Székely György: A színjáték világa

szekely-gyorgy-a-szinjatek-vilaga
szekely-gyorgy-a-szinjatek-vilaga
szekely-gyorgy-a-szinjatek-vilaga
szekely-gyorgy-a-szinjatek-vilaga

A könyv célja, hogy egységében szemléltesse az emberiség színjátékos tevékenységének történetét. A szerző egy-egy színjátékjelenséget az adott kor és társadalom összefüggéseiben, a játékok alkalmainak és feladatának feltárásával, helyének és keretének meghatározásával együtt vizsgálja.

"A történeti elemzések azt mutatták, hogy egy-egy színjátékjelenséget éppen tipikus vonásaiban lehet a legjobban megragadni: az adott kor és társadalom, a tulajdonviszonyok összefüggésében, a játékok alkalmainak és feladatának feltárásával, helyének és keretének meghatározásával, játékosai társadalmi helyzetének elemzésével; a színjáték megannyi tényezőjének az adott típusnál fellelhető elemeiben, azok arányaiban és – döntő jelentőséggel – éltető közönségében. Nem egyetlen előadást kell és lehet vizsgálni, és nem is elvont általánosságokban szemlélni a folyamatot. A színjátéktípus az a konkrétan megragadható jelenség, amely alkalmas a történeti elemzésre."

Kedvencekhez
Ezeket nézte már?
Adatok
Tartalom
Ezeket nézte már?
Adatok
Kiadó
Gondolat Kiadó
Kiadás éve
1986
Terjedelem
484 oldal
ISBN
963-281-675-7
Tartalom

 

 

Bevezetés

 

Átváltozások

A barlangrajzok tanulságai

Dromena és legomena: a rítusok mimetikus elemei

A keleti "városforradalom"

A mezopotámiai fejlődés tanulságai

Egyiptomi párhuzamok és különbségek

A polisz színjátékvilága

A közvetítő: Kréta

A görögség kialakulása és preteátrális hagyományai

Démétér és Dionüszosz

A rögtönző dór népi csúfolók

Ikária - Theszpisz - Athén

A társadalom és a játék szervezete

A theszpiszi drámai tragédia tartalmi vonásai

A theszpiszi tragédia előadásmódja

Az athéni demokrácia színháza: tragédia és szatírjáték

Türannisz és polisz - a dór mimosz és az attikai komédia

Egy ezredév a görög színházkultúra jegyében

Arisztotelész kora

Menandrosz és az "újkomédia"

A hellenisztikus birodalmak színjátékai

Rómaiak görög álarc mögött

Helyi szokások - etruszk hatások

Találkozás a görög drámával

Az irodalmi korszak lezárása

A köztársaság utolsó százada - színjáték-tipológiai korszakváltás

Egyeduralkodók a római birodalomban: a császár és a mimus

A másik út kezdetén: távol-keleti színjátékkultúrák

India színjáték rendszerei

A Nátja-sásztra rendszere: színjáték és dráma

A szanszkrit dráma klasszikusai

Az indiai színjáték hatóköre

Srí Lanka színjátéktípusai

Bali szigete: a hagyomány őre

Jáva: a vajangjátékok központja

A kínai kultúra preteátriális elemei

Színjáték a középkori Európában

A dráma nélküli évezred

A mimus az i. sz. III. század után

Tudósok és pogányok: színházelmélet és szertartásvilág

A keresztény liturgia preteátrális elemei

A feudalizmus színjátékformáinak kialakulása

A lovagvilág teátrális elemei

A liturgiától a vallásos színjátékig

Népek - városok - céhek

A városi-polgári színjáték

Az itáliai példa

Franciaország: folytatás és kiteljesedés

Németalföldi színjátéktípusok

A késlekedő Anglia

Parasztok, mesteremberek és humanisták német földön

A visszahódított Hispánia

Új kor új színjátékai Európában

Itália ajándéka: a reneszánsz virágzása és válsága

Rappresentazione és reprezentáció

A humanisták színháza

Úton a "favola in musicához"

A nevettetés mestersége és művészete

Nyugat-Európa XVI. századbeli színjátéktípusai

A népi alakoskodás változatai

A középkori típusú vallásos színjáték továbbélése

A reneszánsz dramaturgia diadalútja

A városi polgárság színjátékai - nyitottsága és korlátai

Udvari szórakozások és ünnepségek

A jezsuita színházművészet kezdetei

A hivatásos színjátszás megerősödése és intézményesítése

Európa "külső félköre" - a XVI. század végéig

Skandinávia országai

A lengyel színjáték kezdetei

A cseh és szlovák színjátszás kezdetei

Adatok a magyarországi színjátékokról

Délszláv színjátékok az Adria keleti partján

Színjátéktípusok az orosz feudalizmus kialakulása korában

Az Erzsébet-kortól a francia forradalomig

Szintézis és átmenet

"Az állam én vagyok..."

Fordulat Angliában

Az "opera" kezdetei

A francia udvari színjáték

Az angol restauráció színháza

Látványszínház a német nyelvterületen

Királyi színházak Skandináviában

A szláv nyelvterület főúri színházai

Magyar kastélyszínházak

"Theatrum mundi" - "Schola vitae"

A spanyol barokk színjáték

A katolikus rendek színjátékai

A protestáns iskoladráma

A hivatásos színészet differenciálódása

Itáliai kirajzások

Az "englische Komödianten" a kontinensen

A német vándorszínészet kibontakozása

Állandó színházak és vásári színjátékok

Polgári dráma - "nemzeti színház"

A Távol-Keleti színjáték virágkora

A kínai színházkultúra

Vietnami színjátéktípusok

Korea hagyományos színjátékai

A japán színjáték történelmi rétegei

India népnyelvi színjátékai

Az indiai színjáték sugárhatása

Az iszlám vonzáskörzetének néhány színjátéka

Egy forradalmi század színjátékai: 1789-1871

A Legfőbb Lény Ünnepétől a Hernani-csatáig

A polgárkirályságtól 1848 tavaszáig

A realista színjáték igénye és lehetőségei

Találkozás a múlttal: a gyarmatosítás és színházi hídfői

Az afrikai színjátékhagyomány

Az Amerikák és a gyarmatosítás

Az "Álom népe": Ausztrália őslakói

A "Világszínház" évszázada: jelenkorunk

A naturalizmus és az izmusok, 1871-1917

A Színházi Októbertől A szecsuáni jólélekig

A szocialista színházművészet kialakulása

A polgári színjáték a két világháború között

Három évtized világszínházi alternatívái

 

Jegyzetek

 

 

 

Webáruház készítés