Kékesi Kun Árpád: Thália árnyék(á)ban. Posztmodrn – Dráma/Színház –Elmélet

kekesi-kun-thalia

A Thália árnyék(á)ban című értekezés témája a posztmodernizmus, illetve a dráma és a színház közötti kapcsolat, szűkebben a dramatikus és teátrális posztmodernség legfontosabb jellegzetességei. A könyv első fejezete számos, a hatvanas években indult és különböző formában ma is továbbélő színházi tendenciát elemez néhány jellegzetes probléma mentén, s arra a következtetésre jut, hogy a performansz-színháznak nevezett jelenség esetében lehet a leginkább jogosult a "posztmodern" jelző használata. A második fejezet egy szubsztanciális alapokat nélkülöző, a "használat" változatos módjait és eredményeit figyelembe vevő dráma- és színházpoétika rövid körvonalazására vállalkozik, amely előtt az újragondolásra érdemes nézetek, valamint Lukács György, Peter Szondi és Bécsy Tamás egyes munkáinak kritikai elemzése található. A harmadik fejezet tizenkét dramatikus szöveg olvasatát tartalmazza, s fő célja a dráma, illetve a posztmodern kapcsolatának analízise négy olyan problémakör mentén, amelyek a nyelvhasználat, a reprezentáció és a világhoz való viszony módjának, illetve a jellem felfogásának a változását érintik.


"Nem lehet eléggé hangsúlyozni Kékesi Kun Árpád értekezésének témaválasztásában, módszerében és szemléletében is megnyilvánuló megújító szerepét. A munka elsőként tesz kísérletet arra, hogy napjaink színháztudományi szakirodalmát feldolgozva bemutassa és gyakorolja azt a beszéd- és írásmódot, amellyel a kortárs színházi jelenségek, folyamatok, trendek tudományos igénnyel leírhatók és elemezhetők. A dolgozat tehát egyfelől megismertet a diszciplína mai, up to date állapotával, másfelől alkotó módon alkalmazza azt az elmúlt évtizedek drámai és színházi jelenségeinek a posztmodernhez kapcsolható körére."
(P. Müller Péter)

Kedvencekhez
Adatok
Tartalom
Adatok
Kiadó
Veszprémi Egyetemi Kiadó
Kiadás éve
2000
Terjedelem
204 oldal
Sorozat
Theatron könyvek 1.
ISBN
963-9220-48-5
Állapot
kiváló állapotú antikvár könyv
Tartalom

Előszó

I. A színház és a posztmodern

A Jelenlét Színháza

Nyelv és tapasztalat

A Hiány Színháza

Érzékelés és (meta)teatralitás

Nyelv és kultúra

Szöveg és előadás

Vízió és retorika

Az idegen és a saját

Interkulturalitás

Testiség és meztelenség

Tánc- és mozgásszínház

Revü és technológia

Tendenciák

II. A dráma és az elmélet

A dráma és a modern dráma (Lukács György)

A modern dráma elmélete (Peter Szondi)

A dráma ontológiája (Bécsy Tamás)

A posztstrukturalista drámapoétika felé

III. A dráma és a posztmodern

Samuel Beckett: A játszma vége

Eugene Ionesco: A székek

Luigi Pirandello: Hat szereplő szerzőt keres

Antonin Artaud: A vérsugár

Jean Genet: Az erkély

Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott

Peter Weiss: Marat/Sade

Peter Handke: Kaspar

Nádas Péter: Temetés

Márton László: Lepkék a kalapon

Heiner Müller: Hamletgép

Botho Strauss: Az idő és a szoba

Végszó

Bibliográfia

Név- és címmutató

 

Webáruház készítés