EZEKET KÍNÁLJUK:

Tervezők


turnai-timea-meselo-jelmezek

 

A gondosan tervezett keményborítójú kis kötet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai

gyűjteményének rejtett kincseiből mutat be egy csokorra valót.

A 19. században elfogadott volt, hogy a szerződtetett színésznő saját színpadi ruhatárral – viselettel, kiegészí-

tőkkel – rendelkezzen, amit a műsortervnek megfelelően alakított ki. Mára a jelmez az egyéniség, a karakter

megformálásának, ábrázolásának megkerülhetetlen eszközévé vált. Tervezői iskolák, elismert jelmeztervezők

alakítják a színpadi látványt.

Az OSZMI jelmeztörténeti gyűjteménye négy évtizede gyűjti, dolgozza fel tudományos alapossággal és mutatja

be időről időre különböző tematikus tárlatokon a magyar színházi viseleteket. Ez a kötet ennek a gyűjtőmunká-

nak a legjavát mutatja be a színház iránt érdeklődő nagyközönségnek.

 

 

3 900 Ft
3 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
meszaros-Istvan-szerk-kentaur

 

A nagyalakú kötet több száz színes illusztrációval mutatja be a színházi tervező és képzőművész Kentaur

munkásságát. Festményei mellett számtalan nagysikerű prózai és zenés előadás látványterveit is láthatjuk.

A kötet szerzői (Koltai Tamás, Nagy Gergely, Més-záros István, Simon Edit és mások) többféle aspektusból

közelítik meg és vázolják fel Kentaur gazdag művészi világát.

 

 

2 900 Ft
2 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
turnai-timea-a-szinpadi-latvany-muveszi-utjai

A színház varázsa, mitológiája és látványvilága létező fogalom és életérzés. Van benne valami mágikus,

valami szertartásszerű, ami nap mint nap magával ragadja a nézőt. Nemcsak a színházi előadásokban

létrejövő látvány által, de a monumentális koncertszínpadokon, a képzőművészeti tárlatokon is megmutatja

erejét. Ezek a terek csak egy kis ideig léteznek, olyan vizuális valóságok, melyeket emlékezetünk-

ben élnek tovább. de vannak olyan gyűjtemények, amelyek őrzik a térteremtő vagy térmíves művé-

szek különleges kísérleteit, az általuk felfedezett és újragondolt terek, előadások makettjeit és terveit.

A látvány általában elvész, ha az előadás lekerül a repertoárról. A szaksajtó is ritkán elemzi a tér

vizuális dramaturgiáját, a rendezőt és a színészeket méltató kritikák végén általában pár sort kap a tervező

és a látványvilág.

A történeti és elsődlegesen kortárs szcenikai gyűjtemények bemutatásával, teremtett világuk képi doku-

mentumainak megjelentetésével olyan utazásra invitálja a szerző, Turnai Tímea az olvasókat, ahol a díszleté,

az építményé, a térteremtőké a főszerep.

 

4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szenvedelyem-a-hivatasom-janoskuti-marta

 

Jánoskúti Márta az egyik legsikeresebb és legtöbbet foglalkoztatott jelmeztervező. Turnai Tímea a Kossuth-

díjas, a Nemzet művésze díjakkal kitüntetett művész teljes életpályáját mintegy 300 jelmeztervén, illetve

a megvalósulásukat tükröző fotón keresztül mutatja be.

A szerzőről:

Turnai Tímea színháztörténész, szakíró, a PIM-OSZMI főmuzeológusa, a szcenikai gyűjtemény vezetője,

számos hazai és nemzetközi szcenikai kiállítás kurátora.

4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
turnai-timea-tancszerelem-gombar-judit

 

Az OSZMI Szcenika című sorozatának hatodik kötete Gombár Judit jelmeztervező pályaképét, rajzait, írásait
mutatja be, bepillantást engedve egy érzékeny alkotó megvalósult álmaiba, aki egyszerre volt tervező, forgató-
könyvíró, zenei szerkesztő, társulat- és iskolaalapító. Munkássága a Pécsi Balettől a brüsszeli Béjart Baletten át
a Markó Ivánnal alapított Győri Balettig, valamint az Operaház műhelyétől a párizsi, tokiói és Monte Carlo-i
tervezői sikerekig ívelt.
Nemzetközileg is elismert stílustervező, a kelmék tudósa, a tánc iparművésze és szerelmese volt. A játékos
egyensúly létrehozása ugyanúgy jellemezte, mint az érzéki és szabad színház mágiája.  A tervezői hagyaték teljes
anyaga a PIM-OSZMI Szcenikai gyűjteményében került feldolgozásra. 
2 800 Ft
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
rajk-laszlo-a-ter-tagassaga

 

Rajk Lászlóval, aki 2019-ben töltötte be 70. életévét, 2009-ben készített életútinterjút Mink András – ennek egy 2019-es

beszélgetéssel kibővített, szerkesztett változatát adjuk közre kötetünkben. Gazdag életpálya tárul elénk a második világ-

háború utáni magyar történelem prizmáján keresztül. A kivégzett kommunista politikus fia neve elvesztése, az árvaház,

az 56-os forradalom, majd a romániai száműzetés időszaka után fiatalon a rendszerkritikus művészeti formák iránt érdek-

lődő építész lesz. A 70-es években csatlakozik a formálódó demokratikus ellenzékhez; a hazai szamizdat egyik megterem-

tője, az SZDSZ politikusa, majd parlamenti képviselője, mindeközben pályáját sosem feladó, alkotó építész és látvány-

tervező, akinek olyan munkák kötődnek a nevéhez, mint a budapesti Lehel Csarnok épülete, vagy a Megáll az idő, A lon-

doni férfi és az Oscar-díjas Saul fia filmek látványtervei. Fotók és dokumentumok idézik meg a pálya személyes emlékeit,

Rajk politikai és művészi tevékenységének fordulópontjait; az olvasást a történeti hátteret összefoglaló jegyzetanyag és

annotált névmutató segíti.

4 999 Ft
4 999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
brody-vera

 

 

Bródy Vera munkássága az Állami Bábszínház (majd a Budapest Bábszínház) történetének 1952-től az ezredfordulóig

terjedő korszakát fedi le. Ezt az izgalmas periódust – lényegében a hivatásos magyar bábjátszás megszületésétől

kezdve – a tervezőművész saját, szubjektív szemüvegén keresztül láttatja. Visszaemlékezése páratlan kordokumentum,

mert "belülről" idézi fel a színházi életet, tanúként, nem a színháztörténet szemüvegén keresztül tárja az olvasó elé a

kudarcokat és sikereket. A kötet időrendben követi nyomon Bródy Vera tervezéseit: a fontos bábtörténeti bemutatókat

és kedvenc munkáit. Feleleveníti például A sárkány izgalmas munkafeladatait, a két változatban megtervezett Toldit és

az életmű betetőzését jelentő, Párizsban és Budapesten is bemutatott Tűzmadár előadásait. A kötetet a kortársak,

Molnár Gál Péter bevezető sorai, Láng István visszaemlékezése és Szilágyi Dezsőnek az 1996-os bábszínházi életmű-

kiállításon mondott beszéde egészíti ki.

 

Bródy Vera terveit az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tára őrzi. Bródy Vera terveiről a digitális felvételeket

Ackermann Ádám, Karasz Lajos, Kovács-Burda Zita és Néninger Géza (Országos Széchényi Könyvtár) készítette.

A fényképek Bródy Vera magángyűjteményében találhatók, Bródy Vera, Keleti Éva és Korniss Péter felvételei.

4 999 Ft
4 999 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
festett-egek-jezsuita-iskoladrama

 

A kötet tanulmányait egy különleges műtárgyegyüttes, a Soproni Jezsuita Díszletkönyv vizsgálata köti össze.

E barokk alkotás a maga nemében egyedülálló, más hasonló nem maradt ránk. A magas művészi értéket

hordozó rajzolt és rézmetszetes, részben akvarellel kifestett lapokat a szerzők – Czibula Katalin, Demeter

Katalin, Kilián István, Knapp Éva, Nagy Imre, Pintér Márta Zsuzsanna, Szabó Ferenc SJ, Szabó Béla István,

Turnai Tímea – a magyar színjátszás történetének folyamatába illesztik, és változatos szempontokat, módsze-

reket alkalmazva hozzák emberközelbe a háromszáz évnél régebbi időket. A kötetet kézbe véve betekintést

nyerhetünk az eszmék, a drámaszöveg és a színpadi világ kapcsolatába. Mitologikus istenalakok, keresz-

tény szentek és hősök bukkannak fel az idealizált tájban, jelentést nyernek a szimbolikus elemek. A múltat

megismerve jobban megismerhetjük a jelent.

A Soproni Jezsuita Díszletkönyvet ma az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet őrzi. A kötethez

mellékelt CD-lemezen valamennyi kép megtalálható, tudományos leírásukkal együtt.

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
galantai-csaba-markus-laszlo

 

Galántai Csaba színháztörténész e hiánypótló munkában a magyar színháztörténet méltatlanul elfeledett alakját mutatja

be. Márkus László (1881–1948) a 20. század első felének nagyformátumú művészegyénisége: kritikus, művészeti

szakíró, drámaíró, díszlet- és jelmeztervező, filmrendező, színházi rendező, színigazgató és főiskolai tanár.  A megszülető

színpadművészetnek, mint önálló művészetnek az egyik megfogalmazója és reprezentánsa. 1923-tól főrendezője, 1935

és 1944 között igazgatója az Operaháznak, mely ezen időszakban világszínvonalon teljesít. Egy évig a Nemzeti Színház

munkáját is irányította. Számos ősbemutató köthető a nevéhez, így az ő rendezésében került először színpadra Kodály

Zoltán Háry Jánosa és Székelyfonója. Művészetének igazi értéke következetességében rejlik. Négy évtizeden keresztül

konzekvensen és európai színvonalon képviselte az irodalmon alapuló, az előadás fő szervezőelveinek a képszerűséget

és a zeneiséget tekintő színházi ideált. Művészetkritikái, tanulmányai korának jelentős színházi teoretikusai közé emelik.

Szerteágazó tevékenységeiben egyedülálló jelenség a magyar színháztörténetben.

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
epitett-varazslat-csikos-attila-muveszete

 

Csikós Attila ízig-vérig mestere a szakmájának: nemcsak saját stílussal bír, hanem megértéssel és empátiával

viszonyul az opera egészéhez és a csodára váró nézőkhöz.

Ez a könyv gyönyörű utazás térben és időben: elindulva otthonról, érintve Bayreuth-ot és Európa minden

fontosabb operaházát, eljutva egészen távoli világokig, Japánig, Észak- és Dél-Amerikáig. Csikós Attila

lenyűgöző életútjának történetét varázslatos rajzok, díszlettervek és elkészült díszletek illusztrálják.

 

5 500 Ft
5 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
nagyajtay-terez-a-nemzeti-jellemtervezoje

 

Nagyajtay Teréz a Nemzeti Színház „jellemtervezője”, a nemzeti viselet megújítója, aki Erdélyből indulva, zalatnai,

majd nagyajtai tanulmányok után iparművésznek tanult. Fél évet töltött Párizsban, a Comédie-Française jelmeztárának

tanulmányozásával. Majd Budapesten az Operaházban dolgozott, ahol először varrónőként, szabászként alkalmazták.

21 évesen már iparművészeti műhelyt, műtermet nyitott három társával gobelin és iparművészeti tárgyak készítésére.

Egyedi látványvilága tükröződik Bajor Gizinek, Honthy Hannának, Tőkés Annának, Neményi Lilinek tervezett jelmezein,

fellépő- és koncertruháin.

 

Bajor Gizi Kleopátra-jelmeze

Bajor Gizi Kleopátra-jelmeze

 

 

2 015 Ft
2 015 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
vogel-eric-szcenika

 

A revü angyala 1907-ben született Budapesten, Vogel Imre néven. Az Eric művésznevet Kálmán Imrétől kapta Bécsben,

tanuló évei alatt. Tervezői névjegye: „eric”, szinte minden rajzán, festményén megtalálható. Díszlet- és jelmeztervező,

grafikus, festőművész volt, vagy ahogyan a pesti éjszakában ismertté vált, az élet, a női szépség illusztrátora, a magyar

Toulouse Lautrec.

 

 

 

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
vago-nelly

 

A színpadi látvány nagyasszonyának ezernyi színpadi titkát ismerhetjük meg a képes albumon keresztül. A Szcenika

második kötete a díszlet- és jelmeztervek, látványtervek reprezentálásánál elsősorban az Országos Színháztörténeti

Múzeum és Intézet gazdag szcenikai gyűjteményeire támaszkodva mutatja be az önálló alkotóművészetté váló színpadi

tervezés irányvonalait. Együttműködve Vágó Nelly örököseivel, tanítványaival és tervező kollégáival a teljes életmű

fordulópontjainak bemutatásához a gyűjteményükben őrzött képzőművészeti anyagokból is láthat válogatást az olvasó.

2 014 Ft
2 014 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
haulisch-lenke-oskar-schlemmer

"Az emberi alak egyszerű funkciói, mint a fej meghajtása, a karok emelése, a kezek mozdulata, a lábállás stb.

olyan gazdag kifejezési lehetőséggel szolgálnak a képzőművész számára, hogy egy festő életének kitöltéséhez

elegendőek..." – vallotta Oskar Schlemmer, a 20. század első felének egyik legsokoldalúbb művésze.

Műveinek zöme festmény, de szobrászatot és szcenikát tanított a Bauhausban, és színpadi tervei a modern

balett kialakulására is hatottak. Életműve – kortársai többségétől eltérően – az emberalak és a tér absztrakt

megfogalmazásától haladt a konkrét környezetben mozgó valóságos figurákat ábrázoló kompozíciókig.

Haulisch Lenke kötete a változatos, de következetes életmű történeti alakulásáról ad áttekintést. A könyvet

54 fekete-fehér és 8 színes kép illusztrálja.

 

1 500 Ft
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
honti-katalin-szinhaz-es-latvany-I-II

I. kötet

A kezdetektől Shakespeare-ig

 

II. kötet

Shakeapeare-től Brechtig

 

 

2 100 Ft
2 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
turnai-timea-tisztelet-az-elodoknek-forray-gabor

 

A kétszeres Erkel Ferenc-díjas, Érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, Forray Gábor közel

kétszáz opera- illetve balettelőadás díszleteit, látványterveit valamint makettjeit, és forradalmi újítású

vetített képeit alkotta meg, hazánk és a világ számos színpadára, de elsősorban a Magyar Állami Operaházba.

Pályaképén keresztül nemcsak az Operaház alkotói folyamatának, nemzetközileg is elismert előadásainak hat

évtizede, de jelentős művésztársak munkái is bemutatást kapnak, a 2016–2017 között feltárt Forray színházi

hagyaték rajzai, tervei, makettjei és fotódokumentációja által. 

 

 

3 000 Ft
3 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Schlemmer-Moholy-Nagy-Molnar-A-Bauhaus-szinhaza

 

A nagyhírű iskola elméleti-gyakorlati ismereteket terjesztő könyvsorozatának 1925-ös kiadása alapján

készült a Corvina kiadványa, amelyben többek közt Schlemmer avantgarde színházáról, Molnár Farkas

építészeti újításairól, a színpadtechnika, a világítás és a bábfigura szcenikai felhasználásáról olvashatunk.

A kötet képanyaga, tipográfiája és a színpadi játékformák leírása gazdag vizuális eseményt kínál az olvasónak.

3 200 Ft
3 200 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
 

prev
12
next

Webáruház készítés