EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Kérchy Vera: Színház és dekonstrukció. A Paul de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai

kerchy-vera-szinhaz-es-dekonstrukcio
3 780 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

 

Kérchy Vera könyve bemutatja a három elméleti modellt (tropológiai, performatív, materiális), a fejezetek végén

példaelemzésekkel.

 • Kiadó
  JATEPress
  Kiadás éve
  2014
  Terjedelem
  262 oldal
  ISBN
  978 963 315 162 4
 •  Bevezetés: A színházelmélet „ellenszegülése”

  0.1. A dekonstrukció mint színházelméleti módszer vs. a „színház” mint dekonstrukciós metafora

  0.2. Színházi esztétika vs. dekonstruktív retorika

  0.3. A (színház)olvasás tropológiai, performatív és materiális modellje

  I. A tropológiai modell: a posztmodern színházelméletek ideológiái

  I.1. Önreflexió vs. dekonstrukció

  I.2. A „reprezentáció börtönébe” zárt posztmodern színházelmélet (Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen)

  I.3. Az önreflexiós színházolvasat dekonstrukciója

  I.3.1. A „várakozásban lévő” színház elmélete (Derrida: A kegyetlenség színháza és a reprezentáció bezáródása)

  I.3.2. A „nyelvi megelőzöttség tudatának” paradoxona (de Man: A trópusok retorikája)

  I.3.3. Posztmodern irónia vs. „permanens parabázis” (de Man: Az irónia fogalma)

  I.4. Színház a boncasztalon: Gaál Erzsébet Danton-rendezése

  II. A performatív modell : a performanszelméletek ideológiái

  II.1. Performansz vs. performativitás

  II.2. Dekonstruktív performativitás

  II.2.1. A beszédaktusok „sikertelen” rendszerezése (Austin: Tetten ért szavak)

  II.2.2. A „strukturális parazitizmus” általános elmélete (Derrida: Aláírás, esemény, kontextus)

  II.2.3. A „fikció” szükségszerű és lehetetlen pillanata (de Man: Mentegetőzések)

  II.3. A performativitás „esztétikájának” paradoxona (Erika Fischer-Liche: A performativitás esztétikája)

  II.4. A Jelenlét elvétése Erdély Miklós Verziójában

  III. A materiális modell: az „élő marionettek” allegorikus színháza

  III.1. Schiller esztétikai formalizálása vs. de Man grammatikai formalizálása

  III.2. A (színházi) formalizmus kudarca (Kleist: A marionettszínházról, de Man: Esztétikai formalizálás: Kleist Über das Marionettentheatherje)

  III.2.1. Az interpretátorok komoly vagy komolytalan, referenciális vagy poétikai olvasatai

  III.2.2. De Man retorikus olvasata

  III.3. A marionettszínházról színházi kihívásai

  III.4. Az élő babák színháza: Zsótér Sándor Pentheszileája és Jeles András „szenvelgő” marionettjei

  Kitekintés: A kortárs tánc (anti)esztétikája

  Bibliográfia

Webáruház készítés