EZEKET KÍNÁLJUK:

Drámakötetek, színházi szövegek

Fő kategória >DRÁMÁK >Drámakötetek, színházi szövegek

prev
next

a-vitez-laszlo-szinhaztol-a-nemzeti-babszinjatekig

 

Magyar bábművészeti antológia

Az antológia a XX.század első felének magyar bábművészetével és bábjátszásával foglalkozó írásokból
ad közre válogatást. A kötet három fő részből áll. Az első rész cikkek, tanulmányok, színházi esszék
gyűjteménye magyar írók, költők, publicisták, színházi szakemberek és bábművészek tollából. Hevesi
Sándor, Németh Antal, Balázs Béla, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Orbók Lóránd, Blattner
Géza, A.Tóth Sándor, Büky Béla, Bodor Aladár, Rév István és mások írásait olvashatjuk itt.
A kötetmásodik részében hat bábjátékot találunk, melyek a bábszínházról különbözőképpen gondolkodó,
s így különböző bábtechnikákat előnyben részesítő szakemberek által kerültek színre. A kötet harmadik
részét az 1930-ban megjelent, Németh Antal által szerkesztett kétkötetes Színészeti Lexikon bábtörténeti
szócikkei alkotják.
2 300 Ft
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
az-orok-don-juan

 

Négy évszázad Don Juan-drámáiból válogatta össze a Magyar Helikon kötete a máig legérdekesebbeket.

Olvashatók többek közt Tirso de Molina, Moliére, Lorenzo da Ponte, C. Grabbe, Puskin, Shaw művei.

Az antológiát Hegedűs Géza tanulmánya zárja Don Juan változó, meg-megújuló figurájáról.

2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
brody-sandor-lyon-lea-regenyes-szinjatek

 

A színművet 1915-ös bemutatója után "tomboló sikerrel" 81-szer játszották az 1915-16-os évadban. Később

többször felújították, legutoljára 1934-ben. Nyomtatásban először Bródy Sándor folyóiratában, a Fehér Könyv

1916 novemberi számában jelent meg. Jelenlegi a színmű második megjelenése.

A darab szövege mellett a kötetet szómagyarázatok egészítik ki, mellékletként az ősbemutatóról készült

képek illusztrálják, és Ács Gábor tanulmánya zárja.

 

brody-sandor-lyon-lea

 

Az utolsó bemutató (1934. október 10.) plakátja a Bethlen Téri Színházban.

 

 

1 400 Ft
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
harom-korosztyen-leany-domotor-adrienne

 

A kötet egy hozzávetőleg ötszáz éves alkotással, a magyar irodalom egyik korai, nagy jelentőségű művével

foglalkozik. A dráma a 10. századi német apáca, Hrotsvita latinul írt munkájának fordítása és átdolgozása.

A magyar szöveget a 16. század első negyedében keletkezett Sándor-kódex őrzi; átdolgozója, fordítója,

a szöveg másolója ismeretlen. A könyv mindkét drámát bemutatja, mégpedig többféleképpen is. A Három

körösztyén leány-nyal az olvasó először a mai helyesírásra átírt formájában ismerkedhet meg; a szöveg meg-

értését lábjegyzetek segítik. Ezután a tudományos érdeklődésre is számot tartó változatok következnek:

a kódexlapok fotómásolata és betűhű átirata. A latin nyelvű forrással foglalkozó rész is hasonló felépítésű.

Itt elsőként a szöveg mai, irodalmi igényű fordítása olvasható. Ezt követi a több mint ezeréves kézirat fotó-

másolata és betűhű átirata, kiegészítésként pedig az első nyomtatott változat (1501) fotója. A kötetet a

magyar nyelvű drámával foglalkozó tanulmány zárja, amely bemutatja a művet, elemezve az eredetijéhez való

viszonyát is. Amikor választ keres több, a szöveget érintő kódex-, műfaj- és színjátszástörténeti kérdésre,

új kutatási eredményekkel is szolgál.

 

 

2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
katona-jozsef-jerusalem-pusztulasa-kritikai-kiadas

 

Katona József 1814-ben született drámájának kritikai kiadását sajtó alá rendezte,

a tanulmányokat és a jegyzeteket írta: Nagy Imre.

 

4 300 Ft
4 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ibsen-peer-gynt

 

Fordította: Áprily Lajos

A fordítást az eredetivel egybevetette: Hajdú Henrik

Az utószót és a jegyzeteket írta: Dániel Anna

1 200 Ft
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
tozser-arpad-faustus-pragaban

 

"A ​Faustus Prágában c. munkám műfaja drámai költemény, tehát valami köztes minőség a dráma

és a líra között. Lebegés, mint fő protagonistáinak, beszélőinek az élete a kor (II. Rudolf Prágája)

meghatározottságai és saját költői habitusuk között. Molnár Albert, a „magyar Faust” (az irodalom-

történeteink Szenci Molnárja, aki 1604 őszén két hónapot tölt Prágában, ahol katolizáltatni akarják),

Elisabeht Weston, az egykorú Prága „Szaphója”, Jan Campanus, a cseh humanista drámaíró és

költő (aki, nemzeti érdekekre hivatkozva, protestánsból valóban katolikussá lesz), a címadó

Faustus (akit elkárhozása előtt néhány nappal – a véletlenek egybejátszása folytán szintén 1604-ben –

Lucifer, elszámolásra, Prágába rendel) – mind, mind egyszerre költők és valami mások, s ezt a

kettősségüket egzisztenciálisan s a költészetükben is megélik. Sőt ha jól meggondoljuk, még maga

II. Rudolf is ilyen „kétlaki”: bogarasnak tartják, de inkább erősen művészeti és filozófiai orientált-

ságú ember, akinek köszönhetően a cseh Prága ekkor az európai politikai történések legizgalma-

sabb színtere s egyben a kontitnens művészvilágának és kalandorainak a találkozóhelye is.

Különösen élveztem a kísérletet: Shakespeare-nek e kortársait egy Shakespeare-re emlékeztető

nyelven beszéltetni." (Tőzsér Árpád)

1 200 Ft
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szep-erno-szinhaz

 

A kötetben Szép Ernő legismertebb, legtöbbet játszott darabjai olvashatók:

Patika, Lila ákác, Május, Vőlegény és mások.

 

Képtalálat a következőre: „szép ernő”

2 900 Ft
2 900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
halasz-peter-gazora-felalomszinhaz

 

"Halász Péter színháza nem „Literaturtheater". Komplex színház, amely minden lehetséges teátrális

eszközzel él, s ezeket egységbe fogja. Kezdetben ez – egy alapvetően drámacentrikus, interpretáló

színházkultúrában – nagy újdonság volt, ma már nem az; elvégre három évtized alatt sokat

változott a magyar színház. Mégis van döntően megkülönböztető sajátossága: makacsul emberi

alaphelyzetek, s ezekben emberi alapállapotok körül forog. Mégpedig gyakran olyan technikával,

amilyet a "normál" magyar színházak – jó okkal – nem mernének megkockáztatni. Nincsen bevett

magyar kifejezés erre a technikára, németül van rá pontos szó: "Zeitlupe". A szótár szerint a

filmmel kapcsolatban lassító kamerát, időnagyítót, időlassítót jelent. Halász színházával kapcsolatban

– a mesterséges lassítás triviális képzetét elkerülendő – az időnagyító szót találom a legközelebbinek.

A sisakkészítő gyönyörű felesége című darabban van két jelenet. Az egyik: „Nagymama átbotorkál

a fotelhez. Lehuppan, hálóingét elrendezi, térdét betakarja, mert ugye az mégiscsak illetlen dolog,

fedetlen térdekkel, még akkor is, ha egyedül van a szobában. Igazgatja a kispárnát a feneke alatt

– vég nélkül. A párna az egyik karfáról a másikra vándorol, a derekánál van, a hátánál van, az ölében

van. Valahol van. Végre kényelmesen ül." A másik: „Nagymama az ebédlőasztalhoz biceg, a szoba

közepére húzza a tölgyfa asztalt. Korát, képességeit és állapotát meghazudtoló rettenetes erő-

feszítéssel felrámolja a székeket az asztal tetejére." (Fodor Géza)

A kötetben olvasható darabok:

A sisakkészítő gyönyörű felesége

Nosferatu ORG. 1998.

A lejtő alján

"Egy őrült naplója" avagy Az aknaszedő feljegyzései

Gyerekünk

1 800 Ft
1 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
rivalda-2011

 

A 2010-es év színházi bemutatóiból választotta ki Fábri Péter rendező, Hegedűs D. Géza színművészrendező

és Radnai Annamária dramaturg azokat a darabokat, melyeknek szövegét leginkább méltónak találta az

utókorra hagyományozni.

 

„Magyar darabot olvasni szívmelengetően jó. Mert akárhonnan csűrjük-csavarjuk, mindenütt jó, igen, de leg-

jobb otthon. Belepillantani abba a tükörbe, amelyet velünk élő kortársunk állít elénk magunkról, hogy

»mik vogymuk?« – izgalmas és veszélyes utazás. Sejtjük, hogy az út nehéz, rögös, olykor fájdalmas lesz,

és a végén – nincs mese – magunkkal kell szembenézni...” (Alföldi Róbert)

 

 

990 Ft
990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
az-orok-elektra

 

A kötetbe foglalt tíz darab két és fél évtizedet fog át. Elektra drámája tíz változatban pereg le előttünk,

a darabok időrendben a téma történetét is bemutatják. Az örök Elektra minden egyes változata a maga

módján a maga korát tükrözi.

 

2 300 Ft
2 300 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
paul-emond-ebbol-se-lesz-szerelem

 

Három kortárs belga színművet tart az olvasó a kezében, három vígjátékot, melyekben a burleszk, a bohózat,

a paródia és a tragédia elemei is fellelhetők. A humoros formában megírt színdarabok kíméletlen képet festenek

korunk belga társadalmának visszásságairól, a közélet és a magánélet kereszteződéséről, arról, hogyan hatnak

a társadalmi problémák az egyes emberek életére, hiúsítják meg azok céljait, törekvéseit, vágyait. A darabok

jellemzően egy nyilvános helyen játszódnak (állomás, kiskocsma, étterem), ahol a szereplők a kényszerű vára-

kozás űrét beszéddel próbálják meg kitölteni. A legtipikusabb szereplő a lecsúszott, tengő-lengő, bőbeszédű,

sőt, a verbális láz állapotában színre lépő kisember: számára, mint Seherezádé számára is, a mesélés az

egyetlen módja annak, hogy elkerülje a megsemmisülést. Elmondja kudarcát, kudarca miértjét, megpróbálja

elmagyarázni, igazolni tetteinek és viselkedésének okait nem a többi, számára ismeretlen szereplőnek, akiknek

mindez teljes mértékben közömbös, hanem saját magának, ennek az önmagában hordozott ideális én-nek. Az

egyes szereplők vallomásai így nem dialógusok, hanem egymást váltó monológok sora. E vallomások között

ellentmondások fedezhetők fel, megjelenik a kétértelműség, a bizonytalanság. A különböző maszkok és para-

vánok mögé rejtőzött szereplők szavait a szemfényvesztés légköre hatja át. A színművek központi problémája

a magány, a bensőséges emberi kapcsolatok lehetetlensége, a párkapcsolatok kudarca. A szereplők kétség-

beesetten keresik az általuk elérhetetlennek vélt szerelmet. Az ellenállhatatlan humorral megírt, kívülről néz-

ve nevetséges hősön végig derül az olvasó, miközben frusztrációja és kényszerképzetei miatt szánja is őt. 

Paul Emond a legsikeresebb francia nyelven alkotó belga regény-, esszé- és drámaírók egyike. Műveit

számos nyelvre lefordították, drámáit Európán kívül az Egyesült Államokban és Kanadában is játsszák. Több

irodalmi díj birtokosa, a Belga Királyi Nyelvi és Irodalmi Akadémia tagja.

 

990 Ft
990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
parhuzamos-vilagok-borito

 

Az Olvasópróba sorozat második kötete – a hazai könyvkiadásban elsőként – olyan darabokat gyűjtöttössze,

amelyek eredendően a gyerekkorból már kinőtt, ám még a felnőttkor előtt álló fiatalok számára készültek.

Szerzőik - Tasnádi István, Jeli Viktória, Hajós Zsuzsa, Kárpáti István, Gyulay Eszter, Kovács Krisztián, Scherer

Péter, Pass Andrea - otthonosan mozognak a tizenévesek világában, pontosan értik problémáikat, és hitelesen

beszélik nyelvüket. Ezáltal képesek  megragadni valami lényegit a mai kamaszokat feszítő kérdésekből úgy,

hogy az a felnőtteket is érdekelje.

 

A kötetben olvasható darabok:

 

Jeli Viktória–Tasnádi István: kettős:játék

 

Hajós Zsuzsa–Kárpáti István: Szélben szállók

 

Gyulay Eszter–Kovács Krisztián-Scherer Péter: A gyáva

 

Pass Andrea: Újvilág

 

 

3 000 Ft
3 000 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
pathelin-peter-prokator

A tizenötödik századból származó bohózat szerzőjét nem ismerjük. Maga a mű azonban a legkiválóbb francia

bohózat, sőt szinte Moliére-re emlékeztető komédia. Alapötlete igazi vígjátéki téma: a csalók felsülése.

A ravasz, számító, bizalmatlan, de nehézkes és a váratlan helyzetekben megszédülő rőföst éppen a kapzsi-

sága révén szedi rá az emberét kitűnően ismerő prókátor, ez a remek komédiás, a hízelgés és tettetés nagy-

mestere, csakhogy ő meg saját vermébe esik: a látszatra leggyengébb, legügyetlenebb, legbárgyúbb szereplő,

egy juhász fog ki rajta. A kitűnő vígjátéki lehetőségeket kínáló jelenetekben csapnak össze igazi bohózati

kavargást teremtve a színpadon és pompás mulatságot szerezve az olvasónak.

Illyés Gyula fordítása az eredeti minden ízét és szellemét, képét és csattanóját híven tolmácsolja.

A kötetet Kass János illusztrálta.

 

1 100 Ft
1 100 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
slavomir-mrozek-dramak

 

"Az 1930-ban született Slawomir Mrozek drámáinak cselekménye többnyire olyan válsághelyzetben indul,

amelyben a sokszor bábszerűvé stilizált szereplők saját belső kényszerüktől hajtva megpróbálnak emberhez

méltóan választani, dönteni, társadalmi-közösségi elkötelezettségüknek megfelelni, s egyben megőrizni kizáró-

lagos jogukat önnön életük meghatározásához.

A válsághelyzetben azonban szereplői csődöt mondanak. Képtelenek a szabványformák, magatartás-klisék

csapdájából szabadulni, s lázadásuk azért válik komikussá, mert egy újfajta, értelmes szabadság energiáit kép-

telenek önmagukban felszabadítani: csak a lázadás látszatának groteszk indulatával ágálnak a sorsukat meg-

határozó helyzet ellen. Azt viszont már nem ismerik fel, hogy pontosan olyan szabályok szerint oldanák meg

válsághelyzetüket, amely szabályok eleve benne foglaltatnak a kiindulópontban felvázolt "szituációban".

Mrozek - főleg kezdetben - általánosít: a valóság konfliktusait absztrahálja, s ezzel drámáinak világát is meg-

határozza. Redukálja, módosító elemeitől megszabadítja a valóságot, modellszerűen jelenik meg nála a reális

világ, egy drámaíró műhely - és gondolkodásmód - párlataként.

Ez a párlat azonban - legjobb darabjai tanúsítják - nem semleges, nem közömbösen egynemű. A humor, a

komikus ötletek egész légiója izzítja fel, látja el tüzes aromával. Két tagadhatatlan remekművében pedig,

a Tangóban és az Emigránsokban a mrozeki dramaturgia moliére-i magasságokba emelkedik."

2 100 Ft
2 100 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
dramai-mesek-regi-magyar-tortenetek

A győri Vaskakas Bábszínház hétkötetesre tervezett, kortárs gyerekdarabokat közreadó sorozatának

első része, szerkesztette Markó Róbert és Papp Tímea.

"A sorozat nyitó kötete öt magyar népmese, illetve legenda alapú darabot tartalmaz. Szerzői közt van dramaturg-író (Gimesi Dóra, Tasnádi István), rendező (Veres András) és színész (Pallai Mara), azaz mindegyikük szorosan kötődik a gyakorlatias színházcsináláshoz. A szövegek a technikai megvalósítás megválasztásához maximális szabadságot engednek." (Nánay István)

2 000 Ft
2 000 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
dráMAI mesék 2. Grimmek újratöltve

A győri Vaskakas Bábszínház kortárs gyerekdarabokat közreadó sorozatának második része,

szerkesztette Markó Róbert és Papp Tímea.

A kötetben öt olyan színpadi szöveg olvasható, amelyek a Grimm testvérek gyűjteményeiből ismert

történeteket dolgoznak fel. Szerzői ugyanazok, akiknek darabjai az első kötetben is szerepeltek:

Gimesi Dóra, Pallai Mara, Tasnádi István, Veres András.

2 000 Ft
2 000 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
dráMAI mesék 3. Legkisebb fiúk

 

A győri Vaskakas Bábszínház kortárs magyar gyerekdarabokat közreadó sorozatának harmadik része magyar hősmesék adaptációit tartalmazza: Borsszem Jankó, Erős János, Fehérlófia, Hüvelyk Matyi és Vas Laci történetét.

2 000 Ft
2 000 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
 

prev
next

Webáruház készítés