Merő Béla: Színjáték – színész. Közelítések a színházesztétikához és Sztanyiszlavszkij módszeréhez

mero-bela-szinjatek-szinesz

 

Ajánlom könyvemet hivatásos és amatőr színházi szakembereknek, tanároknak és diákoknak, mindazoknak,

akik szeretik a színházat, érdeklődnek a színjáték törvényszerűségei és a színész munkája iránt.

Munkám két fő részre tagozódik: Az első rész kommunikációelméleti és szemiotikai aspektusú színházesztétika,

amely a – drámán mint irodalmi műalkotáson felépülő – színjáték sajátosságait vizsgálja.

A második rész a színészi munka elvi alapjait kutatja Sztanyiszlavszkij rendszerében. A XX. század meghatáro

színészpedagógusának, rendezőjének neve a személyi kultusz tévesztései, félremagyarázásai, szemléletének

dogmatikus és kötelező érvényű elfogadtatása miatt még ma is sokakat elborzaszt.

Munkám célja, hogy összegezze Sztanyiszlavszkijnak a színészi munkáról alkotott elképzeléseit, s olyan útjelző

sort alakítson ki, amely segítségével a "mester" metódusa iránt érdeklődők elindulhassanak; hogy felhívja a figyelmet

azokra a módszerekre, amelyek kiindulópontul szolgáltak az ezredvég egyik legkiválóbb színházi rendezőjének és

teoretikusának, Jerzy Grotowskinak világhírű színháza létrehozásában; hogy Sztanyiszlavszkij munkássága megfelelő

helyet kapjon színházi értékrendünkben.

 

Kedvencekhez
Adatok
Tartalom
Adatok
Kiadó
Új Mandátum
Kiadás éve
2002
Terjedelem
154 oldal
ISBN
963-9336-52-1
Tartalom

 

 

Bécsy Tamás: Ajánlás

A színjáték verbális és nem verbális elemei

Bevezető

I. Kiindulópontok

II. A dráma mint a színjáték verbális része. A drámában kódolt nem verbális megnyilatkozások, avagy adalékok a dráma színházi elemzésének módszertanához

Cím

Műfaji megjelölés

A név

A szerzői instrukció

A dialógus

A cselekvések hálózata

A helyszín

Az alapvető írói üzenetekre vonatkozó utasítások

III. A színjáték

A rendező

A "szerep/színész" kategória - a színjáték alapvető dimenziója

A közönséggel történő előzetes megegyezés

Színjáték - közönség

A színész mint nem verbális jel

A próba, a rendező és színész közös tevékenysége

A "szerep/színész" kategória - a színész szempontjából

Az interakció szabályzására vonatkozó jelzések

A színjáték viszonylag állandó jelei

Jegyzetek

Irodalom


A színészi munka elvi alapjai Sztanyiszlavszkij rendszerében

I. Bevezető

II. A színész belső munkája önmagán

III. A színész külső munkája önmagán

IV. A színész szerepben végzett munkája

 

Webáruház készítés