EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Székely György: A színjáték világa

szekely-gyorgy-a-szinjatek-vilaga
 • szekely-gyorgy-a-szinjatek-vilaga
2 200 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

 

A könyv célja, hogy egységében szemléltesse az emberiség színjátékos tevékenységének történetét.

A szerző egy-egy színjátékjelenséget az adott kor és társadalom összefüggéseiben, a játékok alkalmainak

és feladatának feltárásával, helyének és keretének meghatározásával együtt vizsgálja.

"A történeti elemzések azt mutatták, hogy egy-egy színjátékjelenséget éppen tipikus vonásaiban lehet a legjobban

megragadni: az adott kor és társadalom, a tulajdonviszonyok összefüggésében, a játékok alkalmainak és felada-

tának feltárásával, helyének és keretének meghatározásával, játékosai társadalmi helyzetének elemzésével;

a színjáték megannyi tényezőjének az adott típusnál fellelhető elemeiben, azok arányaiban és - döntő jelentőséggel -

éltető közönségében. Nem egyetlen előadást kell és lehet vizsgálni, és nem is elvont általánosságokban szemlélni

a folyamatot. A színjátéktípus az a konkrétan megragadható jelenség, amely alkalmas a történeti elemzésre."

 • Kiadó
  Gondolat Kiadó
  Kiadás éve
  1986
  Terjedelem
  484 oldal
  ISBN
  963-281-675-7
 •  

   

  Bevezetés

   

  Átváltozások

  A barlangrajzok tanulságai

  Dromena és legomena: a rítusok mimetikus elemei

  A keleti "városforradalom"

  A mezopotámiai fejlődés tanulságai

  Egyiptomi párhuzamok és különbségek

  A polisz színjátékvilága

  A közvetítő: Kréta

  A görögség kialakulása és preteátrális hagyományai

  Démétér és Dionüszosz

  A rögtönző dór népi csúfolók

  Ikária - Theszpisz - Athén

  A társadalom és a játék szervezete

  A theszpiszi drámai tragédia tartalmi vonásai

  A theszpiszi tragédia előadásmódja

  Az athéni demokrácia színháza: tragédia és szatírjáték

  Türannisz és polisz - a dór mimosz és az attikai komédia

  Egy ezredév a görög színházkultúra jegyében

  Arisztotelész kora

  Menandrosz és az "újkomédia"

  A hellenisztikus birodalmak színjátékai

  Rómaiak görög álarc mögött

  Helyi szokások - etruszk hatások

  Találkozás a görög drámával

  Az irodalmi korszak lezárása

  A köztársaság utolsó százada - színjáték-tipológiai korszakváltás

  Egyeduralkodók a római birodalomban: a császár és a mimus

  A másik út kezdetén: távol-keleti színjátékkultúrák

  India színjáték rendszerei

  A Nátja-sásztra rendszere: színjáték és dráma

  A szanszkrit dráma klasszikusai

  Az indiai színjáték hatóköre

  Srí Lanka színjátéktípusai

  Bali szigete: a hagyomány őre

  Jáva: a vajangjátékok központja

  A kínai kultúra preteátriális elemei

  Színjáték a középkori Európában

  A dráma nélküli évezred

  A mimus az i. sz. III. század után

  Tudósok és pogányok: színházelmélet és szertartásvilág

  A keresztény liturgia preteátrális elemei

  A feudalizmus színjátékformáinak kialakulása

  A lovagvilág teátrális elemei

  A liturgiától a vallásos színjátékig

  Népek - városok - céhek

  A városi-polgári színjáték

  Az itáliai példa

  Franciaország: folytatás és kiteljesedés

  Németalföldi színjátéktípusok

  A késlekedő Anglia

  Parasztok, mesteremberek és humanisták német földön

  A visszahódított Hispánia

  Új kor új színjátékai Európában

  Itália ajándéka: a reneszánsz virágzása és válsága

  Rappresentazione és reprezentáció

  A humanisták színháza

  Úton a "favola in musicához"

  A nevettetés mestersége és művészete

  Nyugat-Európa XVI. századbeli színjátéktípusai

  A népi alakoskodás változatai

  A középkori típusú vallásos színjáték továbbélése

  A reneszánsz dramaturgia diadalútja

  A városi polgárság színjátékai - nyitottsága és korlátai

  Udvari szórakozások és ünnepségek

  A jezsuita színházművészet kezdetei

  A hivatásos színjátszás megerősödése és intézményesítése

  Európa "külső félköre" - a XVI. század végéig

  Skandinávia országai

  A lengyel színjáték kezdetei

  A cseh és szlovák színjátszás kezdetei

  Adatok a magyarországi színjátékokról

  Délszláv színjátékok az Adria keleti partján

  Színjátéktípusok az orosz feudalizmus kialakulása korában

  Az Erzsébet-kortól a francia forradalomig

  Szintézis és átmenet

  "Az állam én vagyok..."

  Fordulat Angliában

  Az "opera" kezdetei

  A francia udvari színjáték

  Az angol restauráció színháza

  Látványszínház a német nyelvterületen

  Királyi színházak Skandináviában

  A szláv nyelvterület főúri színházai

  Magyar kastélyszínházak

  "Theatrum mundi" - "Schola vitae"

  A spanyol barokk színjáték

  A katolikus rendek színjátékai

  A protestáns iskoladráma

  A hivatásos színészet differenciálódása

  Itáliai kirajzások

  Az "englische Komödianten" a kontinensen

  A német vándorszínészet kibontakozása

  Állandó színházak és vásári színjátékok

  Polgári dráma - "nemzeti színház"

  A Távol-Keleti színjáték virágkora

  A kínai színházkultúra

  Vietnami színjátéktípusok

  Korea hagyományos színjátékai

  A japán színjáték történelmi rétegei

  India népnyelvi színjátékai

  Az indiai színjáték sugárhatása

  Az iszlám vonzáskörzetének néhány színjátéka

  Egy forradalmi század színjátékai: 1789-1871

  A Legfőbb Lény Ünnepétől a Hernani-csatáig

  A polgárkirályságtól 1848 tavaszáig

  A realista színjáték igénye és lehetőségei

  Találkozás a múlttal: a gyarmatosítás és színházi hídfői

  Az afrikai színjátékhagyomány

  Az Amerikák és a gyarmatosítás

  Az "Álom népe": Ausztrália őslakói

  A "Világszínház" évszázada: jelenkorunk

  A naturalizmus és az izmusok, 1871-1917

  A Színházi Októbertől A szecsuáni jólélekig

  A szocialista színházművészet kialakulása

  A polgári színjáték a két világháború között

  Három évtized világszínházi alternatívái

   

  Jegyzetek

   

   

   

Webáruház készítés