EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban

szucs-katalin-agnes-rendszervaltas-a-szinhazban
2 600 Ft

"2008 végén kért fel az Eszmélet című folyóirat, hogy írjak tanulmányt a rendszerváltás utáni magyar színház-

ról - ez az írás lett könyvem előzménye és a folytatás inspirálója. A munka során döbbentem rá, hogy mintha

csak 1989 óta tudatosan készültem volna az összegzésre, majd minden olyan előadásról írtam kritikát annak

idején, amely tematikája, kérdésfelvetése révén összefüggésbe hozható a rendszerváltással. És akaratlanul

némileg összegzése lett e könyv több mint három évtizedes kritikusi, szerkesztői tapasztalatomnak is. A szín-

házi struktúra s a színházvezetői kinevezések szövevényes hálójának vizsgálata pedig egy új diszciplína,

a "kultúrpolitológia" - ahogy elneveztem - "felfedezéséhez", létjogosultságának felismeréséhez és alkalmazá-

sához vezetett."

 

"Valamiféle rekonstrukciós kísérletet végez Szűcs Katalin Ágnes. Elsősorban saját kritikusi és szerkesztői

munkásságára, illetve dokumentumokra és mások befogadói reflexióira építve teszi érthetővé és (újra)átélhe-

tővé azt az időszakot, amely egyszerre volt a korábbi évtizedek folytatása, valamint egy új társadalmi, gazda-

sági és politikai szituáció felismerése, s az ehhez való alkalmazkodás kezdete. E szempontból is az az egyik

legérzékletesebb fejezet, amelyben a szerző folyamatként mutatja be (mindenekelőtt a kaposvári és a Katona

József Színház példáján), hogy „a rendszerváltással miként változott meg egy csapásra a művészet társadal-

mi funkciójáról való gondolkodás, s ezzel együtt a művészettel szembeni elvárások”." Nánay István: Olvasónapló I.

 • Kiadó
  Balassi Kiadó
  Kiadás éve
  2017
  Terjedelem
  200 oldal
  ISBN
  978-963-506-995-8
 • Bevezetés

   

  1. Terminológiai kérdések

  Történetiség

  Művészet és megismerés

  Alkotás és befogadás mint társadalmi (közösségi) aktus

  Politikai dimenzió

  Egyidejűség

  Emlékezet

  Esztétikai érték

   

  2. Módszertani kérdések

  Források

  A kritika mint forrás

   

  3. A rendszerváltás mint az esztétikum része

  A téma megjelenésének előzményei és folyamata

  A rendszerváltás pillanata, az 1989/90-es és az 1990/91-es évad

  Az 1991/92-es évad, és ami belőle kiolvasható

  Az 1992/93-as évad

   

  4. A színházi struktúra a rendszerváltás után

  A színházi struktúra fogalomköre és vizsgálatának aspektusai

  Az örökség

  Vita a színházi struktúráról a 80-as évek közepén

  Várakozások, aggodalmak

  A színház társadalmi szerepének változása és következményei

  Megszüntetve megőrizni?

  Újabb struktúraviták

  Az igazgatói kinevezések metódusa a rendszerváltás után

  A színházi szakma érdekérvényesítő képessége

  A 2008-as Előadóművészeti törvény és 2011-es módosítása

   

  Epilógus

  Felhasznált irodalom

   

   

Webáruház készítés