Martin Esslin: A dráma vetületei

martin-esslin-a-drama-vetuletei

"Közhelyszerűnek tetszhet a megállapítás bár teljesen igaz: Martin Esslin összegző munkájával hiánypótló kötethez jut a magyar olvasó. A színházelmélet napjaink magyar tudományos közéletének sajnálatosan elhanyagolt területe, jóllehet a század első felében Magyarországon is születtek jelentős művek e területen legyen elég Hevesi Sándorra, Németh Antalra és Hont Ferencre hivatkozni. Moholy-Nagy László 1925-ben írt Színház, cirkusz, varieté című tanulmánya pedig még manapság is minden jelentős színházi kézikönyvben szerepel, ami az avantgárd törekvésekkel foglalkozik. Kötetünk arra vállalkozik, hogy majd harminc évvel a szemiotikai kutatások és ezen belül e megközelítés színházra való alkalmazása nagy divatja után sorra vegye azokat a maradandónak bizonyult meglátásokat, amelyek immár kiállták az idő próbáját, s a színházi jelenség értelmezésének elengedhetetlen szempontjaivá váltak. Az összegzésen azonban Martin Esslin túllép annyiban, hogy a korábban csupán a színházra vonatkoztatott szemiotikai aspektust kiterjeszti a rokonművészetekre, azaz a filmre és a televíziós játékra, sőt a rádiójátékra is utal."

1 800 Ft
Kedvencekhez
Adatok
Tartalom
Adatok
Kiadó
JATEPress
Kiadás éve
1998
Terjedelem
188 oldal
ISBN
963-482-286-X
Tartalom

 

A magyar kiadás elé

Előszó (Kürtösi Katalin fordítása)

Bevezetés (Kürtösi Katalin fordítása)

A dráma vetületei (Licsicsányi Rita fordítása)

A dráma természete (Kürtösi Katalin fordítása)

Jelek a drámában: Ikon, index, szimbólum (Kürtösi Katalin fordítása)

A dráma jelei: a keret (Tóth Judit fordítása)

A dráma jelei: a színész (Wéber Zita fordítása)

A dráma jelei: vizuális jelek és színpadtervezés (Kiss Éva fordítása)

A dráma jelei: a szavak (Kürtösi Katalin fordítása)

A dráma jelei: zene és hangeffektusok (Kürtösi Katalin fordítása)

A színpad és a filmvászon jelei (Márton Andrea fordítása)

A szerkezet mint jelölő (Milus Bernadett fordítása)

Az előadók és a közönség (Kürtösi Katalin fordítása)

A nézők kompetenciája: társadalmi konvenciók és személyes jelentésalkotás (Fóber Rita fordítása)

A jelentések hierarchiája (Papp Dominika és Szabó Dominika fordítása)

Bibliográfia

Névmutató

 

 

Webáruház készítés