EZEKET KÍNÁLJUK:

MMA Kiadó


harag-gyorgy-szovegek

 

Harag György az erdélyi és a magyar színháztörténet kimagasló alakja. A haláltábor poklát is megjárt rendezőóriás

szenvedélyes gondolkodó is volt. A szöveggyűjtemény interjúk, naplórészletek, személyes visszaemlékezések

segítségével enged bepillantást ennek a hatalmas életműnek a kulisszatitkaiba.

 

Az írásokat válogatta és szerkesztette: Ablonczy László, Kovács Örs Levente.

5 400 Ft
5 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
harag-gyorgy-szinhaza

 

"Én úgy képzelem, hogy a színházi rendező szerepe roppant fontos. Nem biztos, hogy a véleményem akár a szűkebb

szakma, akár a társadalom véleményével megegyezik. Számomra a színházi rendezés jelent mindent, hiszen erre tettem

fel az életemet, ez a hivatásom. Gyerekkorom óta ebben éltem, és most már a hátralévő éveket is csak ennek a hivatás-

nak szentelem. Számomra a színházi rendezés hivatás, életem meghatározója, ilyenképpen rettenetesen fontos. Hogy mi

a mondanivalóm? Csak az egész életemmel tudok rá válaszolni, minden tevékenységemmel, munkámmal, a sorsom

alakulásával." (Harag György)

Az MMA Kiadó nagyméretű, reprezentatív albuma Harag György életét és pályafutását mutatja be.

7 800 Ft
7 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
koti-arpad

 

Kóti Árpád a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló

művész, a debreceni Csokonai Színház örökös tagja, Debrecen díszpolgára.

A legszebben, legtermészetesebben beszélő magyar színészek egyike. A Békés megyei Bucsán született 1934. november

15-én kisparaszti családban. Először testnevelő-szaktanítói oklevelet szerzett Kiskunfélegyházán, ezt követően tanárai

biztatására jelentkezett a Színművészeti Főiskolára. Osztálytársai között olyan kiváló művészeket találunk, mint Törőcsik

Mari vagy Sára Sándor. A főiskolát 1958-ban fejezte be, de a diplomáját politikai okokból nem vehette át. Mielőtt Debre-

cenben otthonra talált, Békéscsabán, Egerben, Veszprémben és Szolnokon is megfordult. Elsősorban drámai karakter-

szerepeket alakított. Első igazán jelentős sikerét a Kapaszkodj Malvin, jön a kanyar című színdarabban aratta, a magyar

hősi halott katona szerepében. Legfontosabb szerepei: Csehov Ványa bácsija, Hamvai Kornél Márton partjelző fázik című

darabjának címszerepe, Marin Drzic Dundo Maroje, továbbá Tóth-Máthé Miklós Én, Károli Gáspár című darabjának cím-

szerepe. Háy János A Gézagyerek című darabjában Herda Pityuként is nagy sikert aratott. Tehetségéhez mérten sajnála-

tosan keveset szerepelt filmekben.

Munkája elismeréseként 1978-ban Jászai Mari-díjjal, 1985-ben érdemes művészi, 2001-ben kiváló művészi címmel

jutalmazták. Két alkalommal érdemelte ki a Csokonai-díjat, 2005-ben pedig Debrecen Kultúrájáért díjjal tüntették ki.

2014-ben Kossuth-díjjal ismerték el a művészi tevékenységét, majd ugyanez év decemberében a nemzet színészének

választották. 2015. április 26-án hunyt el 81. éves korában.

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
gyori-balett-40

 

A magyar tánctörténet legendás pillanata volt, amikor 1979-ben a Magyar Állami Balettintézet végzős osztálya úgy

döntött: együtt maradnak és társulatot alapítanak. Ügyüknek megnyerték Markó Ivánt, aki búcsút mondott Maurice Béjart

világhírű együttesének, Győrbe jött, a fiatalok élére állt és alkotótársával, Gombár Judittal számos sikerdarabot készített.

A lendületes, mindenre elszánt csapat hamar megnyerte magának nemcsak a hazai, de a külföldi közönséget is.

1991-ben Kiss János vette át a társulat vezetését, újító szellemű hozzáállásával egyre szélesebb horizontot tárva a

közönség elé. Az együttes olyan neves vendégkoreográfusokkal dolgozott együtt, mint például Robert North, Marie Brolin-

Tani, Ben Van Cauwenbergh, Cayetano Soto, Ángel Rodríguez vagy Vámos György.

Mára a Győri Balett a magyar táncélet egyik meghatározó együttesévé vált. Megalapítása óta kevés szeglete van a

világnak, ahol ne lépett volna fel. A társulat repertoárja felöleli a táncművészet szinte valamennyi ágát a klasszikus balettől

a kortárs táncig, a táncszínháztól a gyermekprodukciókig. Cselekményes balettek és szimfonikus darabok egyaránt fellel-

hetőek e széles palettán.

Az immáron 40 éves Győri Balett történetét és szellemiségét mutatja be az MMA Kiadó reprezentatív jubileumi kiad-

ványa Major Rita tánctörténész nagyívű tanulmányán, illetve a társulat elmúlt négy évtizedének legfontosabb szereplőit

megszólaltató huszonnyolc interjún keresztül, rendkívül gazdag fotóanyaggal illusztrálva.

 

 

6 800 Ft
6 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
tamasi-aron-mma

 

"A legnagyobb dolog: világot teremteni" – vallja Tamási Áron (1897–1966). Indulásától, az 1925-ben megjelent 

Lélekindulás óta az egyik legnépszerűbb és legszeretettebb írónk. 

Az MMA Kiadó impozáns, nagy méretű albuma a varázslatos székely író életét, szépirodalmi munkásságát és színpadi

műveinek előadásait tekinti át. Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész a pályaképet számos Tamási Áron-idézettel, illetve

korabeli forrás megidézésvel teszi érzékletessé. A. Szabó Magda képszerkesztő pedig nagy számú, eddig ismeretlen

fotót, dokumentumot válogatott a kötetbe, olyan különlegességet például, mint Tamási kézírásos naplója.

Az albumban az irodalomtörténészi összefoglalókat roppant gazdag képes illusztráció (kb. 500 fotó) egészíti ki. Így

nemcsak Tamási Áron életét és munkásságát ismerhetjük meg, de érzékletes összefoglalót kapunk a 20. századi erdélyi

és magyarországi társadalmi, kulturális, irodalmi és színházi viszonyokról is. A kötet külön erénye, hogy Tamási színpadi

műveinek bemutatóit is részletgazdagon bemutatja. 

 

5 800 Ft
5 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
mensaros-laszlo-hamlet

 

Méltatlanul keveset emlegetett Mensáros László 1956-os debreceni Hamlet-alakítása, pedig annak idején a fővárosból

és az ország más részeiről is zarándokoltak a nézők, hogy láthassák a fiatal tehetséget a drámairodalom egyik legfon-

tosabb szerepében. A Téri Árpád vezette Csokonai Színház nagy pillanata volt ez, amihez hozzájárult a kötetben is meg-

szólaló Örkényi Éva Ophélia megformálásával, valamint a később világhírre szert tett Kurtág György is az általa szerzett

zenei kommentárral.

Ám a dicsőséges mozzanat nem tarthatott sokáig: a forradalom vérbe fojtása után egy ideig még színpadon volt ugyan

a darab, ám a társulat szétszéledt, a különös színháztörténeti csillagóra emléke pedig az azt követő évtizedekben meg-

kopott. A könyv azzal a szándékkal született meg, hogy emléket állítson e legendás alakításnak, mely Mensáros László élet-

művében is kiemelkedő jelentőséggel bírt. A kötet melléklete egy színháztörténeti kuriózum: az 1956-os debreceni

Hamlet-előadás egyetlen fennmaradt felvétele – javított és tisztított formában.

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
kavasi-nemeth-antal

 

 

Németh Antal (1903–1968) a magyar színháztörténet egyik legmostohább időszakában, 1935 és 1944 között igazgatta

a „nemzet színházát”.

Mindenkor az egyetemes emberi értékek mellett kiálló – saját magát önéletírásaiban következesen így nevesítő – Németh

dr. egyetlen politikai rendszernek sem volt kiszolgálója, így mindegyik ellenséget látott benne.

A korában némaságra kárhoztatott Németh Antalt Kávási Klára könyve szólaltatja meg levelezésének, rendezői hitvallásá-

nak, elméleti munkáinak legizgalmasabb szövegeiből válogatva.

3 500 Ft
3 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
medgyesy-iskoladramak

 

E kötet a 17-18. századi magyarországi, közép- és alsófokú iskolakultúrát, kiemelten a színpadi és zenei életet, annak

világi mecénásait és korabeli funkcióját vizsgálja, elsősorban a korabeli iskoladráma-színlapok alapján; emellett szöve-

geket és dallamokat nyújt a mai alkalmazás céljából.

Összekapcsolja a kronosz (fizikális, emberi idő) és a kairosz (kegyelmi, isteni idő) világát, a földi országvédőket az égi

patrónusokkal. A kronosz világából teszi közzé Illei János Salamon király, Lászlónak foglya, továbbá Friz András Szigeti

Zrini Miklós című drámáját. A kairosz szférájából advent-karácsonyi játék; a csíksomlyói passiójáték, és ugyanonnan

egy úrnapi és egy Nagyboldogasszony-játék olvasható a könyv lapjain. Az iskolamesterek kéziratos énekeskönyveiből

összeállított dramatikus népénekek Jézus Krisztus és Szűz Mária, továbbá a magyar országalapító királyok életrajzát

teszik megismerhetővé és énekelhetővé.

Ez a tanító, nevelő, egyben tartalmas ünneplést adó szellemi, lelki értéktár napjaink alsós-, közép- és felsőoktatásában,

valamint az ünnepek során is megállja helyét. Az iskoladrámákat a PPKE BTK keretében Piliscsabán, a szerző által 2002-

ben alapított és vezetett Boldog Özséb Színtársulat vitte színre, az énekelt Krisztus-életrajzot és hangzó történelmet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék (Budapest) tanárai és növendékei keltik életre. A kötet mellék-

letének tekinthető színdarabokat és dalokat az érdeklődők megtekinthetik ITT.

A könyv a győri születésű Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, a PPKE BTK Történelemelméleti Tanszék vezetője

habilitációs dolgozata (2015) nyomán készült. A szerző, Kilián István színház- és drámatörténész tanítványaként, és

egyben az MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport tagjaként 1996 óta foglalkozik e sokszínű témakörrel. A nép-

énekek műfajával – a korabeli írott források mellett – élőben a vasi Perenye községben találkozott, és erre tanítja a

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék növendékeit is.

4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szasz-banffy-miklos

 

Gróf Bánffy Miklós (1873–1950) Erdély nagy múltú főúri családjából származott. Regény-, novella- és drámaíró, grafikus,

színpadi rendező. Volt országgyűlési képviselő, külügyminiszter, a Nemzeti Színház és a Magyar Operaház intendánsa.

Főműve a három összefüggő regényt (Megszámláltattál..., És híjjával találtattál...., Darabokra szaggattatol...) tartalmazó

Erdélyi történet. A mára klasszikussá vált trilógia a magyar arisztokrácia időszerűtlenné válását és pusztulásra ítéltségét

mutatja be. „Engem is a sors dobott ide-oda, diplomáciába, képviselőségbe, intendánssá tett és külügyminiszterré, anélkül

hogy valaha ilyet tervszerűen akartam volna. A fontos csak az, hogy az ember megállja a helyét ott, ahová állítják. Erede-

tileg festő akartam lenni, és író lett belőlem." (Bánffy Miklós)

A marosvásárhelyi születésű irodalomtörténész új könyvében Bánffy Miklós írói életművét teljességre törekedve mutatja be.

4 200 Ft
4 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ablonczy-hamlet

 

Ablonczy László színháztörténész, kritikus esszékötete a kezdetektől, vagyis 1790-től követi nyomon a magyarországi

Hamlet-előadások történetét egészen a sorsfordító 1956-os esztendőig. Problémaérzékeny, részletgazdag kutatómunkája

izgalmas szellemi kalandokat kínál nemcsak a magyar színjátszás története iránt érdeklődők, hanem a kultúrpolitika,

a nemzeti hagyomány és emlékezet kérdései iránt nyitott olvasók számára is.

4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
csiksomlyoi-passio

 

2018. augusztus 18-án Csíksomlyón monumentális szabadtéri előadásként mutatták be Vidnyánszky Attila rendezésében

a Csíksomlyói passiót. A bemutató a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciója volt, de

sokkal több, mint egy színházi előadás szabadtéri feldolgozása.

Az MMA Kiadó gondozásában megjelenő szép kiállítású album többféle aspektusból idézi meg a monumentális vállalkozást.

Az erdélyi ünnepi előadásból vett szemelvények mellett olvashatunk majd tanulmányt a ferences iskoladrámákról, és

természetesen megszólalnak az előadás főbb alkotói is. Vidnyánszky Attila rendező és Zsuráfszky Zoltán művészeti

vezető, koreográfus vall arról, miért jelent mérföldkövet a pályájukon ez a grandiózus előadás. Olvashatunk interjúkat

a szereplő színészekkel, élményszerű beszámolókat a székelyföldi táncosokkal.

Fotók: Benkő Imre, Eöri Szabó Zsolt.

4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
galantai-csaba-markus-laszlo

 

Galántai Csaba színháztörténész e hiánypótló munkában a magyar színháztörténet méltatlanul elfeledett alakját mutatja

be. Márkus László (1881–1948) a 20. század első felének nagyformátumú művészegyénisége: kritikus, művészeti

szakíró, drámaíró, díszlet- és jelmeztervező, filmrendező, színházi rendező, színigazgató és főiskolai tanár.  A megszülető

színpadművészetnek, mint önálló művészetnek az egyik megfogalmazója és reprezentánsa. 1923-tól főrendezője, 1935

és 1944 között igazgatója az Operaháznak, mely ezen időszakban világszínvonalon teljesít. Egy évig a Nemzeti Színház

munkáját is irányította. Számos ősbemutató köthető a nevéhez, így az ő rendezésében került először színpadra Kodály

Zoltán Háry Jánosa és Székelyfonója. Művészetének igazi értéke következetességében rejlik. Négy évtizeden keresztül

konzekvensen és európai színvonalon képviselte az irodalmon alapuló, az előadás fő szervezőelveinek a képszerűséget

és a zeneiséget tekintő színházi ideált. Művészetkritikái, tanulmányai korának jelentős színházi teoretikusai közé emelik.

Szerteágazó tevékenységeiben egyedülálló jelenség a magyar színháztörténetben.

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem

Webáruház készítés