Demcsák Katalin – Kiss Attila Atilla (szerk.): Színház-szemiográfia. Az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája és szemiotikája

demcsak-katalin-kiss-attila-atilla-szinhaz-szemiografia

"A szemiotika a század elején a nyelvfilozófia, majd a nyelvészet legáltalánosabb kérdésköreit vizsgálva alakult ki, amikor Ferdinande Saussure szisztematikusan elkülönítette a jelet a jelölttől. Ennek folytatásaként a szépirodalmi szövegek alkalmazására a harmincas években fokozatosan létrehozta saját paradigmáját a strukturalista, a hatvanas években pedig a poszt-strukturalista irodalomtudomány. A színházszemiotika számára alighanem az egyik leglényegesebb fordulópontot az 1980-as esztendő hozta, amikor megjelent Keir Elam: A színház és a dráma szemiotikája (The Semiotics of Theater and Drama) című alapműve, amelynek első két fejezetét az alapfogalmak tisztázása végett magyarul először a most megjelent tanulmánygyűjtemény is tartalmazza. A szerző az irodalmi és színházi jelek különválasztásával önálló vizsgálati módszerré avatta a színházszemiotikát, és a drámai szövegtől elkülönítve, a „performance text” fogalom megalkotásával számos hivatkozás alapját érdemelte ki.

…a tanulmánykötet szerkesztői, anélkül, hogy részletekbe menően ebben a kötetben kidolgoznák, új fogalmat alkotnak, a könyv főcíméül használt színház-szemiográfia fogalmát, amelyen a szemiotikának és az ikonográfiának színházművészetre alkalmazott egyesítését értik. Az új terminus bevezetésére már mások is tettek kísérletet, csakhogy ezt a szerkesztők a korábbiaktól egészen eltérő módon használják. Számukra a szó jelentését nem a két összetétel egyszerű összege képezi, amikor a fogalom a színházi jelek (szemio) leírását (grafia) jelenti, hanem a két összetétel egyesítésével határozzák meg jelentését. Az előbbi egy strukturalista szándékot jelentene táncok vagy színházi előadások pontos leírására törekedve, amely azért bizonyulhatott járhatatlan útnak, mert egy-egy gesztus pontos, aprólékos, ugyanakkor mindenki számára érthető és örökérvényű leírása eleve korlátokat állít a fogalmi megnevezés számára. A két fogalom egyesítése viszont azt jelenti, hogy a színházban egyidőben felismert különféle jelek egy episztemológiát-megismerést meghaladó eljárással, azok egyetlen képbe történő összevonásával értelmezhetőek. »A szemiotika és az ikonográfia együttes alkalmazásáról van tehát szó, amely igyekszik feltárni azokat az elemeket is korábbi korok drámaszövegeiben, melyek csak egy színházi reprezentációs logika keretein belül aktiválódnak.« Szemléletes példáját adja ennek az egyik legtanulságosabb dolgozatnak az a részlete, amely a középkori emblémákkal foglalkozik." (Várszegi Tibor Ellenfény 2000/1–2.)

1 575 Ft
Kedvencekhez
Adatok
Tartalom
Adatok
Kiadó
JATEPress
Kiadás éve
1999
Terjedelem
338 oldal
Sorozat
Ikonológia és Műértelmezés 8.
ISBN
978 963 482 379 7
Tartalom

Bevezető

I. ELMÉLETI ALAPOK

Elam, Keir: A színház és a dráma szemiotikája (részlet)

Aston, Alaine & Savona, George: A színház mint jelrendszer. A szöveg és az előadás szemiotikája (részlet)

De Marinis, Marco: Történelem és történetírás

II. AZ ITÁLIAI HAGYOMÁNY

Ruffini, Franco: A színház feltalálása. A filaretei „Bűn és Erény háza”

Zorzi, Ludovico: Ferrara: a hercegi vasfüggöny

Gambero Zorzi, Elvira: Színházi ünnep: ábrázolások és leírások

Taviani, Ferdinando: Élő ellentét. Szeminárium a Commedia dell’Arte színésznőiről és színészeiről

Demcsák Katalin: Tükör-játék. A színház önreflexiója a Commedia dell’Arte metadrámai elemeiben      

III. AZ ANGOL HAGYOMÁNY

Serpieri, Alessandro-Elam, Keir: A jelek olvasása: Shakespeare drámáinak szemiotikája

Kiss Attila Atilla: A tanúság szemiotikája az emblematikus színházban

Wickham, Glynne: Angol színpadok a korai időkben (részletek)

Szőnyi György Endre: Történelem, ikonográfia és a királydrámák

ILLUSZTRÁCIÓK

Webáruház készítés