EZEKET KÍNÁLJUK:

Rendezők, rendezés

Könyvespolcok >SZÍNHÁZ >Rendezők, rendezés


eugenio-barba-papirkenu

 

Eugenio Barba színházrendező és teoretikus, az Odin Teatret alapítója, korunk színházművészetének egyik legfontosabb

hivatkozási pontja. Ebben a könyvben saját színházi tapasztalatait ötvözi a különféle európai és ázsiai színházi hagyomá-

nyokkal, olyan transzkulturális alapelvek után kutatva, amelyek összekötik a különböző téridőkben létező színházi jelen-

ségeket. A színész „kitágított teste", színpadi jelenléte, rejtélyes és titokzatos tudása áll a szerző által szorgalmazott

színházi antropológia homlokterében. A színpadon megjelenő és a kifejezés előtt már jelentéssel telített test titkai után

kutatva a Papírkenu valódi utazóvá avathatja az olvasót. Olyan utazás részesévé teheti, amely évszázadokon és távoli

kontinenseken keresztül vezet, amely során tanúja lehet annak a párbeszédnek, amit a szerző az ázsiai színházak

mestereivel és a XX. század legnagyobb színházi embereivel, Sztanyiszlavszkijjal, Mejerholddal, Craiggel, Copeau-val,

Artaud-val, Brechttel, Decroux-val, Grotowskival folytat.

3 290 Ft
3 290 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
piscator-politikai-szinhaz

"Erwin Piscator és a német forradalmi színházi mozgalom a húszas években és a harmincas évek legelején – szinte egy és

elválaszthatatlan fogalom. Az első világháború utáni politikai harcok a munkásosztály hatalmának megerősítéséért, majd

az egyre élesedő fasiszta veszély ellen, mind jobban és mind erőteljesebben támaszkodnak a színházművészet eszközeire,

mint agitációs-propaganda eszközökre, és ennek a harcnak egyik élenjáró katonája a protestáns bibliaforditó-papi család-

ból származó Erwin Piscator.

1893-ban született Ulmban. Fiatalkori évei azonosak a haladó német művészértelmiség útjával) az első világháború embert

átformáló-érlelő poklát megjárva, meglegyinti őt a "dada" az "épater le bourgeois" jelszavával, hatása alá keriti az

expresszionizmus, hogy aztán – az októberi forradalom és a szovjet eszménykép nyomán – eljegyezze magát a politiká-

val, mindenekelőtt a politikával, a forradalmi harcokkal, amely harcokban a művészet az ő számára csak eszköz lehet.

"Műsorunkkal... 'politikát akartunk csinálni'" – írja a "Proletár Szinház" munkájával kapcsolatban és ezzel jellemezte a

húszas évek német forradalmi színházi mozgalmát általában és meghatározta saját alkotótevékenységének irányát is.

Amikor első ízben jelentetünk meg válogatást az 1930-ban napvilágot látott A politikai szinház /Das politische Theater/

című műből, a szemelvényeket úgy sorakoztatjuk egymás után, hogy azok Erwin Piscator – műve előszavában saját

maga által korszakokra bontott – tevékenységének minden szakaszát felöleljék.

2 400 Ft
2 400 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
artaud-konyortelen-szinhaz

 

„A Kegyetlen Színháznak az a rendeltetése, hogy egy szenvedélyes és lüktető élet szükségletét ébressze fel a színházban.

A kegyetlenségben, amelyre támaszkodni kíván, ezt a fajta szilaj következetességet, a színpadi elemeknek ezt a végletes

sűrítését kell látni. Ez a kegyetlenség véres lesz, ha kell, de nem feltétlenül és nem mindig; olyanfajta csontszáraz erkölcsi

tisztaságot jelent, amely nem fél megfizetni az élet árát.” (Részlet A Kegyetlen Színház második kiáltványából)

6 400 Ft
6 400 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
moussinac-kezikonyv-a-rendezesrol

 

Az 1962-ben megjelent kötet második, bővített kiadása.

 

1 990 Ft
1 990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
barba-savarese-szinhazantropologiai-szotar

 

Eugenio Barba, a dániai székhelyű Odin Teatret, valamint a nemzetközi iskola, az International School of Theatre

Anthropology (ISTA) alapítója és Nicola Savarese, a római Universita degli Studi Roma Tre egyetem professzorának

szótárcikkek formájában megírt alapművét veheti kézbe a kedves olvasó. A Színházantropológiai szótár elegánsan

helyezi egymás mellé a színészmesterség különböző vizuális manifesztációit, keleti és nyugati források bőséges

tárházából merítve. Ez a gazdagon illusztrált, több mint 650 fényképet és ábrát tartalmazó forrásmunka az előadó-

művészek: színészek és táncosok titkos művészetének szóló tiszteletadás. Nem pusztán csak szótár, hanem kézikönyv

színházi szakembereknek, színészeknek, táncosoknak, rendezőknek és dramaturgoknak, útikalauz a transzkulturális

előadások témájával foglalkozók számára. Sokéves kutatómunka gyümölcse, amely a nyugati kutatások túlnyomó

részével ellentétben az előadóművészet empirikus megközelítését adja, "hogy felülemelkedhessen a különböző diszcip-

línák, technikák és esztétikák szakosodásain".

A kézikönyv célja, hogy bővítse tudásunkat a színpadi test lehetséges megjelenéseiről és az előadás dinamikájára adott

nézői válaszreakciókról. Az egyensúlyról, az ellentétről, a montázsról és egyéb színpadi technikákról szóló gyakorlati

fejezeteket olyan elméleti szócikkek követnek, mint a Szöveg és színpad vagy a Tágítás. A szerzők az előadóművészek

összetett mesterségét, titkos művészetét helyezik kutatásaik középpontjába.

5 990 Ft
5 990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
adolphe-appia-zene-es-rendezes

 

Adolphe Appia 1899-ben megjelent könyve óriási hatást gyakorolt az avantgárd tendenciákra, kezdeményezései

pedig beépültek a 20. századi színházi gyakorlatba. A Zene és rendezés most jelenik meg először teljes terjedelmében

magyarul, Jákfalvi Magdolna fordításában.

 

2 500 Ft
2 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
major-tamas-antikvar

 

" Többek között ... a Nemzeti Színház – és a nemzeti színház – újabb kori történetét is fel kellene vázolni annak,

aki Major Tamásról szólni merészel. Nekünk azonban – objektív, de szubjektív okokból is –- sok mindenről le kell

mondanunk. Amire vállalkozhatunk, amiről ... olvashatnak, az inkább csak néhány képsor felvillantása – gyakran

egymással feleselő, korabeli szövegek segítségével – Major Tamás életének és pályájának színpadáról." (Antal Gábor)

 

 

590 Ft
590 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
garas-dezso

Négy szerző - Albert Györgyi, Kőháti Zsolt, Marshall Éva és Molnár Gál Péter - portréja Garas Dezsőről.

 

Pályatársak Garas Dezsőről:

Marton László: "... a legnagyobb formátumú színészek egyike, akivel valaha találkoztam, vagy akit rendeztem.

Garas kivételes tehetségű művész, aki mind a mai napig megőrizte nyitottságát és maximalizmusát."

Farkasházy Tivadar: "Sose hallottam tőle viccet; a külleméről pedig azt mondta, ha Hollywoodban ismernék,

minden filmben szerepelhetne. Igaz, csak villanásnyit, hiszen nem tud jól angolul. ám a producerek ilyen

pónemet nem szívesen hagynak ki egy produkcióból sem."

Hegedűs D. Géza: "Vele játszani, varázslatos! A partnerei folyamatosan azt érzik: kíváncsi rájuk, szüksége

van az állandó kontaktusra, hiszen elemi, önző érdeke, hogy belőlük táplálkozva tudja építeni a saját szerepét.

" Lehoczky Zsuzsa: "...nagyon jóképű volt fiatalnak is. Azért mondom , hogy fiatalnak is, mert most is nagyon

sármos a szép, ősz hajával. Tele van a tekintete gondolattal, lélekkel, szóval nagyszerű ember."

 

Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
latszanak-mert-jatszhatok-shakespeare

 

Shakespeare idejében magától értetődő volt, hogy a színdarabok előadásra születtek. Nem is írtak róluk

irodalmárok. Évszázadokkal később azonban Shakespeare drámái tananyaggá váltak az egyetemeken, és a

legkülönfélébb módokon elemezték őket bölcsész diákok, kutatók, professzorok. Mellettük pedig zajlott a

színháztörténet. A hetvenes évektől kezdve azonban az irodalmárok kezdték újra felfedezni, hogy Shakes-

peare voltaképpen színházi szerző. A francia, angol és amerikai egyetemeken sorra alakultak a színháztudo-

mányi karok – a bölcsészet és a színház újra egymásra talált.

A magyar Shakespeare-kutatásban mintegy két évtizede van jelen egyre markánsabban a színházközpontú

gondolkodás. Mindezidáig azonban még nem született meg a találkozás az elméleti és a gyakorlati szakemberek

között. Ez a kötet ennek a találkozásnak a manifesztuma. Hídverés. Kísérlet. Megtudhatjuk belőle, milyen a

bölcsész színházi ember és a színházról író bölcsész. Nagyon más. A közös nevező: a színpadi Shakespeare.

2 690 Ft
2 690 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
mitru-ibolya-brecht
2 200 Ft
2 200 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
barba-kiserletek-szinhaza

 

"A pszichodinamikus színház itt leírásra kerülő módszere Jerzy Grotowsky lengyel rendező több esztendős kutatásainak

és kísérleteinek az eredményét alkotja. Ez a módszer tehát nem elmélet, hanem arra irányuló a posteriori befejezett

törekvés, hogy egzakt módszerbe rendezze színpadi kísérleteinek konkrét eredményét."

2 800 Ft
2 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
gordon-craig-hitvallas-a-szinhazrol

 

A kis kötetben először jelentek meg magyar nyelven Gordon Craig írásaiból részletek.

2 500 Ft
2 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
darida-filozofusok-babszinhaza

 

Darida Veronika legutóbbi színházi tárgyú írásait tartalmazza a kötet.

2 500 Ft
2 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
mate-lajos-terszervezes

 

"A rendezők és a nézők is tapasztalhatják, hogy milyen más hatása van ugyanannak a színjátéknak a színpadon,

pódiumon, klubban vagy szabadtéren. ... Mi a következőkben a dramaturgiai indíttatású, játékmódokat figyelembe

vevő rendezői térszervezés néhány tapasztalatát szeretnénk átadni az olvasónak. Szeretnénk ezt úgy tenni, hogy

mindvégig felhívjuk a figyelmét a stílus és a színpad összefüggéseire, a színpadi mozgás dramaturgiai funkciójának

megalapozottságára, játékmód és dramaturgia összefüggéseinek szcenikai vetületére." (Máté Lajos)

1 690 Ft
1 690 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
jakfalvi-magdolna-avantgard-szinhaz-politika

 

A tanulmánykötet a magyar színházi avantgárd hagyomány még rekonstruálható elemeiből kíván képet alkotni

a Moholy-Nagy, Kassák, Palasovszky, Szentpál Olga, Madzsar Alice nevével fémjelzett, művészetével és

írásaival megteremtett klasszikus avantgárd formanyelvből, mely a hetvenes évektől a jelenig tartó kortársi

avantgárd eseményekben is felismerhető. Az avantgárd színházi hagyomány folyamatosságáról szólnak tehát

a kötet írásai, ugyanakkor a politikai megszólalás módozatait, a színpadi testfogalom kérdéseit, a jellegzetesen

inverzív, a mindenkori intézményi struktúrákon kívüli létezés lehetőségeit is vizsgálják.

2 300 Ft
2 300 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
Nánay István: A színpadi rendezésről

 

Az oktatási segédanyagként született kötet a hivatásos, kőszínházi rendező munkáját alapul véve nyújt

átfogó képet a rendező munkájáról.

Nánay István könyve összefoglalja mindazt, amit a rendezőművészet kialakulásáról, történetéről és a rendező

munkájáról fontos lehet. A szubjektív nézőpontú összefoglalást szöveggyűjtemény egészíti ki, amely Sztanyisz-

lavszkijtól A. Vasziljevig válogat a legjelentősebb színházi alkotók gondolataiból.

 

 

Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
hevesi-sandor-eloadas-szinjatszas-rendezes-muveszete

 

A modern magyar színjátszás kezdetét azok az előadások jelzik, amelyeket a Thália Társaság fiatal rendezője,

Hevesi Sándor tartott 1904 és 1908 között színészeinek. Tanításait Az előadás művészete és A színjátszás művészete

címmel 1908-ban megjelent művei tartalmazzák, amelyeknek új kiadását kapja itt kezébe az olvasó, továbbá Hevesi

Sándornak a színpadi rendezésről szóló cikkeit.

A színpadi gyakorlat és elmélet ragyogó ötvözetét találjuk meg Hevesi Sándornak ebben a kötetében, amelyet

Staud Géza állított össze és Kazimir Károly írt hozzá bevezetőt.

1 800 Ft
1 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
szabo-szekely-zsambeki-gabor-harom-rendezese

 

A tanulmány Zsámbéki Gábor három előadását elemzi a 70-80-as évekből. Ekkora távlatból nemcsak az előadás

alkotóelemeinek leírása, hanem a korabeli befogadó közeg reakciója is az elemzés tárgyául szolgált a szerzőnek.

 

500 Ft
500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
 


Webáruház készítés