EZEKET KÍNÁLJUK:

Drámakötetek, színházi szövegek

Fő kategória >DRÁMÁK >Drámakötetek, színházi szövegek

prev
next

peter-weiss-dramak

 

Az utószót írta: Földényi F. László

 

A kötet tartalma:

Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása

Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják

De Sade úr betanításában

A vizsgálat

A luzitán madárijesztő

Hölderlin

A per

Utószó

 

1 900 Ft
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
akarki-miszteriumjatekok-mirakulumok-moralitasok

 

Valamikor ​a IX. században kerültek a katolikus szertartások, a mise liturgikus rendjébe olyan párbeszédes, cselekményes,

tehát eljátszható elemek, amelyekből a középkori színjáték kialakult. A folyamat a templomban kezdődött, aztán

fokozatosan a templomon kívülre került, mindinkább elvilágiasodott, kivált a hagyományos liturgiából, s kerülő utakon

ugyan, mégis következetesen vezetett el a reneszánsz színjáték kialakulásáig. Vagyis a misztériumjátékok, mirákulumok,

moralitások nélkül talán Shakespeare sem az lenne, vagy legalábbis más lenne, mint akinek ismerjük.

A misztériumjátékok bibliai történetek egyre művészibb, egyre leleményesebb és egyre földközelibb költői illusztrációi.

A mirákulumokban szentek életnek példázatát tárták a korabeli nézők elé a névtelen vagy ismert szerzők. A legmodernebb

színjátéktípusban, a moralitásban a középkor szigorú erkölcsi rendjének tükrében vizsgálja magát az egyre evilágibb ember,

a mindenségben elfoglalt helyét, élete értelmét veszi szemügyre a halál, a lehetséges kárhozat vagy üdvösség árnyékában.

 

Válogatta: Szenczi Miklós

Az utószót írta: Benedek András

 

A kötet tartalma:

Az Ádám-játék (Rónay György)

Jean Bodel: A Szent Miklós-játék (Jékely Zoltán)

Rutebeuf: Teofil csodája (Jékely Zoltán)

Jacopone da Todi: A szűzanya siralmai (Kálnoky László)

Feo Belcari: Játék Ábrahámról és Izsákról

Castellano de Castellani: Játék a tékozló fiúról (Tandori Dezső)

Auto a háromkirályokról (Tótfalusi István)

Haláltánc (Orbán Ottó)

Gómez Manrique: A Mi Urunk születésének színjátéka (Tótfalusi István)

Gil Vincente: Auto Kasszandra szibilláról (Tótfalusi István)

Az inssbrucki húsvéti játék (Hajnal Gábor)

Nóénak víz-özönnye (Bányay Geyza)

A pásztorok második, úgyszintén wakefieldinek is mondott színjátéka (Orbán Ottó)

Akárki (Tellér Gyula)

Nimwégai Márika (Mészöly Dezső)

Benedek András: Misztérium, mirákulum, moralitás – és a mai színjáték

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
goethe-faust-matura-klasszikusok

 

Fordította: Márton László.

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte, a szemelvényeket és a képeket válogatta, a jegyzeteket írta: Kocziszky Éva.

 

A kötet tartalma:

Előszó

A Goethe-kor alapvonalai

Életrajzi vázlat

A mű keletkezéstörténete

Vezérfonal a mű elemzéséhez

A Faust utóélete

Teljes, gondozott szöveg tárgyi és szómagyarázattal, értelmező kérdésekkel és szemelvényekkel

Bibliográfia

1 590 Ft
1 590 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Ellenfeny-169-Karpati-Peter-Tuznyelok

 

DRÁMAMELLÉKLET:

Kárpáti Péter: Tűznyelők

Czvikker Lilla, Fáncsik Roland, Fekete Gábor, Hunyadi Máté, Imre Krisztián,
Jenővári Miklós, Kurucz Dániel, Mentes Júlia Virgínia, Széles Flóra improvizációja alapján

 

 

880 Ft
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szigligeti-ede-szinmuvek

Válogatta, sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta: Z. Szalai Sándor.

 

A kötet tartalma:

Szökött katona

Csikós

II. Rákóczi Ferenc fogsága

Liliomfi

Fenn az ernyő, nincsen kas

A lelenc

Utószó: Szigligeti és a magyar dráma

 

1 700 Ft
1 700 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
a-vilagirodalom-legszebb-dramai-I-II

 

I. kötet:

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre)

Szopoklész: Oedipus király (ford. Babits Mihály)

Arisztophanész: Lysistrate (ford. Arany János)

Lope de Vega: Fuente Ovejuna (ford. Gáspár Endre)

Shakespeare: Hamlet (ford. Arany János)

Moliére: Tartuffe (ford. Vas István)

II. kötet:

Racine: Phaedra (ford. Somlyó György)

Goldoni: Két úr szolgája (ford. Révay József)

Schiller: Ármány és szerelem (ford. Vas István)

Gogol: A revizor (ford. Mészöly Dezső és Mészöly Pál)

Ibsen: Nóra (ford. Németh László)

Csehov: Cseresznyéskert (ford. Tóth Árpád)

1 200 Ft
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
shakespeare-hamlet-kekesi-kun-arpad

 

A Hamlet szövegét Arany János fordításában közli a kötet, Kékesi Kun Árpád részletes elemzésével.

800 Ft
800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
madach-imre-az-ember-tragediaja-matura-klasszikusok

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Kerényi Ferenc.

 

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

A mű keletkezéstörténete

Madách irodalmi műveinek időrendi táblázata

Vezérfonal a mű elemzéséhez

szereplők – személyiségek

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

Második, továbbfejlesztett kiadás.

1 590 Ft
1 590 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
shakespeare-romeo-es-julia-matura-klasszikusok

 

Fordította: Mészöly Dezső

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Géher István.

 

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

A mű története

Vezérfonal a műelemzéshez

Szereplők

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

 

1 590 Ft
1 590 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
vorosmarty-mihaly-csongor-es-tunde-matura-klasszikusok

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Kerényi Ferenc.

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

Vörösmarty Mihály főbb irodalmi műveinek időrendi táblázata

A mű keletkezéstörténete

Vezérfonal a mű elemzéséhez

Szereplők – személyiségek

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Felvonásonkénti összefoglaló kérdések

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

 

 

1 590 Ft
1 590 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
katona-jozsef-bank-ban-matura-klasszikusok

 

A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította: Kerényi Ferenc.

A kötet tartalma:

Életrajzi vázlat

A Bánk-téma a magyar és a világirodalomban

A mű keletkezéstörténete

Katona irodalmi műveinek időrendi táblázata

Vezérfonal a műelemzéshez

Szereplők – személyiségek

Teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és ellenőrző kérdésekkel

Szakaszonkénti összefoglaló kérdések

Egy remekmű értelmezési lehetőségeiből

Bibliográfia

 

 

1 590 Ft
1 590 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Ellenfeny-168-Kerekgyarto-Istvan-Hurok

DRÁMAMELLÉKLET:

 

Kerékgyártó István: Hurok

880 Ft
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Ellenfeny-167-Parti-Nagy-Lajos-A-csaszar-uj-ruhaja

 

DRÁMAMELLÉKLET:

Parti Nagy Lajos: A császár új ruhája

"Színész

Engedje meg felség, parányi szemünket

Hadd vessük kegyelmed fénylő magasába!

Kelme

Kik vagytok? Életrajz? Ajánlások? Önrész?

Színésznő

Felség, zsenge korunk ellenére kilenc…

Színész

…Tizenöt világrész minden ruhaháza

New Yorktól Szocsiig, Azertől Ezerig

Lábunk előtt hevert. Bankárok, hercegek

Voltak szerencsések minket szerencsélni.

Színésznő

De nincsen hőbb vágyunk, minthogy egy eleven,

Fényességes császár ruhatóriumát

Legyünk szerencsések megkollektálhatni.

Színész

Kiszabadítani a megszokott formák,

Közhelyes vonalak labirintusából."

880 Ft
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
  Keleti István (szerk.): Bolondos királyság, királyi bolondság

Színpadi játékok gyermekszínjátszóknak, válogatás a Marczibányi Téri Művelődési Központ által kiírt pályázat anyagából. Szerzők: Adorján Viktor, Bajna Erzsébet, Kamarás István, Petkó Jenő, Tóth Zoltán, Trencsényi Katalin, Várhídi Attila

400 Ft
400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Bánffy Miklós: Drámák

 

Bánffy Miklós darabjainak legteljesebb gyűjteménye.

 

3 800 Ft
3 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
brecht-a-sargarezvasar

 

Brecht ezen a művén 1939-ben kezdett el dolgozni, és haláláig kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan írt

hozzá, de végül befejezetlenül maradt.

Ez a kis kötet az 1939-1941 közt keletkezett szövegeket tartalmazza, melyek A sárgarézvásár-szövegek közel felét

teszik ki. Boronkay Soma fordítása az 1993-as német kritikai kiadást alapján készült, mely a hagyatékban megtalált

cetliket mindenféle rekonstrukció nélkül közölte.

 

1 000 Ft
1 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
gorkij-szinmuvek-1901-06

 

A kötetben az 1901-06 közti hat évből hat dráma olvasható. Három közülük - Barbárok, Kispolgárok, A nap fiai (Fényevők címmel) - az elmúlt években a Katona József Színházban is látható volt.

 

 

1 400 Ft
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
the-sixties

 

Négy visegrádi ország, négy drámaíró - Josef Topol, Örkény István, Stamowir Mrozek és Leopold Lahola - egy-

egy darabja olvasható angolul a nemzetközi projektben készült kötetben. A darabok szövege mellett tanulmány

és adattár segíti a tájékozódásban az olvasót.


2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
 

prev
next

Webáruház készítés