Bécsy Tamás: A dráma lételméletéről

becsy-tamas-drama-letelmeleterol

Bécsy ​Tamás könyve az írott drámai művek kérdéskörét abban a viszonyrendszerben vizsgálja, amely a Művész, a Mű és a Befogadó között jön létre, s amelyet alapvetően meghatároz a Művésznek és a Befogadónak a valósághoz való viszonya. Ebből az ontológiai nézőpontból igen lényegessé válnak a műnemi, s ezen belül a műfaji törvényszerűségek. Elméletének e részében felhasználja és továbbépíti A drámamodellek és a mai dráma című könyvének megállapításait. További fejezeteiben a drámai művekben megjelenő alakok, majd a cselekmény, illetve a tér és az idő legfontosabb ontológiai kérdéseivel foglalkozik. Végül vizsgálja az írott dráma és a színjáték viszonyát is. Bécsy Tamás munkája úttörő vállalkozás, mivel az általános esztétikák az irodalmi, de főként a drámai művek létezésének kérdéseit csak mint részproblémát tárgyalták. A szerző többek között felhasználja Ingarden és Hartmann nézeteit; alapvetően azonban Lukács György A társadalmi lét ontológiájáról című művének megállapításaira épít. A munkát gazdag jegyzetanyag egészíti ki, amelyben az olvasó a kérdéskör további részleteire vonatkozóan is tájékozódhat.

Kedvencekhez
Adatok
Tartalom
Adatok
Kiadó
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve
1984
Terjedelem
324 oldal
ISBN
963-05-3455-x
Állapot
kiváló, megkímélt állapot
Tartalom

 

 

Bevezetés

I. A műalkotás létezésének komplexuma

A lét terminus jelentése a műalkotáslét esetében

A létmeghatározó komplexum

Az ontológiai felépülés és a tudat

A Mű történeti létezése és a Befogadó tudata

A történeti létezés vizsgálata

Az érték létezővé formálása

II. Az irodalmi mű létszférája

Az egynemű közeg anyagának ontológiai kérdései

A nyelv mint az irodalmi mű egynemű közege anyagának kérdései

Az egynemű közeg és a Befogadó

III. Az irodalmi mű létformája

Az objektum-szubjektum viszony: a műnemek alapja

A műnemek alapjául szolgáló élettények

A líra, az epika és a dráma műnem-ontológiai kérdései

A műnem mint létforma

A műnem és a Befogadó

IV. A drámai mű létmódja

Az ontológiai rétegek egymásutánisága

Az esztétikai minőségek és az esztétikai magatartás

A drámai műfajok

A műfaj mint létmód

Műfaj, típus, modell

V. A drámai műben felidézett valóság ontológiai rétegei

A réteg problémájáról

A drámában felidézett alakok

A cselekvés és a cselekmény

Az idő és a tér

A szöveg, a beszéd rétege és a kompozíció

VI. A dráma és a színjáték ontológiai viszonya

A testművészet

A színjáték

Appendixek

Appendix A

A természettudományos írásmű

A reklám

Appendix B

A tervrajz és a kotta

Jegyzetek

Bibliográfia

Névmutató

 

Webáruház készítés