EZEKET KÍNÁLJUK:

SZÍNHÁZ ÉS NEVELÉS

Könyvespolcok >SZÍNHÁZ ÉS NEVELÉS

prev
next

szentirmai-laszlo-neveles-kezzel-babbal

 

"Ez a könyv egyértelműen bizonyítja, hogy komoly művészeti ággal állunk szemben, és a valóban gyermekien egyszerűtől

a legigényesebb művészeti magasságig, mindenre kiterjedő alapossággal »kézen fogva« vezeti az olvasót a bábvilág

rejtelmeibe. A könyv alkalmas mind a bábozni kívánók útbaigazítására, mind a már avatottak elmélyültebb, tudatosabb

munkára való serkentésére, gyereknek, felnőttnek egyaránt. A szerző mindvégig a művészileg igényes, alapos és sokoldalú

munka igényét ébreszti az olvasóban. Mondanivalóját meggyőző példákkal tudja alátámasztani, amelyek komoly gyakor-

lati »megtapasztalásokról« árulkodnak. Nem viszi túlzásba a módszertani tanácsokat, és kellő rálátással illeszti össze a

művészeti ágakat, és kapcsolja hozzájuk a cél- és feladatrendszert." (Báron László)

A szerző "azon ritka szakemberek egyike, akik a művészi pályájukat tanári hivatásuk szolgálatába állítva, mindkettőben a

legjobbat tudják nyújtani. ... részletesen eligazít a bábok készítésében, a bábjátékok közös megalkotásában és a kész

játékok előadásában egyaránt. ... A bemutatott bábok műalkotásnak is felfoghatók. A bábtervezés, az anyagok kiválasz-

tása, összeillesztése olyan vizuális nyelvi tapasztalatokkal jár, amelyekre a rajztanár is alapozhat. Ha az elkészült

»szoborral« vagy »bábbal« még játszani is lehet, ez új színeket visz a rajzórai munkába." (Dr. Kárpáti Andrea egyetemi docens)

3 800 Ft
3 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
gabnai-dramajatek-10-14

 

Mi a színház? És mi a dráma? És mi az, amit előadásnak nevezünk? Meglessük. Szemügyre vesszük, hogyan keletkezik

a "színházi pillanat", s hogy mit csinál az, aki úgy tesz, "mintha"... Hogyan csinálja? És miért olyan érdekes ez? Mi történik

velünk, amikor őt nézzük, s mi történik velünk, amikor mi magunk játszunk? Megvizsgáljuk. Nem föltétlenül azért tesszük,

hogy jelest kapjunk valahol. Inkább csak azért, hogy eltöprengjünk egy jelenség fölött, s megcsodáljuk a színházi élmény

különös természetét.

2 200 Ft
2 200 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
drama-mint-tarsadalomkutatas

 

Az Anblokk Egyesület és a Káva Kulturális Műhely által kiadott tanulmánykötetben a különböző drámás/színházi műfajok

és eljárások mint kutatási tevékenységek kapnak új értelmet. Ez azt jelenti, hogy a közönség részvételén alapuló drámás

formák (társadalmi-színházi előadások, közösségi performanszok, drámapedagógiai foglalkozások) nemcsak a kutatás

tárgyát képezik, hanem a kutatás módszerének, reprezentációs lehetőségének, sőt modelljének tekintjük őket. A dráma

tehát a kutatás számára a társadalmi kapcsolatok és összefüggések megjelenítésének,újrafogalmazásának, értelmezé-

sének és megváltoztatásának a terepét jelenti. Vagyis ebben a megközelítésben a dráma a társadalmi jelentésekkel való

munka egy kitüntetett területe, a kutatás pedig egy résztvevő, aktív és változás-orientált tevékenység. A "társadalmi

jelentések megváltoztatásának lehetősége" az a közös metszet, amelyben elmosódik a határ a dráma és színház világa,

valamint a kutatás között.

1 500 Ft
1 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
mezei-julia-gyerekjatekszin

Mezei Éva 1976-tól vezette a Budapesti Gyerekjátékszín nevű amatőr színjátszócsoportot. Az együttes

gyerekeknek, gyerekekkel játszott iskolákban, aluljárókban, művelődési házakban. Az ő műsoraikból

szerkesztődött ez a könyv, hogy színjátszó gyerekek, iskolások, táborozók, napközisek számára színesítse

a világot dallal, 20 játékkal, mesével.

A dalok kottái megtalálhatók a kötet végén, a szerző rendezői tanácsai pedig az egyes darabok után.

Minden darab önmagában is műsorszám lehet, de különböző variációkban összefűzve, felhasználhatók

teljes műsorként is – nem is beszélve a mesejátékokról, melyeknek előadása egyenként is 30-45 percig tart.

A kötetben található játékleírások, javaslatok nem szentírások. A mindenkori előadás körülményei szabják

majd meg, hogyan lehet őket felhasználni.

Az egyes dalokat, meséket, játékokat egy kis „keret”-mese köti össze: egy hetedikes lány, Jutka meséje

egy sosem volt osztályról.

 

1 500 Ft
1 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
gabnai-katalin-allatosdi

 

Szerepjátékokat kínál Gabnai Katalin könyve, farsangi délutánokon, iskolai rendezvényeken, de akár otthon

vagy születésnapon is könnyen eljátszható, előadható rövid műsorokat. Van köztük olyan, amelyhez elég

két-három szereplő, de található a gyűjteményben olyan darab is, amelyet nyolcan-tízen is játszhatnak.

 

 

1 390 Ft
1 390 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
kazanlar-emil-a-babjatek

 

"A bábszínházi előadás a gyermekkor ünnepnapjait jelzi. A bábu olyan szerves tartozéka életünk első éveinek, mint például

a mese, később pedig épp úgy raktározódik el emlékezetünk mélyén, mint a gyermekkor sok más élménye. A közfelfogás

azt tartja, hogy a bábu a legkisebbek szórakoztatását szolgálja. Valóban csak ennyi lenne a szerepe?

Az ókor és a középkor bábjátékai elsősorban a felnőtteknek szóltak. Később a főúri szórakoztatás eszközének tekintette

az az Esterházy is, aki kastélyában bábszínházat létesített, és Joseph Haydnt marionettoperák zenéjének megkomponálá-

sával bízta meg. Goethe sem volt közömbös ez iránt a műfaj iránt; Faustjának megírására ösztönzően hatott egy stras-

bourgi kocsmában látott bábelőadás is. Alfred Jarry, a modern francia irodalom egyik őse első művét, az Ubu királyt még

diákként padlásszobájában, bábelőadáson mutatta be. A XX. századi magyar irodalom néhány kitűnő alkotója – Karinthy

Frigyes, Balázs Béla, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály – is írt bábjátékokat. Szergej Obrazcov, a világszerte ismert moszk-

vai bábszínház vezetője a második világháború alatt fronton harcoló katonákat szórakoztatott művészetével. Prágában

a náci megszállás idején valóságos antifasiszta bábmozgalom alakult ki, Karel Capek-darabokat is adtak elő. Napjainkban

az Egyesült Államokban a "Bread and Puppet" (Kenyér és bábu) néven működő társulat a vietnami háború ellen tiltakozó

darabokat mutat be."

Az illusztrációkat Országh Lili készítette.

A szövegközti rajzok Fuggerth Ferenc munkái.

2 350 Ft
2 350 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
balogh-beatrix-etudok

 

A könyvben leírt gyakorlatok és etűdök nagy része nemcsak bábmozgatáshoz ad segítséget. Felhasználhaják

színjátszó csoportok, iskolai drámaórákon. A mozgássorokra vagy gyakorló etűdökre történelmi és irodalmi

játékok építhetők.

2 600 Ft
2 600 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
dienes-erika-a-babjatekrol

A jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóképző Főskolai Kar Vizuális Nevelési Tanszéke adta ki.

A szöveggyűjtemény Szentirmai László, Granasztói Szilvia, Polz Alaine, Tömöry Márta, Tarbay Endre és mások írásaiból

válogatott szemelvények segítségével ad betekintést a bábjáték történetébe, a bábjáték pedagógiai, pszichológiai

kérdéseibe, a bábjáték dramaturgiai problémáiba, és gyakorlati segítséget nyújt néhány egyszerűbb báb elkészítéséhez is.

A kötetet képgyűjtemény egészíti ki.

1 500 Ft
1 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
szinhaz-es-tarsadalom

 

Habár a történelem során a színház intézménye gyakran próbálta elfedni saját társadalmi kötöttségét, mégis színházi

nyelvek, esztétikák, műfajok sorát újította meg az a szociális tér és rendszer, amely körülvette az alkotókat. A kritika,

a lázadás, a felforgatás eseményei ezek. Színház és társadalom hatástörténetileg forró területeit tárgyalja ez a tanulmánygyűjtemény, ahol ugyanúgy szóba kerülnek az aktív nézőről szóló elképzelések, vagy a kommunista berendez-

kedés és értelmezéstörténet összefonódásai, mint a közösségi színház és színházi nevelés legizgalmasabb irányai,

illetve a kortárs színházi struktúra elfedett problémái a megélhetéstől kezdve a rendszerbe kódolt erőszakformákig.

A kötetben színháztörténészek, teoretikusok, rendezők, színészek, dramaturgok, drámatanárok, szociológusok, valamint

segítő szakemberek írásai mutatnak rá arra, hogyan válhat a színház (újra és újra) a társadalmat nem pusztán tükröztető

gyakorlattá, hanem közösségformáló erővel bíró tevékenységgé.

 

3 450 Ft
3 450 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
budai-eva-szinhaztorteenet

 

"Kiknek ajánlom e könyvet!


Diákoknak,
– akik szeretik az irodalmat, mert e könyv segítségével önállóan is megismerhetik a drámairodalom történetét,

felfedezhetik a színház világát.
– akik nem szeretik az irodalmat, mert úgy vélik, ők inkább reál beállítottságúak. E mű logikus gondolatvezetése által felismerhetik, hogy az irodalomtörténet sem létezhet ok-okozati összefüggések nélkül.


Tanároknak,
– akik szeretik az irodalmat tanítani, mert e mű birtokában akár holnap megkezdhetik drámatörténeti szakkör vagy

fakultáció szervezését.
– akik nem szeretik tanítani az irodalmat, mert e könyv segítségével érdekesebbé, változatosabbá tehetik óráikat,

s felkelthetik, ébren tarthatják az érdeklődést.


Végezetül a "csupán csak" érdeklődőknek, akik szeretnék megismerni a drámairodalom történetét, a színház világát."

2 500 Ft
2 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
debreczeni-jatek-babjatek

 

A Debreczeni Tibor által szerkesztett kötet célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akik színjátszó csoportot

vezetnek, játszanak, báboznak, rendeznek – dolgozzanak akár gyerekekkel vagy felnőttekkel.

A bevezető fejezetben Gabnai Katalin, Tömöry Márta, Debreczeni Tibor és Takácsy Gizella írásai adnak bevezetést,

leírásokat és tanácsokat, hogyan alkalmazható a dramatikus játék, a színjáték és bábjáték a gyermekekkel való

foglalkozás során.

Ezután életkori csoportok szerint rendezve (óvodásoknak, kisiskolásoknak, tizenéveseknek és felnőtteknek) közli

a bábjátékok, színjátékok, népi játékok, szerkesztett műsorok, mesefeldolgozások, versösszeállítások szövegét

és leírását a könyv.

Tartalom

A szerkesztő, az Olvasóhoz


JÁTSSZUNK EGYÜTT!

Debreczeni Tibor: Alkotó dramatikus játékok
Tömöry Márta: Bábozzunk együtt!
Gabnai Katalin: Állatos játékok
Takácsy Gizella: Dramatikus elemek alkalmazása az idegen nyelvek
oktatásában


BÁBJÁTÉK KICSINYEKNEK

Balogh Beatrix: Tavaszkor
Balogh Beatrix: A Tündér
Balogh Beatrix: Ki a király?
Balogh Beatrix: Kittyrákotty mese


BÁBJÁTÉK GYEREKEKNEK

Mészöly Miklós: A bot meg a fazék
Tatay Sándor: Kinizsi
Kemény Henrik: Az elátkozott malom


SZÍNJÁTÉK GYEREKEKNEK

VERSEK, NÉPI JÁTÉKOK

Vass Lajos: Tizenkét magyar népi játék
D. Kósa Vilma: Jön a tavasz, megy a tél
Debreczeni Tibor: Karácsonyi ének

SZERKESZTETT JÁTÉKOK
Kardos Tiborc: Bujj, bujj, zöldág
Gabnai Katalin: Kiszámoló
Bánlaki Margit: A tücsök és a hangyák

MESEFELDOLGOZÁSOK
Szilágyi János: Az aranyszőrű bárány
Debreczeni Tibor: Lúdas Matyi
Bácskai Mihály: A makacs menyecske és a gyáva ördög

BÁBJÁTÉKBÓL SZÍNJÁTÉK

Tarbay Ede: Profán misztérium
Sándor: Csalóka Péter


TIZENÉVESEKNEK

KÉT VIDÁM MŰSOR (Debreczeni Tibor válogatása)

Farsangolás
Vidám szerelmes versek

VIDÁM SZÍNJÁTÉKOK

Bácskai Mihály: Férhő kéne mönni
Bicskei Gábor: Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?


FELNŐTTEKNEK

Debreczeni Tibor: „Engedjétek hozzám jönni a szavakat”
Katona Imre: Passió magyar versekben
Debreczeni Tibor: Örkény István egyperces novelláiból. Bevégzetlen ragozás

2 490 Ft
2 490 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
granasztoi-jatsszunk-babuval

 

Egy felékesített ágacska, egy sárgarépa orrú krumpli, egy menyecskésen bekötött fejű fakanál és hozzá mindig egy

ügyes kéz – elegendő már ahhoz, hogy újra és újra feltámadjon az emberiség ősi kedves mulatsága: a bábjáték.

Együtt játszunk, együtt fabrikálunk bábfigurákat ebben a könyvben, papírból, fakanálból, limlomokból, a legegyszerűbb

figuráktól eljutunk a legbonyolultabbakig: a kesztyűs és marionettbábukig. Együtt játsszuk a darabokat is, mert tanácsot

kapunk a színpadhoz, a szövegek kiválogatásához és színdarabbá alakításához is. Megtanít a bábjátszás minden csínjára-

bínjára a szerző, a gyermekbábkörök lelkes vezetője, s közben tudatosan törekszik a gyermeki fantázia kibontakoztatá-

sára, megmozgatására.

A kötetet a szerzőnek és tanítványainak kitűnő bábfiguráiról készült fotók, szép bábtörténeti illusztrációk és Gaál Éva

rajzai kísérik.

 

 

Tartalom

 

Baba vagy bábu?

Papírbábuk

Bábuk limlomokból, dobozokból és terményekből

Régi bábuk, ősi bábjátékok

Betlehemes bábtáncoltatás – busóbábu, kiszebábu

Fakanál bábuk

Kesztyűs és más kézibábuk

Árnyjátékbábuk

Marionettbábuk

Híres Vitéz László bábu – hogyan készült?

Függelék

Bábukkal előadható versek, mondókák, mesék

Kemény Henrik: "Itt nem szabad énekelni" (egy igazi Vitéz László-bábjáték)

990 Ft
990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
parhuzamos-vilagok-borito

 

Az Olvasópróba sorozat második kötete – a hazai könyvkiadásban elsőként – olyan darabokat gyűjtöttössze,

amelyek eredendően a gyerekkorból már kinőtt, ám még a felnőttkor előtt álló fiatalok számára készültek.

Szerzőik - Tasnádi István, Jeli Viktória, Hajós Zsuzsa, Kárpáti István, Gyulay Eszter, Kovács Krisztián, Scherer

Péter, Pass Andrea - otthonosan mozognak a tizenévesek világában, pontosan értik problémáikat, és hitelesen

beszélik nyelvüket. Ezáltal képesek  megragadni valami lényegit a mai kamaszokat feszítő kérdésekből úgy,

hogy az a felnőtteket is érdekelje.

 

A kötetben olvasható darabok:

 

Jeli Viktória–Tasnádi István: kettős:játék

 

Hajós Zsuzsa–Kárpáti István: Szélben szállók

 

Gyulay Eszter–Kovács Krisztián-Scherer Péter: A gyáva

 

Pass Andrea: Újvilág

 

 

Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
  Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek

 

Klasszikus drámapedagógiai alapmű. Elsősorban nem színjátszócsoportok számára készült, hanem olyan gyakorlatokat, játékokat

oszt meg, amely minden pedagógus munkáját, szakmai eszköztárát gazdagíthatja.

 

 

Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
gabnai-katalin-szinhazas-konyv

Gabnai Katalin személyes hangú kötete színházbarátoknak, szülőknek és tájékozódni kívánó diákoknak szól: alapozó tudnivalókat, bevezető ismereteket kínál, és azok számára lesz igazán élvezetes, akik maguk is megpróbálkoztak már színielőadás létrehozásával.

 

3 990 Ft
3 990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
Lázár Katalin: Népi játékok

A szerző több évtizedes kutatási és tanítási tapasztalatai alapján írt könyve gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak készült.

Első része elméleti tudnivalókat tartalmaz a játékok kultúrtörténetéről és a tanítás lehetséges módszeréről.

A második részben játékleírások (összesen 301) olvashatók, amelyekből az is meg tudja tanulni a játékokat, aki azelőtt nem ismert hasonlót.

 

Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
tatrai-karacsony-jeles-napok-unnepi-szokasok

Jelenleg ez a kötet nem kapható, és a kiadónál sincs már belőle. A Magyar Elektronikus Könyvtárban a következő helyen érhető el

részletes ismertetés a magyar paraszti élet jeles napjairól, ünnepi szokásairól és a hozzájuk fűződő hiedelmekről:

Magyar Néprajz VII. Folklór

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/80.html

Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
szinhazi-nevelesi-es-szinhazpedagogiai-kezikonyv

A könyv valamennyi pélánya elfogyott, ezért a kiadó InSite Drama teljes terjedelmében letölthetővé tette

azt a színházinevelés.hu portálján:

http://www.szinhazineveles.hu/tudastar/cziboly-szerk-2017-szinhazi-nevelesi-es-szinhazpedagogiai-kezikonyv/

 

 

A színház és a pedagógia metszéspontjában található terület, amelyet az elmúlt huszonöt évben színházi

nevelésnek, és újabban színházpedagógiának is hívnak, töretlenül terjed, növekszik, fejlődik, virágzik

Magyarországon.

A könyv első felében három hiánypótló tanulmány olvasható. Novák Géza Máté az alkalmazott színház formáit,

műfajait, gyakorlatait veszi számba Magyarországon. Golden Dániel tanulmánya a színházi nevelés elmúlt

évtizedeinek kritikai rekonstrukciójára vállalkozik, különösen fókuszban tartva a terminológia, a minősítés és

a stratégia kérdéseit. Bethlenfalvy Ádám széles nemzetközi kitekintést készített, áttekinti a színházi nevelés

nemzetközi gyakorlatát, megerősítve azt az előfeltevését, hogy a hazai színházi nevelés és színházpedagó-

gia mind sokszínűségét, mind elterjedtségét, mind minőségét tekintve nemzetközi viszonylatban is az élvo-

nalban van.

A kiadvány második felében egy közel fél éves egyeztetési folyamat eredményeképpen létrejött javaslat-

csomagot talál az olvasó. Három munkacsoport dolgozott párhuzamosan három javaslaton a színházi

nevelési / színházpedagógiai programok terminológiája, minősítése és stratégiája kapcsán. A javaslatokat

átfogó szakmai vitára bocsátották, az egyeztetési folyamathoz csaknem kilencven szakember szólt hozzá,

véleményeik figyelembevételével jöttek létre a jelen kiadványban publikált végleges javaslatok.

A záró tanulmány a feladatok mellett áttekinti a szakmát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdéseket:

a színházi nevelés és színházpedagógia viszonyát egymáshoz; valamint annak kérdését, hogy területünk

önálló diszciplína-e, vagy lehet-e az valamikor.

 

Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
 

prev
next

Webáruház készítés