EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Kiss Attila Atilla: Protomodern-posztmodern. Szemiográfiai vizsgálatok

kiss-attila-atilla-protomodern-posztmodern
2 520 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

 

"A jelen kötet írásai az utóbbi hatév során végzett kutatói tevékenységeimről adnak számot, melyeket főként a Szegedi

Tudományegyetemen 2000-ben megalapított Kulturális Ikonológia és Szemiográfia Kutatócsoport keretein belül végeztem.

A szövegek tükrözik azt a kettős célkitűzést, amely a szemiográfiai kutatásokban (szegedi kollégáimmal együtt) kezdettől

fogva vezérelt. A kutatási terv középpontjában az ikonográfiai ikonológiai módszertan megújítása áll, a hagyományos

szimbólumkutatási értelmezői eljárások posztstrukturalista, posztszemiotikai megfontolásokkal való összekapcsolásán

keresztül. Igyekezetem másfelől arra irányul, hogy a magyarországi szemiotikai, kultúraelméleti, irodalomtörténeti iskolák

eredményeit a nemzetközi elméleti és értelmezői gyakorlatokkal együttesen alkalmazzam.

A szemiográfiai módszer felvezetése után Thomas Kyd Spanyol tragédia, valamint William Shakespeare Othello,

a velencei mór című tragédiáiban igyekszem a hagyományos színházszemiotikai és ikonográfiai meglátásokat

kiegészíteni a posztszemiotika elméleti alapvetéseivel, összetett szemiográfiai értelmezésre törekedve. A bevezető

részek után figyelmemet a kora modern és a posztmodern színházi és szimbolizációs gyakorlatok hasonlóságaira irányí-

tom, a drámaszöveg és színházi előadás dialektikájának szemiotikai értelmezéséből, valamint a kultúrtörténeti színház-

tipológia szemiográfiai vizsgálatából kiindulva. Részletes elemzést nyújtok Shakespeare Titus Andronicus című tragédiájá-

ról, egy olyan jelentőségteljes darabról, amely sokáig nem foglalta el a neki megillető helyet a nemzetközi szakirodalom-

ban, és még kevésbé a magyar kritikában. Párhuzamot vonok a kora modern színház ismeretelméletileg kísérletező,

anatomizáló irányultsága és a posztmodernben újjáéledő anatómiai tendenciák között. Ezek a posztmodern gyakorlatok

hasonlóképpen reflektálnak a modernizmus válsága után kialakuló episztemológiai válságra, mint ahogy a protomodern

darabok boncolták azokat a bizonytalanságokat, melyek a középkorból megörökölt, kozmikus összefüggésekre és har-

móniára épülő, analógiás világkép megkérdőjeleződése miatt alakultak ki. A kora modern és a posztmodern kulturális

reprezentációk hasonlóságai alapján úgy érvelek, hogy a kora modern ismeretelméleti átalakulást a modern kor előké-

születeként, protomodernként lehet értelmezni. Ezt a részt egy posztmodern darab, Caryl Churchill Cloud 9 című drámá-

jának interpretációja zárja. A plurális szubjektum, az ideológiai identitásképző technológiák és a dramaturgiailag kulcs-

fontosságú metaperspektíva ugyanúgy megjelenik ebben a drámában, mint a protomodern, reneszánsz angol darabokban."

 

 • Kiadó
  JATEPress
  Kiadás éve
  2007
  Terjedelem
  200 oldal
  Sorozat
  Ikonológia és Műértelmezés 12.
  ISBN
  978 963 482 821 1
 • I. A POSZTSZEMIOTIKÁBÓL A SZEMIOGRÁFIA FELÉ

  1. Bevezetés. Posztszemiotika és szemiográfia

  2. Tézisek a szemiográfiáról

  2.1. Szemiográfia

  2.2. A dráma és a színház szemiográfiája

  2.3. Színháztipológia

  2.4. A fantasztikum szemiográfiája

  2.5. A fantasztikum ikonográfiája és szemiográfiája A Romban

  3. Reprezentációs logika, irónia és az abjekció szemiográfiája a Spanyol tragédiában

  4. Jago, a velencei kalmár. Színházi liminalitás, mediterrán egzotikum és az Othello szemiográfiája

  II. PROTOMODERN / POSZTMODERN

  1. Az anatómia színháza és a színház anatómiája: protomodern és posztmodern boncszínházak

  1.1. Kora modern (protomodern) és posztmodern

  1.2. A Titus Andronicus szemiográfiája

  1.3. Posztmodern anatómiák

  1.4. Posztmodern Titus Andronicusok

  2. Dráma és posztszemiotika. A Cloud 9 szemiográfiája

  2.1. Drámaoktatás és posztszemiotika

  2.2. A szubjektum posztszemiotikája

  2.3. A gyarmatosított Másik

  2.4. Gyarmatosított szubjektivitások

  2.5. Drámaértelmezés, posztszemiotika, posztkolonializmus

  III. A SZEMIOGRÁFIAI FANTÁZIÁK A MAGYAR IRODALOM ÉS FILM TERÜLETÉRŐL

  1. Mikszáth bestiáriuma

  1.1. Felvetés

  1.2. „Nagy állatok, bölények, medvék”. Mikszáth bestiáriuma a színpadon

  1.3. Ut Pictura Poesis? A nagy történelmi arcképcsarnok mint színpadkép

  1.4. „Vérből és húsból?” A műfaj deszkája, amelyen (ki?)evezünk

  2. „Legyen tanúja.” Jelentéslebegtetés és a tanúság hermeneutikája a Megbocsátásban

  3. Varratszedés. Az Aranysárkány két filmadaptációja

  4. Felületkezelés. A Crash szemiográfiája

  4.1. Kiborgok: testgépek és géptestek

  4.2. Az abjektum

  4.3. Totem és protézis

  Összegzés

  Hivatkozott és felhasznált művek jegyzéke

  Névmutató

Webáruház készítés