EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Bécsy Tamás: A dráma lételméletéről

becsy-tamas-drama-letelmeleterol
4 490 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

 

Bécsy ​Tamás könyve az írott drámai művek kérdéskörét abban a viszonyrendszerben vizsgálja, amely a Művész, a Mű

és a Befogadó között jön létre, s amelyet alapvetően meghatároz a Művésznek és a Befogadónak a valósághoz való

viszonya. Ebből az ontológiai nézőpontból igen lényegessé válnak a műnemi, s ezen belül a műfaji törvényszerűségek.

Elméletének e részében felhasználja és továbbépíti A drámamodellek és a mai dráma című könyvének megállapításait.

További fejezeteiben a drámai művekben megjelenő alakok, majd a cselekmény, illetve a tér és az idő legfontosabb

ontológiai kérdéseivel foglalkozik. Végül vizsgálja az írott dráma és a színjáték viszonyát is.

Bécsy Tamás munkája úttörő vállalkozás, mivel az általános esztétikák az irodalmi, de főként a drámai művek létezésének

kérdéseit csak mint részproblémát tárgyalták. A szerző többek között felhasználja Ingarden és Hartmann nézeteit; alap-

vetően azonban Lukács György A társadalmi lét ontológiájáról című művének megállapításaira épít.

A munkát gazdag jegyzetanyag egészíti ki, amelyben az olvasó a kérdéskör további részleteire vonatkozóan is tájékozódhat.

 • Kiadó
  Akadémiai Kiadó
  Kiadás éve
  1984
  Terjedelem
  324 oldal
  ISBN
  963-05-3455-x
  Állapot
  kiváló, megkímélt állapot
 •  

   

  Bevezetés

  I. A műalkotás létezésének komplexuma

  A lét terminus jelentése a műalkotáslét esetében

  A létmeghatározó komplexum

  Az ontológiai felépülés és a tudat

  A Mű történeti létezése és a Befogadó tudata

  A történeti létezés vizsgálata

  Az érték létezővé formálása

  II. Az irodalmi mű létszférája

  Az egynemű közeg anyagának ontológiai kérdései

  A nyelv mint az irodalmi mű egynemű közege anyagának kérdései

  Az egynemű közeg és a Befogadó

  III. Az irodalmi mű létformája

  Az objektum-szubjektum viszony: a műnemek alapja

  A műnemek alapjául szolgáló élettények

  A líra, az epika és a dráma műnem-ontológiai kérdései

  A műnem mint létforma

  A műnem és a Befogadó

  IV. A drámai mű létmódja

  Az ontológiai rétegek egymásutánisága

  Az esztétikai minőségek és az esztétikai magatartás

  A drámai műfajok

  A műfaj mint létmód

  Műfaj, típus, modell

  V. A drámai műben felidézett valóság ontológiai rétegei

  A réteg problémájáról

  A drámában felidézett alakok

  A cselekvés és a cselekmény

  Az idő és a tér

  A szöveg, a beszéd rétege és a kompozíció

  VI. A dráma és a színjáték ontológiai viszonya

  A testművészet

  A színjáték

  Appendixek

  Appendix A

  A természettudományos írásmű

  A reklám

  Appendix B

  A tervrajz és a kotta

  Jegyzetek

  Bibliográfia

  Névmutató

   

Webáruház készítés