EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Andreas Kotte: Bevezetés a színháztudományba

kotte-szinhaztudomany
3 900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

 

A 21. század eleji színházértelmezésben bizonyos súlypont-áthelyeződéseket vehetünk észre, amelyek szerint színház

jobbára ott jön létre, ahol az ember és a tárgy nem helyettesíthető. A legtöbb néző számára a színház nem idegen

sem az igazságtól, sem a valóságtól, hanem testileg intenzív és valóságos. Amíg az új audiovizuális médiumok új virtuális

realitásokat hoznak létre, addig a színházban a test és a tárgyak létének egyszerisége, jelenléte és multifunkcionalitása

kelt érdeklődést.

"A színháztudomány problémáiba vezet be ez a könyv, klasszikus olvasókönyvként értelmezve önmagát.

Az egyetemi hallgatók, a színház iránt érdeklődők, akik tágítani kívánják színházismereteik horizontját, először

is aktiválják tapasztalataikat; nem kidolgozott elméletekkel startolnak, hanem saját élményeikkel. Ezen az úton

kalauzolja őket ez a könyv azáltal, hogy a kortársi és történeti színházjelenségeken bemutatja a lehetséges

elméleti magyarázatokat."

 

Második, javított kiadás

 • Kiadó
  Balassi Kiadó
  Kiadás éve
  2020, második, javított kiadás
  Sorozat
  296 oldal
  ISBN
  978-963-456-079-1
 •  

  Szubjektív előszó a magyar kiadáshoz

   

  Prológus

   

  1. SZCENIKUS FOLYAMATOK

  1.1 Szituáció, folyamat

  1.2 Valaminek az ábrázolása - a kiemelés

  1.2.1 Kiemelés a hely által

  1.2.2 Gesztikus kiemelés

  1.2.3 Akusztikus kiemelés

  Kiemelés tárgyi attribútumok által

  1.3 Következmény - harc valamiért

  1.3.1 A cselekvés következményei

  1.3.2 A következménymérséklés kritériuma

  1.4 A szcenikus folyamatok sémája

  1.5 Határterületek

  1.6 A folyamatok változatai

  1.7 A viselkedéstől a szcenikus folyamatokig

   

  2. SZÍNHÁZFOGALMAK

  2.1 Bizonyos folyamatokat színháznak nevezünk

  2.2 Tér - kiemelés a hely által

  2.2.1 Tánckör, tánchely, theatron

  2.2.2 Színházterek tipologizálása

  2.2.3 Színpad a térben

  2.3 Testhasználat - gesztikus kiemelés

  2.3.1 Mimus, pantomimus

  2.3.2 mimusok, mulattatók, jokulátorok

  2.3.3 Commedia italiana

  2.4 Dráma - akusztikai kiemelés

  2.4.1 Drámai színház

  2.4.2 Epikus színház

  2.4.3 Posztdramatikus színház

  2.4.4 A dráma és a színház viszonyáról

  2.5 Elméleti dominánsképz(őd)és

  2.5.1 Szerep

  2.5.2 Interakció

  2.5.3 Jel

  2.6 Metszéspontok - az esztétika

  2.7 A színházfogalmak rendszertana

   

  3. ÁTMENETEK ÉS HATÁROK

  3.1 Installációk, illuminációk

  3.2 Performansz és performativitás

  3.3 Tánc, rituálé

  3.4 A színházmetafora

   

  4. SZÍNJÁTSZÁSELMÉLETEK ÉS -STÍLUSOK

  4.1 A paradoxon

  4.2 A játékos átéli a szerepet

  4.3 A játékos megmutatja a szerepet

  4.4 A test - a játékos anyaga

  4.5 A szakkifejezések (át)alakulása

  4.6 A színész megkettőzése

  4.7 A "mintha"

  4.8 Az önprezentáció, a prezentáció és a reprezentáció közötti váltások

  4.9 Minőségi különbségek

   

  5. DRAMATURGIA

  5.1 Dramaturgia és előadáselemzés

  5.2 Alapfogalmak

  5.3 Zárt és nyílt formák

  5.4 Partitúrák

  5.5 Olvasatok

   

  6. A SZÍNHÁZ EREDETÉNEK KÉRDÉSEI

  6.1 Az eredet tézisei

  6.2 Analógiás következtetések és indíciumok

  6.3 A maszk aspektusai

  6.3.1 A kifejező funkció

  6.3.2 Démonizálás

  6.3.3 A leplező funkció

  6.3.4 Hatásmódok

  6.3.5 A karaktermaszk

  6.3.6 A marionett és a figura

   

  7. METSZÉSPONTOK - A MÉDIUMOK

  7.1 Médiumfogalmak és médiummetaforák

  7.2 Folyamatok a kamera előtt

  7.3 A médiumok története(i)

  7.4 Kultúramodellek

  7.5 Színház- és médiatudomány

   

  8. TEATRALITÁS

  8.1 A teatralitásmodellek

  8.1.1 A színház aspektusai

  8.1.2 Diskurzusanalízis

  8.1.3 Teatralitásszerkezet

  8.1.4 Teatralizálás

  8.2 Szcenikus folyamatok a teatralitásszerkezetben

  8.2.1 A színházi formák egymásmellettisége

  8.2.2 A nemszínház tipológiájához

  8.2.3 A színjátszás váltakozása és alakváltása a nyilvánosság terében

  8.2.4 A teatralitás társadalmat alapít

   

  Epilógus

   

  További szakirodalom

   

Webáruház készítés