Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv

szinhazi-nevelesi-es-szinhazpedagogiai-kezikonyv

A könyv valamennyi pélánya elfogyott, ezért a kiadó InSite Drama teljes terjedelmében letölthetővé tette

azt a színházinevelés.hu portálján:

http://www.szinhazineveles.hu/tudastar/cziboly-szerk-2017-szinhazi-nevelesi-es-szinhazpedagogiai-kezikonyv/

 

 

A színház és a pedagógia metszéspontjában található terület, amelyet az elmúlt huszonöt évben színházi

nevelésnek, és újabban színházpedagógiának is hívnak, töretlenül terjed, növekszik, fejlődik, virágzik

Magyarországon.

A könyv első felében három hiánypótló tanulmány olvasható. Novák Géza Máté az alkalmazott színház formáit,

műfajait, gyakorlatait veszi számba Magyarországon. Golden Dániel tanulmánya a színházi nevelés elmúlt

évtizedeinek kritikai rekonstrukciójára vállalkozik, különösen fókuszban tartva a terminológia, a minősítés és

a stratégia kérdéseit. Bethlenfalvy Ádám széles nemzetközi kitekintést készített, áttekinti a színházi nevelés

nemzetközi gyakorlatát, megerősítve azt az előfeltevését, hogy a hazai színházi nevelés és színházpedagó-

gia mind sokszínűségét, mind elterjedtségét, mind minőségét tekintve nemzetközi viszonylatban is az élvo-

nalban van.

A kiadvány második felében egy közel fél éves egyeztetési folyamat eredményeképpen létrejött javaslat-

csomagot talál az olvasó. Három munkacsoport dolgozott párhuzamosan három javaslaton a színházi

nevelési / színházpedagógiai programok terminológiája, minősítése és stratégiája kapcsán. A javaslatokat

átfogó szakmai vitára bocsátották, az egyeztetési folyamathoz csaknem kilencven szakember szólt hozzá,

véleményeik figyelembevételével jöttek létre a jelen kiadványban publikált végleges javaslatok.

A záró tanulmány a feladatok mellett áttekinti a szakmát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdéseket:

a színházi nevelés és színházpedagógia viszonyát egymáshoz; valamint annak kérdését, hogy területünk

önálló diszciplína-e, vagy lehet-e az valamikor.

 

Kedvencekhez
Adatok
Tartalom
Adatok
Kiadó
InSite Drama
Kiadás éve
2017
Terjedelem
228 oldal
ISBN
978-963-12-9754-6
Tartalom

Cziboly Ádám: Bevezető

A könyv szerkezete

Kinek ajánljuk a könyvet?

A könyvet megelőző kutatás és egyeztetési folyamat rövid összefoglalása

A könyv fókusza

A könyvet megelőző kutatás és egyeztetési folyamat módszertana

Melléklet

 

Novák Géza Máté: Alkalmazott színház Magyarországon

Bevezetésül

Az alkalmazott színház elméleti keretezése

A kutatás módszerei

Színház mint önismereti és terápiás alkalmazás

Színház mint társadalmi beavatkozás: szociális színház

Színház mint társadalmi beavatkozás: közösségi színház

Színházi alkalmazások a szervezetfejlesztésben, for-profit szektorban

Javaslatok

Összefoglalásul

Melléklet

 

Golden Dániel: Színház és nevelés Magyarországon

Elöljáróban

Nevelés és színház

A terminológiai kihívás

A minőség problémája

Stratégiai dilemmák

Irodalomjegyzék

 

Bethlenfalvy Ádám: Színházi nevelési programok – nemzetközi kitekintés

Bevezető

Módszertan

Európa

Kitekintés messzebbre

Elemzés

Összefoglaló

Irodalomjegyzék

Mellékletek

 

Takács Gábor–Gyevi-Bíró Eszter–Láposi Terka–Lipták Ildikó–Szűcs Mónika:

Színházi nevelési / színházpedagógiai programokhoz kapcsolódófogalmak glosszáriuma

Bevezető

I. Előzmények és hatások

II. Ernyőfogalmak

III. Színházi nevelés és színházpedagógia

IV. Színházi nevelési / színházpedagógiai program

V. Színházi nevelési / színházpedagógiai programok műfajai

VI. A színházi nevelési / színházpedagógiai programok építőkövei

VII. Hogyan nevezzelek (avagy kit, hogyan hívunk)?

VIII. Jövőben definiálandó fogalmak

 

Nyári Arnold–Madák Zsuzsanna–Patonay Anita–Pintér Szilvia–Vidovszky György:

Színházi nevelési programok visszajelzés alapú minősítési rendszerének kialakítása

A minőségbiztosítás lehetséges rendszereiről

Javaslat színházi nevelési programok visszajelzés alapú minősítési rendszerének kialakítására

Konklúzió

 

Cziboly Ádám–Meszlényi-Bodnár Zoltán–Németh Katalin–Szabó Ágnes–Végh Ildikó:

Színházi nevelési / színházpedagógiai programok stratégiája

A stratégia logikája

A csatlakozáshoz szükséges minimum vállalások

A 33 fejlesztési terület

Vállalások, feladatok és ajánlások a 33 fejlesztési területen

 

Cziboly Ádám: Hogyan nézhet ki az elefánt?

Színházi nevelés és színházpedagógia

Önálló diszciplína van-e születőben?

Az előttünk álló feladatok

Irodalom

 

 

 

Webáruház készítés