EZEKET KÍNÁLJUK:

Drámakötetek, színházi szövegek

Fő kategória >DRÁMÁK >Drámakötetek, színházi szövegek


Ellenfeny-168-Kerekgyarto-Istvan-Hurok

DRÁMAMELLÉKLET:

 

Kerékgyártó István: Hurok

880 Ft
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Ellenfeny-167-Parti-Nagy-Lajos-A-csaszar-uj-ruhaja

 

DRÁMAMELLÉKLET:

Parti Nagy Lajos: A császár új ruhája

"Színész

Engedje meg felség, parányi szemünket

Hadd vessük kegyelmed fénylő magasába!

Kelme

Kik vagytok? Életrajz? Ajánlások? Önrész?

Színésznő

Felség, zsenge korunk ellenére kilenc…

Színész

…Tizenöt világrész minden ruhaháza

New Yorktól Szocsiig, Azertől Ezerig

Lábunk előtt hevert. Bankárok, hercegek

Voltak szerencsések minket szerencsélni.

Színésznő

De nincsen hőbb vágyunk, minthogy egy eleven,

Fényességes császár ruhatóriumát

Legyünk szerencsések megkollektálhatni.

Színész

Kiszabadítani a megszokott formák,

Közhelyes vonalak labirintusából."

880 Ft
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
  Keleti István (szerk.): Bolondos királyság, királyi bolondság

Színpadi játékok gyermekszínjátszóknak, válogatás a Marczibányi Téri Művelődési Központ által kiírt pályázat anyagából. Szerzők: Adorján Viktor, Bajna Erzsébet, Kamarás István, Petkó Jenő, Tóth Zoltán, Trencsényi Katalin, Várhídi Attila

400 Ft
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Bánffy Miklós: Drámák

 

Bánffy Miklós darabjainak legteljesebb gyűjteménye.

 

3 800 Ft
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
brecht-a-sargarezvasar

 

Brecht ezen a művén 1939-ben kezdett el dolgozni, és haláláig kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan írt

hozzá, de végül befejezetlenül maradt.

Ez a kis kötet az 1939-1941 közt keletkezett szövegeket tartalmazza, melyek A sárgarézvásár-szövegek közel felét

teszik ki. Boronkay Soma fordítása az 1993-as német kritikai kiadást alapján készült, mely a hagyatékban megtalált

cetliket mindenféle rekonstrukció nélkül közölte.

 

1 000 Ft
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
gorkij-szinmuvek-1901-06

 

A kötetben az 1901-06 közti hat évből hat dráma olvasható. Három közülük - Barbárok, Kispolgárok, A nap fiai (Fényevők címmel) - az elmúlt években a Katona József Színházban is látható volt.

 

 

1 400 Ft
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
the-sixties

 

Négy visegrádi ország, négy drámaíró - Josef Topol, Örkény István, Stamowir Mrozek és Leopold Lahola - egy-

egy darabja olvasható angolul a nemzetközi projektben készült kötetben. A darabok szövege mellett tanulmány

és adattár segíti a tájékozódásban az olvasót.


2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
a-vitez-laszlo-szinhaztol-a-nemzeti-babszinjatekig

 

Magyar bábművészeti antológia

Az antológia a XX.század első felének magyar bábművészetével és bábjátszásával foglalkozó írásokból
ad közre válogatást. A kötet három fő részből áll. Az első rész cikkek, tanulmányok, színházi esszék
gyűjteménye magyar írók, költők, publicisták, színházi szakemberek és bábművészek tollából. Hevesi
Sándor, Németh Antal, Balázs Béla, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Orbók Lóránd, Blattner
Géza, A.Tóth Sándor, Büky Béla, Bodor Aladár, Rév István és mások írásait olvashatjuk itt.
A kötetmásodik részében hat bábjátékot találunk, melyek a bábszínházról különbözőképpen gondolkodó,
s így különböző bábtechnikákat előnyben részesítő szakemberek által kerültek színre. A kötet harmadik
részét az 1930-ban megjelent, Németh Antal által szerkesztett kétkötetes Színészeti Lexikon bábtörténeti
szócikkei alkotják.
2 300 Ft
2 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
az-orok-don-juan

 

Négy évszázad Don Juan-drámáiból válogatta össze a Magyar Helikon kötete a máig legérdekesebbeket.

Olvashatók többek közt Tirso de Molina, Moliére, Lorenzo da Ponte, C. Grabbe, Puskin, Shaw művei.

Az antológiát Hegedűs Géza tanulmánya zárja Don Juan változó, meg-megújuló figurájáról.

2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
brody-sandor-lyon-lea-regenyes-szinjatek

 

A színművet 1915-ös bemutatója után "tomboló sikerrel" 81-szer játszották az 1915-16-os évadban. Később

többször felújították, legutoljára 1934-ben. Nyomtatásban először Bródy Sándor folyóiratában, a Fehér Könyv

1916 novemberi számában jelent meg. Jelenlegi a színmű második megjelenése.

A darab szövege mellett a kötetet szómagyarázatok egészítik ki, mellékletként az ősbemutatóról készült

képek illusztrálják, és Ács Gábor tanulmánya zárja.

 

brody-sandor-lyon-lea

 

Az utolsó bemutató (1934. október 10.) plakátja a Bethlen Téri Színházban.

 

 

1 400 Ft
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
arthur-miller-uvegcserepek

 

1938. november Kristályéjszaka. A Hitler által felbujtott arctalan tömeg zsidó üzleteket foszt ki, zsinagógákba

tör be, öregembereket kényszerít arra, hogy fogkefével sikálják az árja járdákat. Berlinben és más német

nagyvárosokban bokáig érnek a rombolás üvegcserepei. Ugyanekkor egy jómódú zsidó házaspár Brooklynban

éli mindennapi életét; épp moziba készülnek, amikor a csinos, kedves asszony - gondos feleség és szerető

anya - hirtelen összeesik, és képtelen lábra állni. Hiába a vizsgálatok sora, betegségének fizikai okát nem lelik

az orvosok. Arthur Miller darabjában e két esemény fonódik egymásba. A történelem majdhogynem látha-

tatlan, mégis mindent átható vezérvonalként van jelen a drámában; a szereplők életében ravasz dramaturgi-

ával az Európában zajló borzalmak tükröződnek. Sylvia Gellburg paralízise tökéletesen szimbolizálja a bénult-

ságot, a nácikkal szembeni tehetetlenséget és a zsidóság kiszolgáltatottságát azt, ahogy az emberek

képtelenek voltak szembeszegülni Hitler minden erkölcsöt lábbal tipró gépezetével.

 

Az 1994-ben született szöveget Ungvári Tamás fordította.

 

Ide kattintva belelapozhat a könyvbe:

Scolar – belelapozó: Üvegcserepek

1 650 Ft
1 650 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
harom-korosztyen-leany-domotor-adrienne

 

A kötet egy hozzávetőleg ötszáz éves alkotással, a magyar irodalom egyik korai, nagy jelentőségű művével

foglalkozik. A dráma a 10. századi német apáca, Hrotsvita latinul írt munkájának fordítása és átdolgozása.

A magyar szöveget a 16. század első negyedében keletkezett Sándor-kódex őrzi; átdolgozója, fordítója,

a szöveg másolója ismeretlen. A könyv mindkét drámát bemutatja, mégpedig többféleképpen is. A Három

körösztyén leány-nyal az olvasó először a mai helyesírásra átírt formájában ismerkedhet meg; a szöveg meg-

értését lábjegyzetek segítik. Ezután a tudományos érdeklődésre is számot tartó változatok következnek:

a kódexlapok fotómásolata és betűhű átirata. A latin nyelvű forrással foglalkozó rész is hasonló felépítésű.

Itt elsőként a szöveg mai, irodalmi igényű fordítása olvasható. Ezt követi a több mint ezeréves kézirat fotó-

másolata és betűhű átirata, kiegészítésként pedig az első nyomtatott változat (1501) fotója. A kötetet a

magyar nyelvű drámával foglalkozó tanulmány zárja, amely bemutatja a művet, elemezve az eredetijéhez való

viszonyát is. Amikor választ keres több, a szöveget érintő kódex-, műfaj- és színjátszástörténeti kérdésre,

új kutatási eredményekkel is szolgál.

 

 

2 600 Ft
2 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
katona-jozsef-jerusalem-pusztulasa-kritikai-kiadas

 

Katona József 1814-ben született drámájának kritikai kiadását sajtó alá rendezte,

a tanulmányokat és a jegyzeteket írta: Nagy Imre.

 

4 300 Ft
4 300 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ibsen-peer-gynt

 

Fordította: Áprily Lajos

A fordítást az eredetivel egybevetette: Hajdú Henrik

Az utószót és a jegyzeteket írta: Dániel Anna

1 200 Ft
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szep-erno-szinhaz

 

A kötetben Szép Ernő legismertebb, legtöbbet játszott darabjai olvashatók:

Patika, Lila ákác, Május, Vőlegény és mások.

 

Képtalálat a következőre: „szép ernő”

2 900 Ft
2 900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
rivalda-2007-2008-ot-mai-magyar-drama

 

A 2007–2008-as évadban bemutatott új magyar drámák közül válogatta a kötetben olvasható öt darabot

Háy János, Karsai György és Máté Gábor.

 

Bíró Yvette–Mundruczó Kornél: FRANKENSTEIN-TERV

Kárpáti Péter: BÚVÁRSZÍNHÁZ

Pintér Béla: A DÉMON GYERMEKEI

Spiró György: ÁRPÁD-HÁZ

Térey János: ASZTALIZENE

 

990 Ft
990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
rivalda-2011

 

A 2010-es év színházi bemutatóiból választotta ki Fábri Péter rendező, Hegedűs D. Géza színművészrendező

és Radnai Annamária dramaturg azokat a darabokat, melyeknek szövegét leginkább méltónak találta az

utókorra hagyományozni.

 

„Magyar darabot olvasni szívmelengetően jó. Mert akárhonnan csűrjük-csavarjuk, mindenütt jó, igen, de leg-

jobb otthon. Belepillantani abba a tükörbe, amelyet velünk élő kortársunk állít elénk magunkról, hogy

»mik vogymuk?« – izgalmas és veszélyes utazás. Sejtjük, hogy az út nehéz, rögös, olykor fájdalmas lesz,

és a végén – nincs mese – magunkkal kell szembenézni...” (Alföldi Róbert)

 

 

990 Ft
990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
az-orok-elektra

 

A kötetbe foglalt tíz darab két és fél évtizedet fog át. Elektra drámája tíz változatban pereg le előttünk,

a darabok időrendben a téma történetét is bemutatják. Az örök Elektra minden egyes változata a maga

módján a maga korát tükrözi.

 

2 300 Ft
2 300 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
 


Webáruház készítés