Bálint Etelka: Színházi nevelés Erdélyben

balint-etelka-szinhazi-neveles

 

Bálint Etelka középiskolai magyartanár, a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének óraadó tanára. Doktori dolgozata a színházi nevelés és színházpeda-

gógia hazai jelenéről szól, konkrét gyakorlati példákon alapul, a szerző megfigyeléseinek, elemzéseinek, hospitálásokon

való aktív gyakorlati és elméleti tevékenykedésének összefoglalása.

A kutatás megerősítése annak, hogy a színházi nevelés képes újraértelmezni és újjáteremteni az oktató-nevelő munka

kereteit, és konstruktívabb, kooperatívabb szemléletet biztosítani tanár és diák számára egyaránt, ezzel is hozzájárulva

a kompetenciaalapú tanulás és oktatás sikeréhez. A könyv előkészület és helyzetjelentés. Alapkutatási, összegző felada-

tot lát el a színháztudomány területén, és öt fejezetben, a színházelmélet és az előadáselemzés felől is megközelítve

taglalja színház és nevelés kapcsolatát.

"Úttörő vállalkozás: első összeírása az elmúlt negyedszázad azon erdélyi törekvéseinek, amelyek a színházi nevelés

fogalma alá csoportosíthatók. Elsőként foglalta össze e sokféle formát öltött jelenségeket, megkerülhetetlen referenciát

kínálva ezzel az említett diskurzusba utána lépő kutatóknak. Könyve ebből fakadó értékét növeli az elméleti megala-

pozottság, a téma feldolgozásának és tanulmánya felépítésének kiválósága és nem utolsósorban az a pedagógusi és

kutatói elkötelezettség, sőt szenvedély, amely írása minden részletéből sugárzik. A saját hétköznapi pedagógusi tevé-

kenységében érzékelt anomáliák alapján tesz fel olyan kérdéseket, amelyekre a színházi nevelésben vél válaszokat

találni. Értekezésének ebből fakadó „élősége” a szakirodalmi áttekintés, az empirikus kutatás és a számbavételezés

alaposságával párosul." (Kékesi Kun Árpád)

1 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
Kedvencekhez
Adatok
Adatok
Kiadó
UArtPress Kiadó
Kiadás éve
2021
Terjedelem
300 oldal
Sorozat
Studia Artis
ISBN
978-606-8325-37-8
Webáruház készítés