 

Az 1961-ben megjelent háromkötetes antológia máig a legteljesebb válogatás a Shakespeare-kori drámairodalomból. Shakespeare minden jelentős kortársa megtalálható a kötetekben Christopher Marlow-tól Ben Jonsonig.

 

 

5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba teszem
 

12

Webáruház készítés