EZEKET KÍNÁLJUK:

Magvető


mgp-coming-out

 

Molnár Gál Péter, közismert nevén MGP, a Kádár-kor meghatározó kritikusa, színházi egyénisége, tanúja, szereplője volt.

A Népszabadságba évtizedeken át írt szellemes, élvezetes, de sokszor kíméletlen és elfogult színikritikái megkerülhetet-

leneknek számítottak. 2004-ben derült ki, hogy Luzsnyánszky Róbert néven 1963-tól 1978-ig az állambiztonság ügynö-

keként tevékenykedett. Az eset megrázta a színházi világot, ő pedig néhány hónap alatt Coming out címmel megírta saját

történetét megzsarolásáról és ügynöki múltjáról. Emellett rendkívül színes, szórakoztató és tűpontos portrékat közöl

kortársakról, kollégákról, színészekről, rendezőkről, barátokról és ellenségekről, sokakról azok közül, akikkel hosszú és

gazdag élete során összeakadt. A szöveget keletkezése után végül mégsem publikálta – most, másfél évtizeddel később,

magyarázó jegyzetekkel és annotált névmutatóval együtt olvasható.

4 999 Ft
4 999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
mate-gabor-szinhazi-naplok

 

Máté Gábor naplóiban hol a színész, hol a rendező perspektívájából pillanthatunk be egy-egy színdarab próbafolyamatába,

közelről látjuk, hogyan dolgozik a színész a szereppel, a rendező a társulattal. Hogyan telik egy színházi ember egy napja

a reggelitől és az el nem bliccelt edzéstől kezdve a próbán és a tanításon át egészen az esti előadásig és a hajnali napló-

írásig. A könyvben szereplő első naplótömb az 1994-es Julius Caesar színre vitelét dokumentálja, az utolsó pedig

Az imposztor 2015-ös varsói előadásának különleges próbafolyamatáról számol be. Otthonosságról és idegenségről,

szorongásról és örömről ír a szerző folyamatos önkritikával, fanyar iróniával, találó megfigyelésekkel és őszintén. Utóbbi

minden napló nagy kérdése. Ezt Máté Gábor is tudja: ,,De mi értelme a naplónak, ha nem őszinte szöveg, ugyanakkor mi

értelme a naplónak, ha nem akarom, hogy bárki olvashassa? A naplóm végül – úgy látszik – mindig igaz szöveg, néha

ugyan elhallgat, de amit állít, az akkor éppen úgy volt, ez biztos. Tehát nem hazudik." A könyv a közelmúlt magyar

színháztörténetének különleges forrása, amelyet gazdag fotóanyag tesz teljessé.

4 299 Ft
4 299 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
rajk-laszlo-a-ter-tagassaga

 

Rajk Lászlóval, aki 2019-ben töltötte be 70. életévét, 2009-ben készített életútinterjút Mink András – ennek egy 2019-es

beszélgetéssel kibővített, szerkesztett változatát adjuk közre kötetünkben. Gazdag életpálya tárul elénk a második világ-

háború utáni magyar történelem prizmáján keresztül. A kivégzett kommunista politikus fia neve elvesztése, az árvaház,

az 56-os forradalom, majd a romániai száműzetés időszaka után fiatalon a rendszerkritikus művészeti formák iránt érdek-

lődő építész lesz. A 70-es években csatlakozik a formálódó demokratikus ellenzékhez; a hazai szamizdat egyik megterem-

tője, az SZDSZ politikusa, majd parlamenti képviselője, mindeközben pályáját sosem feladó, alkotó építész és látvány-

tervező, akinek olyan munkák kötődnek a nevéhez, mint a budapesti Lehel Csarnok épülete, vagy a Megáll az idő, A lon-

doni férfi és az Oscar-díjas Saul fia filmek látványtervei. Fotók és dokumentumok idézik meg a pálya személyes emlékeit,

Rajk politikai és művészi tevékenységének fordulópontjait; az olvasást a történeti hátteret összefoglaló jegyzetanyag és

annotált névmutató segíti.

4 999 Ft
4 999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
berczes-szarvas

 

Hogyan lesz egy hentestanulóból színész?

Hát így: egy Debrecen melletti tanyán kell hozzá nevelkedni, operaénekesnek kell készülni, titokban a Táncdalfesztivál

sztárjáról, Kovács Katiról ábrándozni, a debreceni Húsfeldolgozó Szakmunkásképzőbe járni... Két évvel később a vágó-

hídon kell dolgozni, meg kell alakítani a ,,Húsosok" színjátszó csoportot, aztán előbb kell felvételt nyerni a Színművészetire,

mint ahogy az ember megszerzi az érettségit. A Vígszínház és Kaposvár után az új Nemzeti Színház nyitó előadásában

Ádámot kell játszani Az ember tragédiájában, és 2007-től az őrségi Viszák: a Tündérkert és a Kaszás Attila Pajtaszínház,

meg Budapest között kell megosztania az idejét annak az embernek, aki elénk tárja nem mindennapi kanyarokban

bővelkedő, gazdag életútját ebben a könyvben.

Szarvas József rövid ,,novellákban" felvillanó visszatekintését, amelyet Bérczes Lászlóval közösen írtak-szerkesztettek

kötetbe, a családi fényképek mellett a színházi és filmes pálya kiemelkedő pontjait megidéző fotók teszik teljessé.

3 999 Ft
3 999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
esterhazy-daisy

 

,,A librettó iker-szerencsecsillag alatt született", így kezdődik Esterházy Péter Daisy című ,,operalibrettója", mely minden

olvasói igényt kielégít: van benne egy főhősnő, aki ,,valójában" férfi, egy ,,igazi" főhős, akiből pedig rögtön kettő van,

és van benne ármány, szerelem, barokk nagyúr és egy Esz-dúr akkord. A Daisy tartalma (szerelem, halál) ma sem

vesztett aktualitásából, stílusa (nem találunk szavakat) frissességéből: ez a kis remekmű több mint harminc év után most

olvasható először újra önálló könyv formájában.

1 690 Ft
1 690 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
zavada-pal-janka-estei

 

Závada Pál első drámakötete nemcsak azoknak újdonság, aki a műfajt kedvelik, vagy látták a darabokat színpadra állítva,

de ajándék régi olvasóinak is. A drámák a prózákhoz, a prózák a drámaváltozatokhoz csinálnak kedvet, hogy bolyong-

hassunk a műfajok között. A Janka estéi trilógiává fűzi össze a három nagyregényt, a Jadviga párnáját, A fényképész

utókorát és az Idegen testünket. Szereplői, akik eddig is fel-felbukkantak itt is ott is, most végigvándorolják, és ,,saját

hangjukon" végigbeszélgetik szemünk előtt a 20. századot. Mintha kihúzófilccel kezünkben olvasnánk a régi könyveket,

láthatóvá válnak a motívumok, hallhatóvá az énekek, élettelibbek lesznek az alakok, és hangsúlyosabb a mindenkori

,,evickélés" a történelmi és emberi viszonyokban.

3 290 Ft
3 290 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
katona-bank-ban-nadasdy

 

„Katona József Bánk bánjának szövege már eredetileg is nehéz volt, mert Katona sűrű verssorokat írt, nyelve tömör,

fordulatai sokszor meglepőek. De vajon annak is szánta őket? Az idő múlásával a szöveg számos helye homályossá

vagy – ami veszélyesebb – félreérthetővé vált. Ezért teszek az eredeti mellé egy mai nyelvű prózai fordítást, hogy a mai

olvasó is jól értse, mit mond ez az izgalmas szöveg. Mi az pontosan, hogy »a becsületem«? Van-e értelme egy középkori

történetben annak, hogy »magyar szabadság«? Hogy értsük azt, hogy »házas vagyok, de nincs feleségem«? Bánk,

a gyilkos, végül felmentést kap vagy kegyelmet?” Nádasdy Ádám

Szakmailag lektorálta és az utószót írta: Margócsy István.

1 699 Ft
1 699 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
parti-nagy-moliere-atiratok

 

„Mint ​azt a kötet címéből is láthatni, alanti drámák átiratok, jelentsen ez bármit a szó szűkebb vagy tágabb értelmében.

Annyi biztos, nem fordítások és nem is saját művek. Nem fordítások, hisz műfordító nem húzhat a gondjaira bízott

szövegből, pláne nem írhat bele, nem mehet a jelenettel „tovább" sem a kedve, sem az eredeti mű logikája szerint,

nem írhatja, sőt radikálisan nem is hangolhatja át, prózából nem csinálhat verset és fordítva. Hiába, a gúzs az gúzs,

a műfaj kötöttfogású. Viszont saját műnek sem ildomos mondani alábbiakat, hisz a cselekmény, a szereplők karaktere

és rendszere nem az átirnok, jelen esetben nem az én találmányom – hogy mennyire Moliére-é, az egy másik és minden

fülszövegtől messze vezető kérdés. Meg kell mondjam, én eléggé sajátként gondolok minden átiratomra, mondván, ha

maguk a művek nem is, a szöveg az enyém. A magyar szöveg – nemcsak nyelvileg, hanem, remélem, szemléletileg is."

Parti Nagy Lajos

A kötet a Tartuffe, az Úrhatnám polgár és a Don Juan átiratait tartalmazza: a klasszikus színdarabok különleges

és egyedi nyelve a művek elfeledett, kevésbé ismert rétegeit és mélységeit hozzák (szöveg)közel.

3 690 Ft
3 690 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
csehov-meggyeskert-spiro

 

,,A realista és az abszurd dráma közötti vékony pengeélen egyensúlyoz Csehov, aki pontosan tudta, hogy haláltáncot

ábrázol. Érett darabjaiban béke van, a katonák dologtalanul unatkoznak, háborúról semmi hír, forradalmi mozgolódás

nincs, de a cári birodalomnak vége van. Csehov azt is látta, mi következik." (Spiró György)

1 299 Ft
1 299 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
durrenmatt-oreg-holgy-latogatasa

 

Az öreg hölgy látogatása mesteri dramaturgiájával, tragikomikus karaktereivel és sötét humorával a 20. század

szorongó életérzésének emblematikus megtestesítőjévé vált. A darab, amely első bemutatóin a kapitalizmus kritikájaként

lett ismertté – mely szerint minden megvásárolható –, mára a megkérdőjelezett humanista szólamok, az emberi

kiszolgáltatottság és a tömegpszichózis drámájává vált.

1 499 Ft
1 499 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
durrenmatt-fizikusok

 

Friedrich Dürrenmatt drámái közül méltán az egyik leghíresebb, a mai napig sokat játszott darab az 1962-ben született

komédia, A fizikusok. A Les Cerisiers elmegyógyintézetben az egyik beteg, aki Einsteinnek képzeli magát, megfojtja az

ápolóját. A felügyelő megérkezik, helyszínel, közben kifaggatja az ott dolgozókat. Kiderül, hogy egy másik beteg, képzete

szerint Newton, aki igazából Einstein, csak Newtonnak adja ki magát, hogy meg ne bántsa fizikustársát, korábban már

megfojtotta az ápolóját az állólámpa zsinórjával. Az elmeosztályon amúgy három beteget ápolnak: Einsteint, Newtont és

Möbiust. Mindhárom embernek megvan a saját különös szokása, Einstein folyton hegedül, Newton iszik, Möbiusnak pedig

megjelenik látomásként Salamon király.

999 Ft
999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ibsen-vadkacsa

 

"A darab igazi újdonsága és különlegessége Ibsen drámáinak sorában a tragikomikus jellegben rejlik. Hedvig inkább

áldozat, mint tragikus hős; a szereplők és a helyzetek többnyire nem részvétet, hanem mosolyt fakasztanak a nézőkben.

Bohózat és melodráma, nevetés és szomorúság keveredik szétválaszthatatlan egységben, s teszi a drámát sok szem-

pontból a XX. századi abszurd dráma előfutárává." (Kúnos László)

999 Ft
999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ibsen-babahaz

 

,,A pózok, szerepek és titkok világában a beszéd mindig többértelmű, a kimondott szó mást jelent annak, aki mondja,

és mást annak, aki hallgatja. Helmer, Nóra és Rank hármas jeleneteiben a mondatoknak sokszor három jelentésük van.

Mint az operai tercettekben, ennek a polifóniának az igazi haszonélvezője a néző vagy az olvasó, aki egyszerre hallja

és érti a három hangot, és élvezi a harmónia és a diszharmónia hullámzását." (Kúnos László)

1 299 Ft
1 299 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
shakespeare-vihar

 

,,Shakespeare annyira jó szerző, ráadásul annyira népszerű a magyar közönség körében, hogy érdemes újra meg újra

lefordítani. Minden újabb fordítás – érdemétől függetlenül – segít ápolni a hagyományt, a Shakespeare-kultuszt" – vallja

Nádasdy Ádám. Az ő fordításában, könnyen forgatható, zsebre vágható változatban jelenteti meg a Magvető Kiadó

Shakespeare egyik legismertebb művét, A vihart.

999 Ft
999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
shakespeare-hamlet-nadasdy

 

,,Shakespeare minden darabja, még a legsötétebbek is, át meg át vannak szőve humorral, vagy ha tetszik, iróniával,

gúnnyal, fonáksággal. Ő láthatólag azt akarta, hogy a közönség bizonyos időközönként nevessen, néha felszabadultan,

néha – mint például a Hamletben többnyire – szorongva és kínosan" – írta Shakespeare-fordításairól Nádasdy Ádám.

Shakespeare Hamletjét könnyen forgatható, zsebre vágható változatban, rövid utószóval jelenteti meg a Magvető Kiadó.

Színház előtt és után kötelező!

999 Ft
999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
shakespeare-3drama-nadasdy

 

A kötetben olvashatódrámák:

Szentivánéji álom

Hamlet

Lear király

,,Az itt található fordítások 1994 és 2010 között keletkeztek, különböző színházak felkérésére. Örömmel vállaltam

a feladatot, mert régi vágyam volt, hogy Shakespeare-t fordítsak. Az angol nyelvet, annak klasszikus és régebbi

változatait szakmámból adódóan ismerem, polgári foglalkozásom ugyanis nyelvész: angol nyelvészetet, nyelv-

történetet tanítok az egyetemen." (Nádasdy Ádám)

2 990 Ft
2 990 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
shakespeare-lear-nadasdy

 

A Lear király című drámát Nádasdy Ádám új fordításában egy könnyen forgatható, zsebre vágható változatban

jelentette meg a Magvető Kiadó.

999 Ft
999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
shakespeare-romeo-nadasdy

 

,,Ez a tragikus színmű tulajdonképpen vígjátékként indul: a katonák tréfálkozva csetepatéznak, Rómeó szerelmi

ábrándjai nevetségesek, a dajka idétlenül vicceskedik. Később Lőrinc barát titkos esküvővel reméli a két ellenséges

családot összebékíteni. Csupa vígjátéki elem. Aztán a vígjáték közepén hirtelen nagy baj történik: valakit megölnek.

Aztán rögtön még valakit. Tybalt leszúrja Mercutiót, Rómeó leszúrja Tybaltot. Innen kezdve nincs megállás." (Nádasdy Ádám)

999 Ft
999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
 

prev
12
next

Webáruház készítés